Kategorie

Umorzenie zaległości podatkowej a interes publiczny

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Umorzenie zaległości podatkowej a interes publiczny
Umorzenie zaległości podatkowej a interes publiczny
Umorzenia zaległości podatkowej. W wyjątkowych sytuacjach podatnicy mogą wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych. Czym jest takie umorzenie? I dlaczego zależy od interesu publicznego?

Umorzenie  zaległości podatkowych - podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym, w którym podatnicy powinni szukać przepisów w zakresie ewentualnych ulg w zapłacie podatków, jest Ordynacja podatkowa. Rozdział 7a Ordynacji podatkowej dotyczy właśnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Kwestie wniosków podatnika zostały wskazane głównie w art. 67a i 67b (umorzenie podatkowe może nastąpić również a określonych przypadkach z urzędu - patrz art. 67d).

Zgodnie z treścią art. 77a, podatnik może złożyć wniosek, a organ podatkowy (z zastrzeżeniem art. 67b) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • odroczyć termin płatności podatku;
 • rozłożyć na raty zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • odroczyć zapłatę odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • rozłożyć na raty zapłatę odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną;
 • umorzyć w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Artykuł 67b stwierdza natomiast, iż w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, organ może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

 • które nie stanowią pomocy publicznej;
 • które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach pomocy tej dotyczących;
 • które stanowią pomoc publiczną - na określone cele.

Warto dodać, że na podstawie art. 59 § 1 pkt 8) Ordynacji podatkowej skutkiem umorzenia zaległości podatkowej jest wygaśnięcie danego zobowiązania podatkowego (w całości lub w części). Oznacza to, że umorzenie zaległości podatkowej likwiduje tą zaległość i tego konkretnego zobowiązania podatkowego już nie trzeba płacić.

Ważny interes podatnika

Jednym z elementów, które ustawodawca wskazał jako konieczne do umorzenia zaległości podatkowych, jest więc ważny interes podatnika lub interes publiczny. Są to o tyle trudne pojęcia, że nie mają jednej oficjalnej definicji prawnej.

W pierwszej kolejności jednak, już w samym wniosku, podatnik powinien pamiętać, że powinien wskazać co jego zdaniem uzasadnia ważny interes. Ważne jest to, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą ta "dowolność", czy uznanie administracyjne, ma swoje granice.

Fragment komentarza do Ordynacji podatkowej

Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XI:

są pewne granice uznania administracyjnego, w obrębie których może poruszać się organ podatkowy, podejmując decyzję w następstwie wystąpienia przesłanki interesu „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” […]. Przekroczenie tych granic ma m.in. miejsce wówczas, gdy wybór alternatywy decyzyjnej dokonany został z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości; […]

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej - sprawa przed WSA w Lublinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w ostatnim okresie wydał kilka ciekawych wyroków, w tym między innymi w sprawie zakończonej dnia 2 grudnia 2020 r., o sygnaturze akt I SA/Lu 403/20. Naczelnik Urzędu Skarbowego w czerwcu 2019 roku odmówił umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2018. Decyzję do sądu zaskarżył podatnik.

Stan faktyczny opierał się na analizie wypłat zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek komunikacyjny, któremu podatnik uległ w 2009 roku. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2016 roku na jego rzecz zostało zasądzone zadośćuczynienie i odszkodowanie wraz z odsetkami. Po otrzymaniu tych świadczeń, w 2017 roku podatnik wykazał w deklaracji podatkowej dochód z innych źródeł z tytułu wypłaconych odsetek od nieterminowej wypłaty świadczenia. Podatnik złożył wniosek i organ I instancji decyzją z lipca 2018 umorzył zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za rok 2017. Następnie w 2018 roku podatnik wyrokiem II instancji uzyskał wyższą kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanego. Ponownie podatnik złożył zeznanie za ten rok i wykazał dochód oraz zobowiązanie podatkowe przypadające do zapłaty. Jednocześnie zawnioskował o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego, a następnie o zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku i umorzenie należności podatkowej. Podnosił, że Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedział się w zakresie podstaw podatku dochodowego od odsetek, naliczanych od odszkodowań i zadośćuczynień. Wskazywał rozległość obrażeń poniesionych w wyniku wypadku i ich skutków, w tym niezdolność do pracy.
Organ ustalił, że skarżący jest faktycznie osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i wymaga opieki, ponieważ jego stan zdrowia wyklucza samodzielne funkcjonowanie czy pracę zarobkową. Pomimo tego, Organ I instancji nie znalazł podstaw do zastosowania art. 67a O.p. Organ uznał, że skoro podatnik korzystał już z umorzenia, to ponowna ulga stawiałaby go w uprzywilejowanej pozycji wobec innych podatników, a umorzenie zaległości podatkowej nie leży też w interesie publicznym. Po odwołaniu organ II instancji podzielił stanowisko organu I instancji oraz powołał się na konstytucyjną zasadę powszechności opodatkowania.

Sąd zdecydował inaczej: Skarga jest w ocenie Sądu zasadna, bowiem organy podatkowe nie rozważyły w sposób właściwy okoliczności niniejszej sprawy, w kontekście przesłanek przyznania ulgi w spłacie zaległości podatkowej w postaci jej umorzenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na jakie elementy należy zwrócić uwagę, przy ocenie interesu publicznego.

Ważny interes publiczny – czym jest

Sąd w Lublinie, rozpatrując powyższą sprawę, odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pomimo tego, że ma ponad 20 lat - cały czas pozostaje aktualne. W wyroku z dnia 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 850/98 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że

(...)"interes publiczny" to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej powoduje (spowoduje/ może spowodować) konieczność ubiegania się przez podatnika o środki z pomocy państwowej, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać własnych potrzeb materialnych. Interes publiczny nie może być więc rozumiany wyłącznie jako ochrona podatkowych dochodów budżetowych państwa, realizowana poprzez ściąganie podatków. Takie podejście nie uwzględnia bowiem konsekwencji obowiązywania przywołanych przepisów Konstytucji RP oraz stanowiących ich rozwinięcie ustaw, a tym samym afirmowanych przez nie i prawnie chronionych wartości (tak też: wyrok NSA z dnia 6 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 962/08).

Biorąc więc pod uwagę nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale również ich interpretacje przez przedstawicieli doktryny i opracowanie w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego można wskazać, że ważny interes publiczny nie zależy od subiektywnej oceny organu. Co więcej, nie jest tylko interesem wyłącznie zaspokajania potrzeb dochodów budżetu z tytułu podatku. Należy go potraktować obszernie, indywidualnie oraz kompleksowo, oceniając obiektywnie wszystkie elementy. Może dawać to podatnikom nadzieje na umorzenie ich zaległości, również ze względu na interes publiczny.

Źródła opracowania

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 tj. z dnia 2020.07.31);
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, z dnia 2 grudnia 2020 r., sygnatura I SA/Lu 403/20;
 • Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XI, Opublikowano: WKP 2019;

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.