Kategorie

Jak rozliczyć pobranie towarów na potrzeby osobiste

Leszek Porowski
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze sklepu spożywczego, który prowadzę, pobieram towary na własne (osobiste) potrzeby, np. chleb, masło, nabiał itp., od których odliczałem VAT. Jak należy księgować w księdze te zdarzenia? Czy pobrane przeze mnie towary są dla mnie przychodem?

RADA

W związku z pobraniem towarów na własne potrzeby należy sporządzić fakturę wewnętrzną VAT, wyszczególnić w niej pobrane towary i wycenić je w cenie zakupu. Faktura ta będzie stanowić dowód księgowy, na podstawie którego Czytelnik pomniejszy w kolumnie 10 pkpir wartość zakupionych towarów handlowych o kwotę wynikającą z tej faktury. Z kolei w ewidencji (rejestrze) sprzedaży VAT należy wykazać tę fakturę jako sprzedaż. W ten sposób Czytelnik rozliczy wcześniej odliczoną kwotę VAT od zakupionych towarów handlowych, które zostały pobrane na potrzeby osobiste. Pobrane towary nie są dla Czytelnika przychodem.

UZASADNIENIE

Problem Czytelnika dotyczy zarówno rozliczeń w pkpir, jak i w ewidencji VAT. Kolejno je przedstawiamy.

Rozliczenie w pkpir

Według pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia o pkpir, kolumna 10 księgi jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Znaczy to, że w momencie dokonywania zakupu towarów handlowych należy je zaksięgować w kolumnie 10 pkpir na podstawie otrzymanego od sprzedawcy dowodu księgowego (faktury, rachunku, dowodu dostawy itp.) lub dowodu własnego (np. opis otrzymanego towaru). Niezaksięgowanie zakupionych towarów do kolumny 10 pkpir spowoduje uznanie księgi za nierzetelną przez organy podatkowe (na podstawie § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia). W dniu, w którym Czytelnik dokona pobrania wybranych towarów na potrzeby własne, przestają one być towarami handlowymi i tym samym od tego momentu nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Dlatego należy je wyksięgować z kolumny 10 księgi - poprzez pomniejszenie wartości zakupów towarów handlowych wpisanych do kolumny 10 ksiegi. W żadnym razie Czytelnik nie powinien wykazywać w pkpir tej operacji jako sprzedaży, ponieważ pobranie towarów na potrzeby osobiste nie jest przychodem w myśl przepisów updof.

Rozliczenie w ewidencji VAT

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika jest dostawą towarów, pod warunkiem że:

l przekazanie towarów następuje na cele niezwiązane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem oraz

l podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem tych towarów (dla spełnienia tego warunku wystarczy, że Czytelnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, niezależnie od tego, czy skorzystał on z tego prawa, czy nie).

Opisana sytuacja wypełnia dokładnie dyspozycje tego przepisu. Przekazując bowiem towar na cele osobiste, Czytelnik przekazuje go sobie prywatnie, czyli na pewno nie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (w tym przypadku - sklepu spożywczego). Ponadto w momencie dokonywania zakupu Czytelnik miał oczywiście prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ towar handlowy był kupiony z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży w sklepie. W momencie przekazania na cele osobiste dokonuje on zatem dostawy towarów, którą musi opodatkować. Podstawę opodatkowania w tym przypadku zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT będzie stanowić cena nabycia tych towarów. Jeżeli cena nabycia by nie istniała, podstawę opodatkowania stanowiłby koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

W celu rozliczenia należnego VAT od przekazania towarów na potrzeby osobiste Czytelnik wystawi na koniec miesiąca fakturę wewnętrzną VAT. Wykaże w niej wszystkie pobrane przez siebie towary. Przekazanie towarów na potrzeby osobiste w okolicznościach opisanych w pytaniu powinno być rozliczone przez Czytelnika tak jak każda inna sprzedaż. W przypadku dokumentowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej) czynności przekazania na cele osobiste nie należy ewidencjonować w tej kasie, a jedynie wykazać w rejestrze sprzedaży VAT. Jeśli przekazanym towarem będzie np. oprogramowanie, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, części i akcesoria do samochodów lub inne rzeczy, których dostawa jest objęta rejestracją bez względu na wysokość osiąganego obrotu ze sprzedaży dla osób fizycznych (towary i usługi wymienione w § 4 rozporządzenia o kasach), to należy je zaewidencjonować w kasie. Konieczność taka istnieje, nawet jeśli podatnik nigdy nie zajmował się sprzedażą towarów dla osób fizycznych. Czynność ta spowoduje bowiem, że powstanie obowiązek instalacji kasy fiskalnej.

PRZYKŁAD

W marcu 2007 r. pan Michał pobierał na cele osobiste z prowadzonego przez siebie sklepu spożywczego takie produkty, jak: chleb, mleko, ser, wędliny, napoje i papierosy. Odnotowywał w specjalnym zeszycie rodzaj pobranego towaru oraz jego wartość w cenie zakupu. 31 marca 2007 r. pan Michał sporządził fakturę wewnętrzną VAT, w której wykazał wszystkie pobrane towary, wyceniając je w cenie zakupu. Po podsumowaniu dało to kwotę netto 1742 zł. Pan Michał 31 marca 2007 r. w kolumnie 10 pkpir dokonał pomniejszenia wartości zakupionych towarów handlowych o kwotę wynikającą z faktury wewnętrznej, to jest o kwotę 1742 zł. Fakturę tę (razem z innymi fakturami dokumentującymi sprzedaż oraz obrót bezrachunkowy) zaewidencjonował również w ewidencji (rejestrze) sprzedaży VAT pod datą 31 marca 2007 r.

Podstawa prawna

l pkt 10 objaśnień do pkpir załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 229

l art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

l § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. Nr 51, poz. 375; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 243, poz. 1768


Leszek Porowski

doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Rachunkowego Porowski Consulting

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?