reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Archiwum PITy 2009 > Przykład rozliczenia na PIT-37 wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem - PIT 2009

Przykład rozliczenia na PIT-37 wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem - PIT 2009

Pani Anna Wiśniewska jest osobą rozwiedzioną. Samotnie wychowuje syna (w wieku 12 lat). W zeszłym roku była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u trzech pracodawców. Dodatkowo pracowała na podstawie umowy o dzieło.Ponieważ wszystkie dochody pani Anna osiągnęła za pośrednictwem płatników, złoży zeznanie roczne na formularzu PIT-37.Jako osoba samotnie wychowująca dzieci pani Wiśniewska ma prawo do rozliczenia się za 2009 r. na preferencyjnych zasadach. Dlatego po wpisaniu swoich danych osobowych (w tym – numeru NIP w rubryce 1) w rubryce 6 zaznaczy kwadrat nr 4.

I. Obliczenie dochodu pani Wiśniewskiej


Dochody ze stosunku pracy


Z informacji PIT-11 przekazanych przez pracodawców wynika, że pani Anna Wiśniewska ze stosunku pracy osiągnęła:

2009 r.

Przychody

Koszty uz. przychodów

Dochód

Zaliczka na podatek

Składka na ubezp. społ.

Składka na ubezp. zdrow. podlegająca odliczeniu w zeznaniu rocznym

Pierwszy pracodawca

46 800 zł

1335 zł

45 465 zł

3348 zł

6416,28 zł

3129,76 zł

Drugi pracodawca

15 000 zł

1335 zł

13 665 zł

528 zł

2056,56 zł

1003,16 zł

Trzeci pracodawca

24 000 zł

1335 zł

22 665 zł

1332 zł

3290,4 zł

1605 zł

Razem

85 800 zł

4005 zł

81 795 zł

5208 zł

11 763,24 zł

5737,92 zł

Łącznie kwota kosztów potrąconych przez płatników wypłacających należności ze stosunku pracy wynosi 4005 zł. Jest więc wyższa od ustawowego limitu wynoszącego 2002,05 zł. Dlatego pani Wiśniewska musi ograniczyć je do wysokości tego limitu. Zatem w rubryce 36 uwzględni kwotę 2002,05 zł. Po odliczeniu kosztów według ustawowego limitu jej dochód wyniesie nie 81 795 zł a 83 797,95 zł (rubryka 41).

Suma zaliczek pobranych przez wszystkich pracodawców jako płatników w ciągu roku podatkowego wyniosła 5737,92 zł. Ich kwotę pani Wiśniewska wykaże w rubryce 43.

Dochody z praw autorskich (umowa o dzieło)


Z umowy o dzieło pani Wiśniewska osiągnęła:
1) Przychody: 10 000 zł (rubryka 52);
2) Koszty uzyskania przychodu: 5000 zł (rubryka 53);
3) Dochód: 5000 zł (rubryka 54);
4) Pobrana zaliczka: 900 zł (rubryka 56)


Po podsumowaniu kwot dotyczących obu źródeł przychodów pani Anna Wiśniewska wykaże


1) Przychody: 95 800 (rubryka 62);
2) Koszty uzyskania przychodów: 7002,05 zł (rubryka 63);
3) Dochód: 88 797,95 zł (rubryka 64);
4) Pobrane zaliczki: 6108 zł (rubryka 65).


Pani Wiśniewska może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 763,24 zł (rubryka 93).


Jej dochód po odliczeniu składek wyniesie 77 034,71 (rubryka 97).

II. Odliczenia od dochodu


Pani Anna zamierza skorzystać z przysługujących jej odliczeń. W tym celu wypełni załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O oraz PIT/D, w których wykaże wysokość odliczanych kwot.

W części B załącznika PIT/O pani Wiśniewska wykaże przysługujące jej odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczy darowiznę dokonaną dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 300 zł. Kwotę tą pani Anna wpisze w rubryce 13 załącznika PIT-O. W części D. załącznika PIT/O „Informacja o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych” wpisze dane adresowe tej fundacji. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.

Pani Anna ma na utrzymaniu niepełnosprawną matkę (jej dochody nie przekroczyły w 2009 r. r. kwoty 9120 zł). Wydatki w kwocie 700 zł zostały poniesione na zakup pompy insulinowej. Ponadto pani Wiśniewska dowoziła matkę własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dodatkowo odliczy więc poniesione z tego tytułu wydatki w granicach ustawowego(limitu wynoszącego 2280 zł. Odliczenie w łącznej kwocie 3280 zł zostanie wykazane w rubryce 17 załącznika PIT/O.

Pani Wiśniewska korzysta także ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2009 r. 828 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego 760 zł. Dlatego pani Wiśniewska ograniczy odliczenie do kwoty limitu wpisując w rubryce 21 załącznika PIT/O kwotę 760 zł.

Łączną kwotę odliczeń w wysokości 4040 zł pani Wiśniewska wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 99 zeznania.

Polecamy: serwis PIT

Polecamy: serwis VAT

W 2009 r. została zakończona budowa domu, którą pani Wiśniewska rozpoczęła w 2006 r. i na którą zaciągnęła kredyt w wysokości 290 000 zł. Łączna wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie 370 000 zł.

Z tytułu spłaconych odsetek od kredytu w wysokości 29 400 zł pani Wiśniewska może skorzystać z odliczenia w kwocie 24 681,3 zł.
Wynika to z następującego wyliczenia:243 460 zł (limit za 2009 r. kredytu uprawniający do ulgi): 290 000 zł (wysokość kredytu) = 83,95 %
29 400 zł × 83,95 % = 24 681,3 zł.

Ponieważ budowa została zakończona w 2009 r., to pani Wiśniewska w rozliczeniu za ten rok po raz pierwszy skorzysta z odliczenia odsetek. Dlatego musi dołączyć do zeznania rocznego oświadczenie PIT-2K, które zostanie przez nią wypełnione w następujący sposób:

Rubryka 31 – kwadrat nr 1 (rodzaj prowadzonej inwestycji – budowa domu)

Rubryka 32 –370 000 zł (łączna kwota poniesionych wydatków)

Rubryka 33 – 330 000 zł (kwota wydatków udokumentowanych fakturami VAT)

Rubryka 34 –2006 (rok rozpoczęcia inwestycji)

Rubryka 35 –2009 (rok zakończenia inwestycji)

Rubryka 36 –2006 (rok uzyskania kredytu)

Rubryka 37 –290 000 zł (kwota otrzymanego kredytu)


Kwota ulgi z tytułu spłaty odsetek (24 681,3zł) zostanie wykazana w PIT/D w rubryce 32 i 34 oraz w rubryce 101 zeznania PIT-37.


Dochód po odliczeniach wynosi 48 313,41 zł (rubryka 105).

III. Obliczenie podatku


Ponieważ pani Wiśniewska wybrała rozliczenie na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, to podstawę obliczenia podatku stanowi połowa jej dochodu, czyli po zaokrągleniu 24 157 zł (rubryka 106). Podatek wyliczony według skali i pomnożony przez 2 wynosi 7584,48 zł (rubryka 107 i 109).

IV. Odliczenia od podatku


Pani Wiśniewska w pierwszej kolejności odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5737,92  zł (rubryka 110).


Pani Wiśniewska przez cały 2009 r. wychowywała jedno dziecko, zamieszkujące wspólnie z nią. Dlatego może skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci w wysokości 1112,04 zł. Odliczenie z tego tytułu wykaże w części C załącznika PIT/O - w rubryce 35. Ponieważ jest to jej jedyne odliczenie od podatku wykazywane w tej części załącznika PIT/O, kwotę odliczenia przepisze do rubryki 42 załącznika PIT/O, a następnie przeniesie ją do zeznania wpisując w rubryce 114 formularza PIT-37.

V. Obliczenie zobowiązania podatkowego


Po dokonanych odliczeniach podatek wynosi 734,52 zł (rubryka 116). Po zaokrągleniu do pełnego złotego podatek należny wynosi 735 zł (rubryka 120). Ponieważ suma zaliczek pobranych przez płatników wyniosła 6108 zł (rubryka 65 i 121), pani Wiśniewska wykazała nadpłatę podatku w kwocie 5373 zł (rubryka 123). Tym samym niemal w całości odzyska kwoty wpłacone w ciągu roku tytułem zaliczek.


O załącznikach do składanego zeznania pani Wiśniewska poinformuje urząd skarbowy w części J, wpisując w rubrykach 130, 131 i 132 cyfrę 1.

Zaznaczając w rubryce 135 kwadrat nr 1 wskazuje, że załącznik PIT/D załącza jako podatniczka do własnego zeznania, natomiast zaznaczając w rubryce 136 kwadrat nr 3 wskaże PIT-37 jako ten, do którego zostanie dołączony ten załącznik.


Pani Wiśniewska chce przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w jej imieniu, w części H formularza PIT-37 w rubryce 124 wpisze nazwę wybranej organizacji, w rubryce 125 poda jej numer KRS, natomiast w rubryce 126 wskaże wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 120 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Pani Wiśniewska złoży swoje zeznanie osobiście, dlatego swój podpis umieści w rubryce 138 formularza PIT-37.


Wypełniony PIT-37 s.1

Wypełniony PIT-37 s.2

Wypełniony PIT-37 s.3


Wypełniony PIT-O s.1

Wypełniony PIT-O s.2

Wypełniony PIT-O s.3


Wypełniony PIT-D s.1

Wypełniony PIT-D s.2


Wypełniony PIT-2K s.1

Wypełniony PIT-2K s.2


Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) z późn. zm.

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

aktualizacja styczeń 2010 r. - Tomasz Król

kancelaria welsyng.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama