Kategorie

Umorzenie zaległości podatkowej a interes publiczny

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Umorzenie zaległości podatkowej a interes publiczny
Umorzenia zaległości podatkowej. W wyjątkowych sytuacjach podatnicy mogą wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych. Czym jest takie umorzenie? I dlaczego zależy od interesu publicznego?

Umorzenie  zaległości podatkowych - podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym, w którym podatnicy powinni szukać przepisów w zakresie ewentualnych ulg w zapłacie podatków, jest Ordynacja podatkowa. Rozdział 7a Ordynacji podatkowej dotyczy właśnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Kwestie wniosków podatnika zostały wskazane głównie w art. 67a i 67b (umorzenie podatkowe może nastąpić również a określonych przypadkach z urzędu - patrz art. 67d).

Zgodnie z treścią art. 77a, podatnik może złożyć wniosek, a organ podatkowy (z zastrzeżeniem art. 67b) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • odroczyć termin płatności podatku;
 • rozłożyć na raty zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • odroczyć zapłatę odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • rozłożyć na raty zapłatę odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną;
 • umorzyć w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Artykuł 67b stwierdza natomiast, iż w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, organ może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

 • które nie stanowią pomocy publicznej;
 • które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach pomocy tej dotyczących;
 • które stanowią pomoc publiczną - na określone cele.

Warto dodać, że na podstawie art. 59 § 1 pkt 8) Ordynacji podatkowej skutkiem umorzenia zaległości podatkowej jest wygaśnięcie danego zobowiązania podatkowego (w całości lub w części). Oznacza to, że umorzenie zaległości podatkowej likwiduje tą zaległość i tego konkretnego zobowiązania podatkowego już nie trzeba płacić.

Ważny interes podatnika

Jednym z elementów, które ustawodawca wskazał jako konieczne do umorzenia zaległości podatkowych, jest więc ważny interes podatnika lub interes publiczny. Są to o tyle trudne pojęcia, że nie mają jednej oficjalnej definicji prawnej.

W pierwszej kolejności jednak, już w samym wniosku, podatnik powinien pamiętać, że powinien wskazać co jego zdaniem uzasadnia ważny interes. Ważne jest to, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą ta "dowolność", czy uznanie administracyjne, ma swoje granice.

Fragment komentarza do Ordynacji podatkowej

Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XI:

są pewne granice uznania administracyjnego, w obrębie których może poruszać się organ podatkowy, podejmując decyzję w następstwie wystąpienia przesłanki interesu „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” […]. Przekroczenie tych granic ma m.in. miejsce wówczas, gdy wybór alternatywy decyzyjnej dokonany został z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości; […]

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej - sprawa przed WSA w Lublinie

Reklama

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w ostatnim okresie wydał kilka ciekawych wyroków, w tym między innymi w sprawie zakończonej dnia 2 grudnia 2020 r., o sygnaturze akt I SA/Lu 403/20. Naczelnik Urzędu Skarbowego w czerwcu 2019 roku odmówił umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2018. Decyzję do sądu zaskarżył podatnik.

Stan faktyczny opierał się na analizie wypłat zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek komunikacyjny, któremu podatnik uległ w 2009 roku. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2016 roku na jego rzecz zostało zasądzone zadośćuczynienie i odszkodowanie wraz z odsetkami. Po otrzymaniu tych świadczeń, w 2017 roku podatnik wykazał w deklaracji podatkowej dochód z innych źródeł z tytułu wypłaconych odsetek od nieterminowej wypłaty świadczenia. Podatnik złożył wniosek i organ I instancji decyzją z lipca 2018 umorzył zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za rok 2017. Następnie w 2018 roku podatnik wyrokiem II instancji uzyskał wyższą kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanego. Ponownie podatnik złożył zeznanie za ten rok i wykazał dochód oraz zobowiązanie podatkowe przypadające do zapłaty. Jednocześnie zawnioskował o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego, a następnie o zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku i umorzenie należności podatkowej. Podnosił, że Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedział się w zakresie podstaw podatku dochodowego od odsetek, naliczanych od odszkodowań i zadośćuczynień. Wskazywał rozległość obrażeń poniesionych w wyniku wypadku i ich skutków, w tym niezdolność do pracy.
Organ ustalił, że skarżący jest faktycznie osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i wymaga opieki, ponieważ jego stan zdrowia wyklucza samodzielne funkcjonowanie czy pracę zarobkową. Pomimo tego, Organ I instancji nie znalazł podstaw do zastosowania art. 67a O.p. Organ uznał, że skoro podatnik korzystał już z umorzenia, to ponowna ulga stawiałaby go w uprzywilejowanej pozycji wobec innych podatników, a umorzenie zaległości podatkowej nie leży też w interesie publicznym. Po odwołaniu organ II instancji podzielił stanowisko organu I instancji oraz powołał się na konstytucyjną zasadę powszechności opodatkowania.

Sąd zdecydował inaczej: Skarga jest w ocenie Sądu zasadna, bowiem organy podatkowe nie rozważyły w sposób właściwy okoliczności niniejszej sprawy, w kontekście przesłanek przyznania ulgi w spłacie zaległości podatkowej w postaci jej umorzenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na jakie elementy należy zwrócić uwagę, przy ocenie interesu publicznego.

Ważny interes publiczny – czym jest

Reklama

Sąd w Lublinie, rozpatrując powyższą sprawę, odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pomimo tego, że ma ponad 20 lat - cały czas pozostaje aktualne. W wyroku z dnia 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 850/98 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że

(...)"interes publiczny" to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej powoduje (spowoduje/ może spowodować) konieczność ubiegania się przez podatnika o środki z pomocy państwowej, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać własnych potrzeb materialnych. Interes publiczny nie może być więc rozumiany wyłącznie jako ochrona podatkowych dochodów budżetowych państwa, realizowana poprzez ściąganie podatków. Takie podejście nie uwzględnia bowiem konsekwencji obowiązywania przywołanych przepisów Konstytucji RP oraz stanowiących ich rozwinięcie ustaw, a tym samym afirmowanych przez nie i prawnie chronionych wartości (tak też: wyrok NSA z dnia 6 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 962/08).

Biorąc więc pod uwagę nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale również ich interpretacje przez przedstawicieli doktryny i opracowanie w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego można wskazać, że ważny interes publiczny nie zależy od subiektywnej oceny organu. Co więcej, nie jest tylko interesem wyłącznie zaspokajania potrzeb dochodów budżetu z tytułu podatku. Należy go potraktować obszernie, indywidualnie oraz kompleksowo, oceniając obiektywnie wszystkie elementy. Może dawać to podatnikom nadzieje na umorzenie ich zaległości, również ze względu na interes publiczny.

Źródła opracowania

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 tj. z dnia 2020.07.31);
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, z dnia 2 grudnia 2020 r., sygnatura I SA/Lu 403/20;
 • Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XI, Opublikowano: WKP 2019;

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.