Kategorie

Kiedy kupujący złom są podatnikami pcc

Marta Stachowiak
Proszę o wyjaśnienie art. 2 ustawy o pcc, w sytuacji gdy przedmiotem transakcji są zakupy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przeprowadzamy transakcje zakupu złomu. Jeśli dotyczą one podmiotów będących podatnikami VAT lub zwolnionych z VAT, to nie płacimy pcc. Jeśli zakup złomu jest od osób nieprowadzących działalności i podmiotów zwolnionych z VAT, podatku również nie naliczamy, nawet jeżeli transakcja jest wartości powyżej 1000 zł (korzystając w tym przypadku ze zwolnienia z art. 2). Czy postępujemy prawidłowo?

rada

 

W przypadku kupna złomu od przedsiębiorców, którzy są zobowiązani lub zwolnieni z VAT z tego tytułu, postępują Państwo prawidłowo, nie płacąc pcc. Natomiast w przypadku zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności i niebędących zobowiązanymi w VAT, popełniają Państwo błąd. Zakup ten będzie podlegał pcc. Wyjątek powstanie jednak w sytuacji, gdy wartość złomu nie przekroczy 1000 zł. Wówczas również nie powinni Państwo płacić pcc.

uzasadnienie

W Państwa przypadku należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

l zwolnienie sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł,

l wyłączenie z opodatkowania czynności cywilnoprawnej, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu jej dokonania jest:

  - opodatkowana VAT,

  - zwolniona z VAT, z wyjątkiem:

   - umów sprzedaży i zamiany, związanych z nieruchomościami,

   - umowy spółki i jej zamiany,

   - mowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zastosowanie zwolnienia, jak podali Państwo w pytaniu, nie stwarza Państwu problemów. Jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 1000 zł, to jest zwolniona z opodatkowania i nie podlega pcc. Natomiast to, czy skup złomu o wartości powyżej 1000 zł będzie podlegał pcc, uzależnione jest od tego, czy czynność ta rodzi obowiązek w podatku od towarów i usług. Zakupy, co do zasady, nie podlegają VAT, są poza zakresem tej ustawy (z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru). Wyłączenie z pcc czynności cywilnoprawnej znajduje zastosowanie, gdy na jednej ze stron z tytułu danej czynności ciąży obowiązek w VAT, a nie, gdy jest jedynie podatnikiem tego podatku.

Potwierdzenie tego możemy przeczytać w interpretacji z 14 września 2006 r. dokonanej przez Urząd Skarbowy Warszawa Targówek, 1437/ZI/436/283/DJW/06, w której stwierdzono, że:

Z treści cytowanego przepisu wynika, że samo bycie podatnikiem podatku od towarów i usług przez nabywcę nie wystarczy, aby skorzystać z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Użyty przez ustawodawcę zwrot „... jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona...” oznacza, że w każdym konkretnym przypadku należy badać, czy dana czynność rodzi powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług wyłącznie w stosunku do stron danej czynności. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów dokonana na terytorium kraju, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jeżeli podmiot dokonujący jest podatnikiem podatku VAT, tj. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą (art. 15 ustawy).

Przeanalizujmy więc dwie sytuacje:

lsprzedający złom jest podatnikiem VAT i kupujący jest podatnikiem VAT

Wtedy tylko sprzedawca ma obowiązek naliczenia od tej sprzedaży VAT, zaś sam zakup po stronie kupującego nie powoduje obowiązku wystawiania faktury. Skoro w tym przypadku zachodzi obowiązek w VAT dla jednej ze stron tej czynności, to w konsekwencji skup złomu od podatnika VAT jest wyłączony z opodatkowania pcc.

lsprzedający złom jest osobą fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, zaś kupujący jest podatnikiem VAT

W tej sytuacji, jeżeli dla sprzedającego jest to czynność jednorazowa, nie będzie podlegała VAT. W tym przypadku, skoro czynność ta nie powoduje powstania obowiązku w podatku od towarów i usług, podlega pcc (wyjątek dotyczy sytuacji, gdy wartość kupowanego złomu nie przekracza 1000 zł, wówczas transakcja będzie korzystała z ww. zwolnienia z pcc). Podatek należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Obowiązek ten ciąży na Państwa firmie jako kupującym.

Do końca 2006 r. Państwa firma była płatnikiem pcc, ponieważ byli nimi nabywcy rzeczy, jeżeli kupowali je do przerobu lub w celu dalszej odsprzedaży. Dlatego jako płatnicy byli Państwo zobowiązani do pobrania podatku przy dokonywaniu zakupu i następnie jego wpłaty do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2007 r. nabywcy rzeczy, jeżeli kupują je do przerobu lub w celu dalszej odsprzedaży, nie są już płatnikami pcc. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na kupującym. Jak podkreślono w uzasadnieniu do zmian w ustawie o pcc, odebranie nabywcom rzeczy do przerobu lub odsprzedaży statusu płatników pcc wynikało z tego, iż od 2007 r. nabywcy stali się podatnikami z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2007 r. nabywcy rzeczy, jeżeli kupują je do przerobu lub w celu dalszej odsprzedaży, nie są już płatnikami pcc. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na kupującym.

PRZYKŁAD

Pan Mirosław prowadzi działalność w zakresie skupu złomu. Skupuje go zarówno od osób fizycznych nieprowadzących działalności, jak i od podmiotów gospodarczych będących podatnikami VAT. W przypadku skupu złomu od osób fizycznych nieprowadzących działalności zapłaci pcc, jeśli wartość złomu przekroczy 1000 zł. Podatek zapłaci pan Mirosław jako kupujący w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku skupu od podmiotów gospodarczych będących podatnikami VAT wartość transakcji nie ma znaczenia dla pcc. Będzie ona podlegała VAT i w związku z tym będzie zwolniona z pcc.

l art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 2 ust. 4, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 9 pkt 6, art. 10 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629

Marta Stachowiak

ekspert w zakresie podatków

w dużej spółce akcyjnej  

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?