reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r.

Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r.

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza w podatkach dochodowych rozwiązanie polegające na tym, że fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz" (ex tunc), lecz rozliczane będą w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Takie zmiany pojawią się w:

  • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  • ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i
  • ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.).

Nowe rozwiązania dotyczą korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania, które nastąpiły po dokonaniu czynności obligującej do wystawienia faktury pierwotnej lub innego dokumentu (np. w związku z zawarciem ugody czy obniżeniem ceny wskutek reklamacji), z wyłączeniem przypadków, gdy korekta przychodu lub kosztu uzyskania przychodu spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Według nowych zasad rozliczanie faktury korygującej i innych dokumentów korygujących (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) będzie dokonywane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nowe przepisy będą stosowane odpowiednio także do korekty odpisów amortyzacyjnych.

Korekty przychodów podatnicy dokonywać będą więc w miesiącu wystawienia faktury korygującej - poprzez zmniejszenie/zwiększenie przychodów osiągniętych w tym samym miesiącu[1]. Jeśli w tym okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnie przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik winien zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Natomiast korekty kosztów uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, podatnicy będą dokonywać w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Korekta kosztów polegała będzie na zmniejszeniu/zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu[2]. Jeśli w ww. okresie rozliczeniowym podatnik nie poniesie kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, to podatnik będzie obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Zasad tych nie będzie się stosowało, jeśli korekta dotyczy przychodu czy kosztu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Jeżeli wspomniana korekta przychodu czy kosztu podatkowego nastąpi po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo ustawie o podatku tonażowym lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, to zmniejszenia lub zwiększenia przychodów będzie należało dokonać w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak wskazano, nowe zasady korekty będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym czy inną oczywistą omyłką obowiązywać będą dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „wstecz" (ex tunc).

Likwidacja korekty kosztów od 1 stycznia 2016 r.

Opisane zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i będą miały zastosowanie do korekty przychodów uzyskanych oraz kosztów uzyskania przychodów poniesionych od tego dnia. Na podstawie przepisu przejściowego, nowe regulacje będą miały zastosowanie również do korekty przychodów uzyskanych i kosztów podatkowych poniesionych przed 2016 rokiem, jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu[3]. Nowe reguły korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów będą zatem miały zastosowanie do przypadków, które wystąpiły zarówno po dniu 1 stycznia 2016 r., jak i – wskutek wprowadzenia przepisu przejściowego - przed tym dniem.

Przykład:

Podatnik w marcu 2016 r. otrzyma zwrot towaru, w związku z czym skoryguje fakturę dokumentującą sprzedaż tego towaru, wystawioną w sierpniu 2015 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnik dokona korekty przychodów osiągniętych w marcu 2016 r., czyli w miesiącu, w którym wystawi fakturę korygującą.

Polecamy: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Brak kłopotliwego i pracochłonnego korygowania zeznań podatkowych z lat poprzednich i zapłaty powstałych wskutek tego zaległości podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę (w przypadku zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów), oraz brak konieczności zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku zmniejszenia kosztów bądź zwiększenia przychodów tego samego roku podatkowego) uproszczą rozliczenia podatkowe przedsiębiorców (również tych, którzy będą korygować przychody i koszty uzyskania przychodu w wyniku zawartej ugody). Zmiany te będą również korzystne ze względu na brak konieczności poprawiania sprawozdań finansowych, a także remanentu (spisu z natury).

Na koniec warto przypomnieć, że inna nowelizacja[4] uchyla z początkiem 2016 r. przepisy ustawy o PIT (art. 24d) i ustawy o CIT (art. 15b) dotyczące kasowego rozliczenia „przeterminowanych” faktur w podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi przepisami (obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r.), istnieje obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wyni­kającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku przepisy przejściowe stanowią, że do podatników, którzy przed końcem 2015 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, stosuje się przepisy dotyczące korekt kosztów w dotychczasowym brzmieniu w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. Tego typu częste i znaczące zmiany przepisów regulujących rozliczenia podatkowe przedsiębiorców wpływają same przez się negatywnie na kondycję firm.

A. Jeleńska

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama