Kategorie

Kiedy organ podatkowy może zastosować art. 199a Ordynacji podatkowej?

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Tomasz Szymański
Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa
Kiedy organ podatkowy może zastosować art. 199a Ordynacji podatkowej?
W sprawie prowadzonej przez Mariański Group - Kancelarię Prawno-Podatkową, organ podatkowy (w grudniu 2020 r.) zgodził się z podatnikiem, że art. 199a Ordynacji podatkowej może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia występowania w obrocie czynności pozornej. W żadnym przypadku nie dotyczy to sytuacji, gdy dokonano czynności wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, ale czynności tej nie można przypisać cech pozorności.

Wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą prawidłowości i zasadności amortyzacji znaków towarowych przy udziale spółki prawa cypryjskiego. Opisywanie zagadnienie nawiązuje do mojego ostatniego wpisu sprzed tygodnia, dotyczące pozorności czynności prawnych. Wówczas komentowałem sukces kancelarii odniesiony przed WSA w Łodzi. Dziś podobnie dobra wiadomość, ale dotycząca postępowania przed organem celno – skarbowym. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że naczelnik urzędu celno – skarbowego uchylił w całości wcześniej wydaną …. przez siebie decyzję! Według mojej wiedzy jest to jeden z nielicznych takich przypadków w kraju!

Naczelnik urzędu celno – skarbowego sędzią w swojej sprawie

Reklama

Naczelnik urzędu celno – skarbowego to specjalistyczny organ podatkowy utworzony w celu przeprowadzania kontroli celno – skarbowych. Jego zadania koncentrują się wokół rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom skarbowym na dużą skalę. Ustawodawca postawił jednak naczelnika urzędu celno – skarbowego w uprzywilejowanej pozycji procesowej. Wynika to z okoliczności, że po pierwsze prowadzi, wyjątkowo restrykcyjną dla podatników, kontrolę celno – skarbową.
Po drugie, jeżeli podatnik nie zgadza się ustaleniami kontroli, to naczelnik wszczyna i prowadzi postępowanie podatkowe, jako organ pierwszej instancji.
Po trzecie, jeżeli podatnik złoży odwołanie od wydanej decyzji (w I instancji), to rozpatruje je …. ten sam naczelnik urzędu celno – skarbowego, tym razem jako organ odwoławczy.

Oznacza to, że ten sam organ podatkowy zajmuje się tą samą sprawą trzy razy z rzędu. Trudno zatem wyobrazić sobie sytuację, kiedy rozpatrując po raz kolejny sprawę, którą uprzednio już rozstrzygnął, zmieni zdanie i uzna, że wcześniej nie miał racji.

A jednak, realia niniejszej sprawy pokazują, że jest to możliwe…    

Amortyzacja prawa do znaków towarowych - stan faktyczny sprawy

W celu kompleksowego wyjaśnienia okoliczności sprawy należy dokładnie przedstawić stan fatyczny sprawy. Podatnik (osoba fizyczna) dokonywał amortyzacji prawa do znaków towarowych, które zostały wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w styczniu 2014 r., z wartością początkową ustaloną na kwotę kilkudziesięciu milinów złotych.

W odpowiedzi na wezwanie urzędu w sprawie okoliczności i sposobu nabycia znaków towarowych Podatnik poinformował, że nabył prawa do w.w. znaków (słownego i słowno-graficznego) w wyniku podziału majątku spółki jawnej, dokonanego w związku z jej rozwiązaniem. Wspólnicy spółki podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu, a majątek spółki, w tym prawa ochronne do znaków towarowych zostały przekazane podatnikowi.

Naczelnik urzędu celno – skarbowego odtwarzając stan faktyczny niniejszej sprawy ustalił następującą chronologię przejścia prawa do znaków towarowych:

 1. w grudniu 2012 r. podatnik wniósł aportem prawo do znaków towarowych do spółki A z siedzibą na Cyprze,
 2. w grudniu 2012 r. spółka A wniosła prawo do znaków do spółki komandytowo-akcyjnej B, w zamian za objęcie akcji tej spółki,
 3. w grudniu 2013 r. spółka B została przekształcona w spółkę jawną C,
 4. w styczniu 2014 r. wspólnicy spółki jawnej C podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki, bez przeprowadzenia likwidacji oraz uchwałę o podziale majątku, w tym znaków towarowych, które otrzymał podatnik.

Nie można amortyzować znaków towarowych wytworzonych przez siebie - ich przenoszenie były czynnością pozorną (ocena organu I instancji)

Reklama

Oceniając zaistniały w sprawie stan faktyczny naczelnik urzędu celno – skarbowego (działając jako organ I instancji) orzekł, że podatnik nie mógł amortyzować znaków towarowych wytworzonych przez siebie, a będąc ich właścicielem nie mógł ich ująć w bilansie firmy, ponieważ nie zostały one nabyte. Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa, w tym znaki towarowe, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Na tej podstawie organ stwierdził, że istnienie warunku nabycia praw powoduje, że nie można amortyzować wartości niematerialnych i prawnych nabytych pierwotnie, tj. wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie. Oznacza to, że w przypadku, gdy prawo do znaków towarowych nie zostało przez podatnika nabyte w sposób wtórny, nie może zostać przez tego podatnika zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych i podlegać amortyzacji.

Dodatkowo naczelnik urzędu celno – skarbowego ocenił, że przedstawione powyżej transakcje przenoszenia znaków towarowych pomiędzy podmiotami, przekształcenie spółki komandytowo – akcyjnej, a w końcu rozwiązanie spółki jawnej bez jej likwidacji – miały charakter sztuczny. Przemawia za tym także brak jakiekolwiek logicznego i ekonomicznego uzasadnienia przeprowadzonych transakcji.

W konsekwencji organ uznał, że w niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.

Nie było czynności pozornej - argumenty podatnika

W odwołaniu nie zgodziliśmy się z ustalenia organu podatkowego pierwszej instancji. Podnieśliśmy m.in., że zasadnicze znaczenie dla rozpatrzenia całej sprawy ma uprzednie ustalenie, czy organ podatkowy miał prawo zastosować dla oceny ważności czynności dokonanych przez podatnika przepis art. 199a o.p. Dopiero odpowiedź twierdząca na postawione pytanie pozwalała rozpatrzyć sprawę w pozostałym zakresie. Powołanie się przez organ wyłącznie na § 1 art. 199a Ordynacji podatkowej jest całkowicie niewystarczające do próby zakwestionowania ważności czynności podejmowanych przez podatnika.

Nie budzi żadnych wątpliwości, o czym zapomina organ podatkowy, że wykładnia językowa i systemowa cytowanego przepisu prowadzi do jednoznacznego wniosku, że wskazana regulacja może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia występowania w obrocie czynności pozornej. W żadnym przypadku nie dotyczy to sytuacji, gdy dokonano czynności wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, ale czynności tej nie można przypisać cech pozorności. 

Stanowisko organu odwoławczego

Organ odwoławczy (naczelnik urzędu celno – skarbowego) podzielił nasze stanowisko i uznał, że wcześniej wydając decyzję (jako  organ I instancji) oparł ją na niepełnym materiale dowodowym. Pomimo powołania w jej podstawie art. 199a § 1 ustawy ordynacja podatkowa, pominięto faktycznie wykonane czynności obrotu znakami towarowymi, nie dokonując równocześnie ich przekwalifikowania. Nie przeprowadzono też ich analizy pod kątem pozorności, o której mowa w art. 199a § 2 ordynacja podatkowa.

Podsumowując

Przedstawiona sprawa pokazuje, że zawsze warto – a nawet trzeba próbować, zmierzyć się z fiskusem. Nie ma spraw przegranych, nawet pomimo tak niesprzyjających przepisów prawa.  Organ podatkowy faktyczne trzy razy rozpatruje tą samą sprawę podatkową, ale wobec swoich błędów i merytorycznych argumentów podatnika musi przyznać się do winy i zmienić swoją wcześniejszą decyzję. 

Tomasz Szymański, doradca podatkowy

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?