reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Archiwum PITy 2007 > Jak wpłacić podatek przekazem lub przelewem - PITy 2007

Jak wpłacić podatek przekazem lub przelewem - PITy 2007

Minister Finansów w celu ułatwienia życia podatników przygotował wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Formularzy tych można więc używać wpłacając podatki do urzędu skarbowego ale również wójta, burmistrza, urzędu celnego. Wzór ten zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 182, poz.1882) i obowiązują od 2005 roku.

Poniżej prezentujemy wzór i przykłady jego wypełnienia.


WZÓR FORMULARZA

Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego


OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA
Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego

Numer pola

Nazwa pola

Zawartość pola lub jego części

01 i 02

nazwa organu podatkowego

Pole musi być wypełnione.

W polu tym należy wpisać nazwę organu podatkowego - zgodnie z właściwością miejscową, np. Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

Wypełniając pismem ręcznym w każdej linii można wpisać maksymalnie do 27 znaków (od początku lewej strony). Przy wpisywaniu danych należy stosować pismo blokowe (cyfry i duże litery - każdy znak w oddzielnej kratce) w kolorze czarnym lub niebieskim.

Wypełniając pismem maszynowym w każdej linii można wpisać maksymalnie 54 znaki (od początku lewej strony). Dane należy wpisywać w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt, tzn. wpisując znaki w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki, nie wykraczając poza obrys pola. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. W przypadku gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji. Zaleca się używanie dużych liter.

03

numer rachunku bankowego organu podatkowego

Pole musi być wypełnione.

Pole jest przeznaczone na wpisanie numeru rachunku bankowego NRB właściwego organu podatkowego.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

W przypadku stosowania pisma ręcznego wpisywanie NRB należy rozpocząć od pierwszej kratki - każda cyfra powinna być wpisana w osobnej kratce kolorem czarnym lub niebieskim. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. "-".

W przypadku wypełniania pismem maszynowym NRB należy wpisać od pierwszej kratki, oddzielając pojedynczą spacją dwie pierwsze cyfry od pozostałych, które z kolei należy grupować po cztery cyfry i grupy oddzielać pojedynczą spacją. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. "-". Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym.

Prawidłowe grupowanie cyfr przedstawiono poniżej: 70 1020 1036 0000 0789 8941 1111

04

WP

Stałe oznaczenie formy płatności:

W - wpłata gotówkowa

P - polecenie przelewu

Pole wypełnia jednostka przyjmująca formularz zlecenia płatniczego: dla polecenia przelewu należy przekreślić za pomocą "X" znak W, natomiast dla wpłaty gotówkowej znak P.

05

kwota

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

Kwota powinna być wpisana cyframi (grosze oddzielone przecinkiem) począwszy od lewej strony pola (jeżeli nie ma groszy, wpisać dwa zera po przecinku). Nie należy stosować kropek oddzielających tysiące, miliony itp.

W przypadku wypełnienia pismem maszynowym kwotę należy poprzedzić dwoma znakami gwiazdek (**). W przypadku wypełniania pismem ręcznym przecinek oddzielający grosze powinien być umieszczony w oddzielnej kratce.

06

numer rachunku bankowego zobowiązanego (przelew)/kwota słownie (wpłata)

Pole musi być wypełnione.

W zależności od formy płatności w polu należy wpisać w przypadku:

- przelewu - numer rachunku bankowego NRB

zobowiązanego,

- wpłaty gotówkowej - kwotę słownie.

W przypadku dokonywania przelewu, przy wpisywaniu NRB zobowiązanego, należy stosować zasady dotyczące wpisywania NRB organu podatkowego określone w polu 03.

W przypadku dokonywania wpłaty gotówkowej przy wpisywaniu kwoty słownie pismem ręcznym dopuszcza się pisanie pismem ciągłym w dowolny sposób. Przy wypełnianiu pismem maszynowym dopuszcza się stosowanie skrótów kolejnych cyfr, stosując następującą zasadę skracania: 0 - zer*, 1 - jed*, 2 - dwa*, 3 - trz*, 4 - czt*, 5 - pię*, 6 - sze*, 7 - sie*, 8 - osi*, 9 - dzi*.

07 i 08

nazwa i adres zobowiązanego

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

W polu tym należy wpisać imię i nazwisko (firmę), nazwę oraz adres zobowiązanego (wpłacającego).

W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę firmy i adres jej siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

09

NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej zobowiązanego bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 8351245258, rozpoczynając od pierwszej kratki.

Jeżeli zobowiązany nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej, należy wpisać identyfikator uzupełniający:

* numer REGON, gdy zobowiązany jest osobą prawną

lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości

prawnej, ale posiadającą numer REGON,

* numer PESEL, gdy wpłacający jest osobą fizyczną

posiadającą numer PESEL.

Jeżeli zobowiązany nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: NIP, PESEL lub REGON, to należy wpisać serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).

10

typ identyfikatora

Pole musi być wypełnione.

Jeżeli w polu 09 wpisano:

* Numer Identyfikacji Podatkowej, to należy wpisać

N,

* nr REGON, to należy wpisać R,

* nr PESEL, to należy wpisać P,

* serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać

1,

* serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,

* numer innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość, to należy wpisać 3.

11

okres (rok, typ okresu, nr okresu)

Pole musi być wypełnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym (np. kaucja gwarancyjna w podatku od towarów i usług, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień.

Przykładowo:

* wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób

prawnych za 2003 r., należy wpisać - 03R

(przykład nr 1),

* wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób

fizycznych za 2003 r., należy wpisać - 03R

(przykład nr 2),

* wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku

dochodowego od przychodów osób duchownych za 3

kwartał 2004 r., należy wpisać - 04K03,

* wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za

miesiąc luty 2003 r., należy wpisać - 03M02,

* wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca

2001 r., należy wpisać - 01D0207,

* wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień

marca 2004 r., należy wpisać - 04J0703.

12

symbol formularza lub płatności

Pole musi być wypełnione.

1. Jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji,

należy wpisać symbol formularza, np. PIT-37,

VAT-7, CIT-2, CIT-8 (przykłady nr 1 i 2).

2. Jeżeli wpłata należności wynika z decyzji

(postanowienia) lub tytułu wykonawczego organu

podatkowego, należy wpisać symbol płatności,

np.:

* PIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku

dochodowego od osób fizycznych (przykład nr

4),

* CIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku

dochodowego od osób prawnych,

* VAT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku

od towarów i usług,

* AKC - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku

akcyzowego.

W przypadku dokonywania wpłaty na rzecz urzędu skarbowego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dotyczących wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

3. Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek

bankowy jednostki samorządu terytorialnego,

należy wpisać symbol płatności INNE.

13

identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy)

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.

Pole wypełnia się, jeżeli:

1. wpłata należności wynika z decyzji,

postanowienia tytułu wykonawczego; wówczas

zobowiązany wypełniając pole, wpisuje w skrócie

rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę

podaną w treści tego aktu, np.

* tytuł wykonawczy SM1-0987-03 (przykład nr 3),

* decyzja US-732-89-03 (przykład nr 4);

2. wpłata jest dokonywana na rachunek bankowy

jednostki samorządu terytorialnego i

jednocześnie nie wynika z decyzji,

postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego

aktu; wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj

należności, np.

* Pod. od nieruchomości (wpłata dotyczy podatku

od nieruchomości),

* Pod. leśny (wpłata dotyczy podatku leśnego),

* Pod. rolny (wpłata dotyczy podatku rolnego),

* Pod. od pos. psów (wpłata dotyczy podatku od

posiadania psów).

14

pieczęć, data i podpis zobowiązanego

Odcisk pieczęci, który może być stosowany opcjonalnie (nie należy stosować czerwonego tuszu), data zlecenia oraz podpis zobowiązanego.

Przykłady formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej prawidłowo wypełnionego pismem maszynowym


Polecenie przelewu


Wpłata gotówkowaPrzykłady formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej prawidłowo wypełnionego pismem ręcznym


Polecenie przelewu


Wpłata gotówkowa

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama