REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przykład wspólnego rozliczenia z małżonkiem na PIT-36 - PIT 2009

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
PIT 2009
PIT 2009

REKLAMA

REKLAMA

Małżeństwo Monika i Tomasz Korzeniowscy postanowili za 2009 rok rozliczyć się wspólnie. Mają ku temu wszelkie prawa. Po pierwsze ich małżeństwo i zarazem wspólność majątkowa trwały przez cały 2009 rok. Ponadto żadne z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym ani tym bardziej podatkiem tonażowym. Każda z ww. form opodatkowania wykluczałaby możliwość wspólnego rozliczenia.

Autopromocja

Pan Tomasz Korzeniowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej). Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie danych wynikających z księgi pan Korzeniowski ustalił wysokość dochodu z działalności. Jego przychody wyniosły 60 000 zł, a koszty ich uzyskania 30 000 zł.

W związku z tym jego dochód z działalności to 30 000 zł. Pan Korzeniowski tytułem zaliczek odprowadził w trakcie 2009 r. kwotę 3600 zł. Dodatkowo osiągnął dochody z umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Składki na ubezpieczenie społeczne pan Korzeniowski opłaca z umowy o pracę.

Pani Monika Korzeniowska w 2009 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Dodatkowo pracowała na podstawie umowy o dzieło.

Za 2009 r. pan Korzeniowski rozliczy się wspólnie z żoną. Ponieważ pan Korzeniowski osiąga dochody z działalności opodatkowane na zasadach ogólnych, małżonkowie złożą swoje zeznanie na formularzu PIT-36. Po wpisaniu wszystkich danych identyfikacyjnych (w tym NIP w rubrykach 1 i 2 oraz nr PESEL w rubrykach 14 i 28) małżonkowie poinformują urząd o wyborze wspólnego rozliczenia, zaznaczając w rubryce 6 kwadrat nr 2.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I. Obliczenie dochodu Tomasza Korzeniowskiego


Dochody z działalności gospodarczej:

1) Przychody: 60 000 zł (rubryka 53)

2) Koszty uzyskania przychodów: 30 000 zł (rubryka 54)

3) Dochód: 30 000 zł (rubryka 55)

4) Zaliczki na podatek dochodowy: 3600 zł (rubryka 57)

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 2294,22 zł.


Dochody ze stosunku pracy:

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę XYZ wynika, że pan Tomasz Korzeniowski ze stosunku pracy osiągnął:

1) Przychody: 36 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 34 665 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 2388 zł,

Kwoty te pan Korzeniowski wpisze odpowiednio do rubryk: 45, 46, 47 oraz 49 formularza PIT-36.

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 4935,60 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 2407,49 zł.


Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pan Korzeniowski osiągnął:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 74)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 75)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 76)

4) Pobrana zaliczka: 1350 zł (rubryka 78).

Po podsumowaniu kwot dotyczących wszystkich źródeł przychodów pan Tomasz Korzeniowski wykaże:
A) Przychody: 111 000 (rubryka 84),
B) Koszty uzyskania przychodów: 38 835 zł (rubryka 85),
C) Dochód: 72 165 zł (rubryka 86),
D) Zaliczki: 7338 zł (rubryka 87).

Pan Korzeniowski może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4935,60 zł (rubryka 139).

Jego dochód po odliczeniu składek wyniesie 67 229,40 zł (rubryka 143).


II. Obliczenie dochodu pani Moniki Korzeniowskiej


Dochody ze stosunku pracy (I pracodawca – firma Alfa):

Z informacji PIT-11 przekazanej przez firmę Alfa wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 30 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 28 665 zł,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 1860 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 4113 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 2006,24 zł.


Dochody ze stosunku pracy (II pracodawca – firma Beta):

Z informacji PIT-11 przekazanej przez firmę Beta wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 18 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 16 665 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 792 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 2467,80 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 1203,75 zł.

Tak więc podsumowując obie umowy o pracę Pani Monika Korzeniowska osiągnęła z tych tytułów 48 000 zł przychodów

Łącznie kwota kosztów potrąconych przez obu pracodawców wynosi 2670 zł. Jest więc wyższa od ustawowego limitu wynoszącego 2002,05 zł. Dlatego pani Korzeniowska musi ograniczyć je do wysokości tego limitu. Zatem w rubryce 89 uwzględni tylko kwotę 2002,05 zł.

Po odliczeniu kosztów jej dochód z umów o pracę wyniesie 45 997,95 zł (rubryka 90).

Suma zaliczek pobranych przez obu pracodawców jako płatników w ciągu 2009 roku wyniosła 2652 zł. Ich kwotę pani Korzeniowska wykaże w rubryce 92.


Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pani Monika Korzeniowska osiągnęła:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 117)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 118)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 119)

4) Pobrana zaliczka: 1350 zł (rubryka 121)

W sumie za 2009 rok pani Monika Korzeniowska wykaże (praca + dzieło):

A) Przychody: 63 000 (rubryka 127)
B) Koszty uzyskania przychodów: 9502,05 zł (rubryka 128)
C) Dochód: 53 497,95 zł (rubryka 129)
D) Pobrane zaliczki: 4002 zł (rubryka 130).

Pani Korzeniowska może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6580,80 zł (rubryka 140).

Jej dochód po odliczeniu składek wyniesie 46 917,15 zł (rubryka 144).


III. Odliczenia małżonków od dochodu


Państwo Korzeniowscy zamierzają skorzystać z przysługujących im odliczeń. W tym celu wypełnią załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O oraz PIT/D, w których wykażą wysokość odliczanych kwot.


W części B załącznika PIT/O państwo Korzeniowscy wykażą przysługujące im odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczą dokonaną darowiznę dla Fundacji Mam Marzenie w kwocie 2500 zł. Kwotę tą pan Tomasz wpisze w rubryce 13 załącznika PIT/O, a także w rubryce 51 – pod danymi adresowymi Fundacji. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.

Pani Monika przekazała natomiast darowiznę na budowę kościoła w wysokości 1500 zł (rubryka 14 i 63). Jako darowiznę na cele kultu religijnego także odliczy ją w całości z uwagi na nieprzekroczenie 6% limitu dochodu.


Państwo Korzeniowscy korzystają również ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2009 r. 2280 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego dla każdego z małżonków odrębnie 760 zł. Dlatego państwo Korzeniowscy ograniczą odliczenie do kwoty przysługującego im limitu (wynoszącego w sumie dla obojga małżonków 1520 zł).

Pan Tomasz Korzeniowski kwotę odliczenia w wysokości przysługującego mu limitu (tj. 760 zł) wpisze w rubryce 21 załącznika PIT/O, a pani Monika Korzeniowska identyczną kwotę (czyli również 760 zł) wpisze w rubryce 22.


Jako przedsiębiorca pan Tomasz Korzeniowski poniósł w 2009 r. wydatki na nabycie nowych technologii. Zakupił bowiem na potrzeby własnej firmy najnowsze oprogramowanie sterujące procesami technologicznymi za kwotę 40 000 zł. Z tego tytułu może odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% poniesionych wydatków. Pan Tomasz odliczy więc kwotę 20 000 zł, wpisując ją do rubryki 23 załącznika PIT/O.

Łączną kwotę odliczeń w wysokości 23 260 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 145 zeznania PIT-36.

Natomiast jego żona przysługujące jej odliczenia w łącznej kwocie 2260 zł wykaże w rubryce 29 załącznika PIT/O i przeniesie ją do rubryki 146 zeznania PIT-36.

W grudniu 2009 r. została zakończona budowa domu, którą państwo Korzeniowscy rozpoczęli w 2007 r. i na którą zaciągnęli w 2006 r. kredyt w wysokości 378 000 zł. Łączna wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie 480 000 zł.

Z tytułu spłaconych odsetek od kredytu w wysokości 36 400 zł państwo Korzeniowscy mogą skorzystać z odliczenia w kwocie 23 445,24 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

243 460 zł (limit kredytu uprawniający do ulgi): 378 000 zł (wysokość kredytu) = 64,41%
36 400 zł × 64,41% = 23 445,24 zł.

Ponieważ budowa została zakończona w 2009 r., to państwo Korzeniowscy w rozliczeniu za ten rok po raz pierwszy skorzystają z odliczenia odsetek. Dlatego muszą dołączyć do zeznania rocznego oświadczenie PIT-2K, które zostanie przez nich wypełnione w następujący sposób:

Rubryka 31 – kwadrat nr 1 (rodzaj prowadzonej inwestycji – budowa domu)

Rubryka 32 – 480 000 zł (łączna kwota poniesionych wydatków)

Rubryka 33 – 378 000 zł (kwota wydatków udokumentowanych fakturami VAT)

Rubryka 34 – 2007 (rok rozpoczęcia inwestycji)

Rubryka 35 – 2009 (rok zakończenia inwestycji)

Rubryka 36 – 2006 (rok uzyskania kredytu)

Rubryka 37 – 378 000 zł (kwota otrzymanego kredytu)

Kwota ulgi z tytułu spłaty odsetek (23 445,24 zł) zostanie wykazana w PIT/D w rubryce 32 i 34 oraz w rubryce 147 zeznania PIT-36.

Łączny dochód małżonków Korzeniowskich po odliczeniach wynosi 65 181,31 zł (rubryka 167).

IV. Obliczenie podatku


Ponieważ państwo Korzeniowscy wybrali wspólne rozliczenie, to podstawę obliczenia podatku stanowi połowa ich łącznego dochodu, czyli po zaokrągleniu 32 591 zł (rubryka 170).

Podatek wyliczony według skali (5310,36 zł) i pomnożony przez 2 wynosi 10 620,72 zł (rubryka 171 i 175).

V. Odliczenia od podatku


Tomasz Korzeniowski od tego podatku odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2294,22 zł (odliczenie max w ramach limitu 7,75% podstawy wymiaru), którą jako przedsiębiorca opłacał do ZUS.

Oprócz tego odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez pracodawcę jako płatnika (2407,49 zł). Łączną kwotę odliczenia z tego tytułu w wysokości 4701,71 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 176.

Monika Korzeniowska wykaże w poz. 177 łączną kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez płatników na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wysokość kwoty do odliczenia ustali sumując kwoty składek z poz. 78 poszczególnych informacji PIT-11.

Ulga na dzieci

Państwo Korzeniowscy wychowują dwoje dzieci. Mają zatem prawo skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci (tzw. ulga prorodzinna. Przysługujące im do odliczenia kwoty wykażą najpierw w rubrykach 35 i 36 załącznika PIT/O, a następnie przeniosą je do zeznania rocznego.

Państwo Korzeniowscy wyliczą wysokość kwoty do odliczenia jako iloczyn liczby dzieci oraz 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym 2009.

Ponieważ w 2009 r. kwota zmniejszająca podatek wynosiła 556,02 zł, to limit odliczenia wyniesie:
2 x [(1/6x 556,02 zł) x 12 miesięcy] = 2224,08 zł.

Kwota ta zostanie po połowie odliczona od podatku każdego z rodziców. Dlatego w załączniku PIT/O Tomasz Korzeniowski wpisze w poz. 35 kwotę 1112,04 zł, a przenosząc ją następnie do zeznania rocznego PIT-36 wpisze ją w rubryce 180. Identyczną kwotę w poz. 36 załącznika PIT/O wpisze Monika Korzeniowska. Następnie przeniesie tą kwotę do zeznania rocznego, wpisując ją w PIT-36 w rubryce 181.

Po dokonaniu powyższych odliczeń podatek wyniesie 484,94 zł (rubryka 185). Po zaokrągleniu kwota podatku wyniesie 485 zł. Zostanie ona wykazana w poz. 188 formularza PIT-36.

Ponieważ kwota zaliczek na podatek dochodowy wykazana w poz. 87 i 130 wyniosła łącznie 11 340 zł (rubryka 189), u państwa Korzeniowskich wystąpi nadpłata podatku za 2009 r. w wysokości 10 885 zł (poz. 208).

Tomasz Korzeniowski jako przedsiębiorca opłacał samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej (kwartalnie). Wpłacone zaliczki (w rozbiciu na poszczególne kwartały) wykaże dodatkowo w części N.1 zeznania PIT-36 w poz. 257-268.

O załącznikach do składanego zeznania państwo Korzeniowscy poinformują urząd skarbowy w części H, wpisując w rubrykach 311, 312, 313 i 315 cyfrę 1. Zaznaczając w rubryce 324 kwadrat nr 2 wskażą PIT-36 jako ten, do którego zostanie dołączony załącznik PIT/D.

1%

Państwo Korzeniowscy chcą przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w swoim imieniu, w części P formularza PIT-36:
- w rubryce 305 wpiszą nazwę wybranej organizacji,
- w rubryce 306 podadzą jej numer KRS, natomiast
- w rubryce 307 wskażą wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 188 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Małżonkowie składają zeznanie roczne osobiście, dlatego swoje podpisy złożą (odpowiednio) w rubrykach 326 i 327 formularza PIT-36.

Wypełniony PIT-36 s. 1

Wypełniony PIT-36 s. 2

Wypełniony PIT-36 s. 3

Wypełniony PIT-36 s. 4

Wypełniony PIT-36 s. 5

Wypełniony PIT-36 s. 6


Wypełniony PIT/O s. 1

Wypełniony PIT/O s. 2

Wypełniony PIT/O s. 3


Wypełniony PIT/B s. 1

Wypełniony PIT/B s. 2


Wypełniony PIT/D s. 1

Wypełniony PIT/D s. 2


Wypełniony PIT-2K s. 1


Wypełniony PIT-2K s. 2


Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) ze zmianami.


Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

kancelaria welsyng.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Fundacja rodzinna nie dla spółki cywilnej

  Fundacja rodzinna może przystępować jedynie do spółek prawa handlowego, które są podatnikami CIT. Natomiast spółka cywilna jest podatnikiem PIT, a nie CIT, a więc nie spełnia wskazanego kryterium. W konsekwencji nie może zostać uznana jako podmiot o podobnym charakterze do spółek prawa handlowego.

  Kwestionowanie kredytów opartych o WIBOR. Jakie argumenty można podnieść przed sądem?

  Niezadowoleni kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR. Okazuje się, że argumentów w oparciu o które można kwestionować WIBOR w umowach kredytowych jest całkiem sporo.  

  Zmiany w zamówieniach publicznych - wprowadzenie certyfikacji wykonawców od 2025 roku

  Certyfikacja wykonawców w systemie zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 2025 roku, ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 131,4 mld zł. MF podało dane za I kwartał 2024 roku

  Dochody podatkowe budżetu państwa w I kwartale 2024 roku wyniosły 131,4 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania z ubiegłego roku o około 22,2 mld zł (tj. 20,3%) - informuje Ministerstwo Finansów.

  Rodzice tracą prawo do ulgi na dziecko po podwyżkach. Ich pensje przebijają limit dochodów z … 2013 r.

  PIT za 2023 rok: Rodzice po podwyżkach zarabiają za dużo. I wypadają z ulgi na dziecko.  

  Jaka inflacja w Polsce w 2024 roku? W marcu najniższa, w grudniu najwyższa. Średnio ok. 3,5 proc. Stopy procentowe spadną najwcześniej w listopadzie [prognozy ekonomistów]

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. wzrosły rdr o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał 15 kwietnia Główny Urząd Statystyczny. Niestety w kolejnych miesiącach nastąpi szybszy wzrost cen żywności i paliw - prognozują ekonomiści. Na koniec roku inflacja ma osiągąć ok. 4,5-4,8 proc. rdr. A średnio w 2024 roku ok. 3,5% rdr.

  Kontrole kadr i ewidencji kierowców w firmie transportowej. Na co zwracają uwagę ITD, PIP, ZUS i inni kontolerzy?

  Prawidłowe rozliczenie kierowców z dobrze prowadzonymi kadrami zapewniają nie tylko optymalizację kosztów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo firmy transportowej. Tutaj nie ma równania z jedną niewiadomą. A kontrole ITD i PIP potwierdzają, że pomiędzy kadrami i rozliczeniami kierowców musi istnieć sprzężenie zwrotne.

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu.

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku. "Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose" - poinformował minister finansów Andrzej Domański

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku, a projekt jej funkcjonowania zostanie przedstawiony w bieżącym roku - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Nowa instytucja rządowa ma składać się z neutralnych członków, którzy będą opiniowali wydatki budżetu państwa.

  Największy jednorazowy przelew z UE. Wpłynęło 27 mld zł płatności z KPO

  Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że płatność z pierwszego wniosku, złożonego w grudniu ub.r., dotyczącego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w wysokości 27 mld zł trafiła dziś do Polski.

  REKLAMA