reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Czy po stronie pracowników powstanie przychód z tytułu udziału w wyjeździe integracyjnym

Czy po stronie pracowników powstanie przychód z tytułu udziału w wyjeździe integracyjnym

Pomiędzy 1 a 5 maja br. zamierzamy zorganizować wyjazd integracyjny dla pracowników. Czy pracownikom, którzy wezmą udział w tym wyjeździe, powinniśmy dopisać przychód z tego tytułu? Czy możemy zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na organizację takiego wyjazdu?

RADA

Jeżeli w wyjeździe integracyjnym, sfinansowanym ze środków obrotowych pracodawcy, bierze udział imiennie określona liczba osób, po ich stronie powstanie z tego tytułu przychód do opodatkowania. Jeżeli wyjazd zostałby sfinansowany ze środków ZFŚS, otrzymane przez pracowników świadczenie korzystałoby ze zwolnienia do kwoty 380 zł. Wydatki poniesione na organizację wyjazdu integracyjnego stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu tylko w przypadku, gdy zostaną sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Jeżeli wydatki te zostaną sfinansowane ze środków ZFŚS, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że Państwa firma zamierza zorganizować wyjazd integracyjny dla pracowników. Od źródła finansowania takiego wyjazdu będzie zależało powstanie ewentualnego przychodu po stronie jego uczestników oraz możliwość zaliczenia do kosztów poniesionych wydatków.

Przychody

Gdy wyjazd integracyjny jest finansowany ze środków obrotowych. Aby stwierdzić, czy po stronie pracowników powstanie z tego tytułu przychód do opodatkowania, należy odwołać się do art. 12 ust. 1 updof. Wynika z niego, że wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze, bez względu na źródło finansowania tych świadczeń i wypłat, a w szczególności:

• wynagrodzenia zasadnicze,

• świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,

• wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych

- stanowią przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeżeli zatem pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci wyjazdu integracyjnego, powstanie po jego stronie przychód ze stosunku pracy.

W przypadku wyjazdów integracyjnych nie można mówić o jakichkolwiek trudnościach z przypisaniem poszczególnym pracownikom wartości osiągniętego przez nich przychodu. W przeciwieństwie do imprez okolicznościowych, w których potencjalnie udział może wziąć każdy z pracowników, w wyjazdach integracyjnych bierze udział imiennie określona liczba uczestników. Wynika to z konieczności opłacenia każdemu z nich kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Żaden wyjazd nie odbywa się na zasadzie, że uczestniczy w nim kto chce, a do momentu jego rozpoczęcia nie jest znana ostateczna liczba uczestników.

Pracodawca, aby w prawidłowy sposób ustalić wartość świadczenia w postaci wyjazdu integracyjnego, powinien zastosować zasady przewidziane w art. 11 ust. 2-2b updof. Ponieważ w przypadku wyjazdów integracyjnych dochodzi do zakupu usługi turystycznej, pracodawca ustali wartość świadczenia na podstawie ceny zakupu tej usługi (art. 11 ust. 2a pkt 2 updof). Prawidłowość takiego postępowania potwierdzają organy podatkowe. W piśmie z 22 lutego 2008 r., nr ITPB1/415-604/07/DP, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że:

...) przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo nieodpłatne. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się między innymi uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach integracyjnych.

Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy. Stąd też, w sytuacji usług zakupionych przez pracodawcę, wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według cen zakupu.

PRZYKŁAD

Pracodawca zorganizował wyjazd integracyjny do Sopotu. Całkowity koszt wyjazdu podany na fakturze przez firmę turystyczną wyniósł 10 000 zł. W wyjeździe wzięło udział 10 osób. Pojedynczy koszt wyjazdu każdego z uczestników to 1000 zł. Pracodawca powinien doliczyć kwotę 1000 zł do podstawy wymiaru podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uczestników wyjazdu.

KORZYŚCI (+)

Aby uniknąć obowiązku doliczania pracownikom do ich przychodów ze stosunku pracy wartości wyjazdu integracyjnego, warto połączyć taki wyjazd ze szkoleniem pracowników. W takim przypadku wyjazd nabierze cech wyjazdu służbowego. Pracodawca nie będzie musiał wykazywać go jako przychodu pracowników.

Gdy wyjazd integracyjny jest finansowany ze środków ZFŚS. Odmiennie wyglądałoby rozliczenie wyjazdu integracyjnego, gdyby jego koszty zostały pokryte ze środków ZFŚS. Takie postępowanie jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ aby pracodawca mógł pokryć tego rodzaju wydatki ze środków ZFŚS, kwota dofinansowania nie może być w przypadku wszystkich uczestników wyjazdu taka sama. Musi być uzależniona od sytuacji materialnej poszczególnych pracowników. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, część pracowników będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Zgodnie z nim zwolnieniu od podatku dochodowego podlega:

wartość świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama