REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaksięgować w pkpir zakup laptopa z drukarką

Leszek Porowski
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Kupiłem laptopa, torbę, mysz i drukarkę. Wszystkie te elementy są wykazane na jednej fakturze VAT o wartości netto 2923,77 zł. Czy mogę ten zakup zaliczyć bezpośrednio do kosztów? A może powinienem amortyzować kupiony laptop? W jaki sposób zakup ten zaksięgować w pkpir?

Autopromocja

RADA

Czytelnik może zaliczyć laptopa wraz z myszą do środków trwałych (jako zespół komputerowy) i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Ze względu na niską wartość nabytego laptopa wydatki poniesione na jego zakup Czytelnik może również zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na zakup drukarki i torby powinny zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i zaksięgowane w kolumnie 13 pkpir.

UZASADNIENIE

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakup laptopa wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej z całą pewnością jest wydatkiem związanym z uzyskiwanymi przychodami. W związku z tym jest kosztem podatkowym (art. 22 ust. 1 updof). Sposób rozliczenia wydatków poniesionych na zakup laptopa będzie zależał od Czytelnika. Ze względu na wartość kupionego sprzętu można go amortyzować albo wydatki związane z jego zakupem zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Polecamy produkt: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2015 (książka + CD)

Amortyzacji podlegają środki trwałe, czyli stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (art. 22 ust. 1 updof).

Żeby więc można było zakwalifikować urządzenie do środków trwałych, musi ono być przede wszystkim kompletne i zdatne do użytku (patrz wyrok NSA w Warszawie z 13 września 2006 r., sygn. akt II FSK 1103/05).

W sytuacji opisanej w pytaniu środkiem trwałym jest zespół komputerowy, na który składa się jednostka centralna, czyli laptop, oraz dołączona do niego mysz. Ze względu na to, że wartość tego zespołu komputerowego nie przekracza 3500 zł, Czytelnik ma wybór. Może dokonywać amortyzacji w czasie albo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania zestawu komputerowego do używania lub w miesiącu następnym (art. 22 ust. 3 updof).

Dla Czytelnika najkorzystniejsze byłoby zsumowanie wydatków poniesionych na zakup środka trwałego o nazwie zespół komputerowy, a następnie zaksięgowanie ich do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia środka do używania poprzez dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Dowodem księgowym, na podstawie którego Czytelnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów jednorazowy odpis amortyzacyjny, będzie dokument o nazwie „dowód księgowy dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego”.

Autopromocja

Czytelnik powinien również pamiętać, że niewprowadzenie środka trwałego, jakim jest zespół komputerowy, do ewidencji środków trwałych pozbawi go prawa do zaliczenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko takie jest powszechne w orzecznictwie. W wyroku z 21 września 2000 r., sygn. akt I SA/Po 1328/99 (opubl. ONSA 2001/4/183), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zaniechanie wprowadzenia środków trwałych do ewidencji tych środków powoduje niemożność dokonywania przez podatnika odpisów amortyzacyjnych, które byłyby uznane za koszt uzyskania przychodów. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 czerwca 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 173/2003.

ZAGROŻENIA (-)

Niewprowadzenie środka trwałego, jakim jest zespół komputerowy, do ewidencji środków trwałych pozbawi podatnika prawa do zaliczenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli Czytelnik nie zdecyduje się na wprowadzenie kupionego zestawu komputerowego do ewidencji środków trwałych i amortyzowanie go, może zaliczyć poniesione wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Taka możliwość wynika z faktu, że wartość nabytego zestawu nie przekracza 3500 zł. Ten sposób rozliczenia nabytego laptopa wynika z art. 22d updof, zgodnie z którym:

(...) podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Z pytania nie wynika, ile dokładnie kosztował laptop. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że jego wartość przekracza 1500 zł. Czytelnik powinien go więc wpisać do prowadzonej przez siebie ewidencji wyposażenia.

KORZYŚCI (+)

Podatnik, który nabył środek trwały o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, może wydatek poniesiony na jego zakup zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Ponieważ z pytania nie wynika, czy kupiona drukarka będzie używana tylko z laptopem, czy również z innym komputerem, więc decyzja o tym, czy potraktować ją jako część zespołu komputerowego, czy też jako samodzielne urządzenie, należy do Czytelnika. Drukarka, w zależności od okoliczności, może być bowiem uznana pod względem podatkowym za samodzielnie działające urządzenie, podłączane do różnych komputerów lub innych urządzeń, np. aparatów fotograficznych. Taki sposób kwalifikowania drukarki komputerowej potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 września 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 2184/00. Orzekł on, że drukarka, która może współpracować z różnymi komputerami, stanowi samodzielne i zdatne do użytku urządzenie, którego nie należy traktować jako części peryferyjnej. Również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 671/98, czytamy:

(...) jeżeli z konkretnych okoliczności faktycznych wynika, że podatnik nabył składniki majątku w postaci jednostki centralnej, klawiatury, myszy, monitora i drukarki, które mogą być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem w przypadku ich wzajemnego połączenia w ramach zestawu komputerowego - nie ma podstaw, aby każdy z tych składników z osobna mógł stanowić wydzieloną jednostkę stanowiącą środek trwały (...). Inaczej kształtowałaby się sytuacja, gdyby np. w przypadku drukarki okazało się w konkretnych okolicznościach, że istnieje możliwość jej współpracy z różnymi zestawami komputerowymi, którymi dysponuje podatnik, lub gdy podatnik wykorzystuje drukarkę jako jednostkę odbiorczą współpracującą z zespołami komputerów działających w sieci. Jeżeli okoliczności faktyczne wskazują, że drukarka może współpracować z różnymi komputerami podatnika, należy uznać, że jest ona obiektem kompletnym i zdatnym do użytku niezależnie od podłączenia do konkretnego komputera, nie stanowiąc urządzenia peryferyjnego żadnego z nich.

Jak wynika z powyższego orzeczenia, drukarka może być również urządzeniem peryferyjnym, jeżeli współpracuje wyłącznie z jednym zespołem komputerowym.

Jeżeli zatem nabyta przez Czytelnika drukarka będzie wykorzystywana również do pracy z innymi komputerami niż kupiony laptop, to ze względu na jej niewielką wartość (o czym świadczy podana w pytaniu kwota netto 2923,77 zł należna za zakup wszystkich elementów) Czytelnik może zaliczyć ją bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności uwidaczniania jej w ewidencji wyposażenia lub w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Datą zaliczenia wydatków na zakup drukarki do kosztów uzyskania przychodów będzie data wystawienia faktury.

W ten sam sposób Czytelnik powinien postąpić w przypadku torby do laptopa. Powinien zaliczyć wydatki na jej zakup do kosztów uzyskania przychodów również pod datą wystawienia faktury. Dowodem księgowym, na podstawie którego Czytelnik zaewidencjonuje do kosztów uzyskania przychodów zakup drukarki i torby do laptopa, będzie otrzymana faktura VAT dokumentująca ten zakup.

PRZYKŁAD

Pani Joanna Kowalska prowadzi firmę w zakresie świadczenia usług badania rynku. W lipcu 2008 r. kupiła dla prowadzonej przez siebie działalności laptopa wraz z osprzętem, w tym z drukarką. W zależności od potrzeb ma być ona podłączana również do innych komputerów. Sprzedawca uwidocznił w wystawionej przez siebie fakturze FV nr 1544/07/2008 następujące pozycje:

• laptop Star 2500 LC - 2100 zł + VAT

• mysz bezprzewodowa - 100 zł + VAT

• drukarka laserowa - 600 zł + VAT

• torba do laptopa - 150 zł + VAT

Razem - 2950 zł + VAT

Uwzględniając to, pani Joanna wyceniła w lipcu kupione środki trwałe poprzez spisanie protokołu ich wyceny. Wycena przedstawiała się następująco:

Wycena środka trwałego „zespół komputerowy”

• laptop Star 2500 LC - 2100 zł + VAT

• mysz bezprzewodowa - 100 zł + VAT

Razem wartość środka trwałego - 2200 zł + VAT

Następnie pani Joanna wprowadziła środek trwały do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wyciąg z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pani Joanna sporządziła dowód księgowy nr 1/07/2008/Amort.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Z kolei w prowadzonej przez siebie podatkowej księdze przychodów i rozchodów pani Joanna dokonała następujących księgowań:

Wyciąg z księgi za lipiec 2008 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 988

• art. 22a ust. 1, art. 22f ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894

Leszek Porowski

doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Rachunkowego Porowski Consulting

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA