REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?
Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

Ogólne wymogi prawne co do kosztu uzyskania przychodu

Zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej “ustawą o PIT”) jak i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej “ustawą o CIT”) wymaga, aby każdy wydatek ujmowany w kosztach uzyskania przychodów:
1) pozostawał w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2) był faktycznie i definitywnie poniesiony przez podatnika,
3) był udokumentowany,
4) pozostawał w bezpośrednim albo co najmniej pośrednim związku przyczynowym z osiąganiem przychodów bądź zachowywaniem źródła przychodów albo ewentualnie zabezpieczaniem źródła przychodów,
5) nie podlegał wyłączeniu ustawowemu (co nie ma miejsca w przypadku wydatków edukacyjnych i szkoleniowych).

REKLAMA

Autopromocja

Pracownicy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi w art. 17 i art. 94 pkt 6, iż pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie unormowane zostały w art. 1031 - 1036 Kodeksu pracy. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. W analogiczny sposób potraktować zatem należy koszty pozostałych wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych oraz egzaminów. Warunkiem, który organy podatkowe stawiają dla zaliczenia przez pracodawcę wszystkich tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jest dopasowanie kierunku kształcenia do zakresu wykonywanych przez pracownika czynności w ramach stosunku pracy. 

Przykład

Przykład
Według pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. ILPB1/415-1380/14-2/AN kosztem takim są wydatki na studia MBA poniesione przez pracodawcę na rzecz pracownika zatrudnionego na stanowisku menedżera produktu.

Analogicznie potraktować należy sytuację zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków pracodawcy na sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych - pod warunkiem, że nabycie danych kwalifikacji umożliwi pracownikowi awans u dotychczasowego pracodawcy (połączony niejednokrotnie z zawieraną z pracodawcą umową lojalnościową).

Ważne

Wydatek służący podnoszeniu jedynie ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywaną przez niego pracą nie mógłby zostać zaliczony przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

Przykład
Zgodnie z pismem Dyrektora KIS z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1022.2023.8.AC wydatki na zagraniczny wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez przedsiębiorcę dla swoich pracowników nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, jeśli wyjazd miał charakter głównie turystyczny i rozrywkowy. Sama tematyka szkoleń wpisywała się w podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, bowiem dotyczyła jedynie zasad komunikacji, kontroli, samokontroli, samooceny, sprawdzonych sposobów na relaks i wzmocnienie sił, wymiany doświadczeń. 

Współpracownicy B2B

W przypadku ponoszenia wydatków na szkolenia przeznaczone dla zewnętrznych współpracowników przedsiębiorcy (relacja B2B) możliwość ich zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów nie jest oczywista. Należy bowiem w szczególności pamiętać, że koszty te muszą pozostawać w bezpośrednim (albo co najmniej pośrednim) związku przyczynowym z osiąganiem przychodów bądź zachowywaniem (ewentualnie zabezpieczaniem) źródła przychodów. Ponadto ich charakter nie może przesądzać o tym, że stanowią jedynie koszty reprezentacji mające na celu tworzenie lub poprawę wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, gdyż wówczas takie koszty podlegają wyłączeniu ustawowemu (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT). Tym niemniej w konkretnych stanach faktycznych Dyrektor KIS potwierdził dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na szkolenia dla zewnętrznych współpracowników podatnika:

Przykład

Przykład
W piśmie z dnia 11 września 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.346.2023.2.JG) Dyrektor KIS wyjaśnił, że w sytuacji, gdy współpraca z kontrahentami przedsiębiorcy odbywa się wyłącznie w językach obcych, to poniesione przez przedsiębiorcę koszty kursów nauki tych języków przez współpracowników B2B mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo podano, że tak samo zakwalifikowany może być koszt szkoleń merytorycznych organizowanych dla takich współpracowników, a dotyczących technologii używanych w aktualnie prowadzonych przez przedsiębiorcę projektach lub nawet dopiero planowanych.

Przykład

Przykład
Zgodnie z pismem Dyrektora KIS z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.609.2023.3.KW) dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dopuszczalne jest przyjęcie modelu, w którym współpracownik B2B dokonuje samodzielnie zakupu szkolenia, a następnie przedsiębiorca na podstawie przedstawionych dowodów dokonuje zwrotu równowartości takiego szkolenia. Co istotne, zaakceptowano nie tylko koszty szkoleń merytorycznych, ale także koszty szkoleń w obszarze umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i rozwiązywanie problemów. Uznano, że nabywanie takich kompetencji przez zewnętrznych współpracowników bezpośrednio wpływa pozytywnie na wykonywane przez nich zadania na rzecz przedsiębiorcy, a przez to na wzrost jego przychodów.

Przykład

Przykład
Według interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS dnia 21 marca 2024 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.25.2024.2.PP) w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich - budowy mieszkań oraz ich sprzedaży może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty szkoleń sprzedażowych dla współpracowników B2B, a nawet - jeśli szkolenie ma charakter wyjazdowy - również koszty usług transportowych, hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników takich szkoleń. Uznano, że szkolenia takie mają na celu poprawę i zwiększenie posiadanych przez współpracowników umiejętności niezbędnych do realizacji zadań związanych z zakresem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, a w konsekwencji - na uzyskiwane przez niego przychody.

Samozatrudnieni

Kiedy przedsiębiorca wydaje pieniądze na własną edukację, ważne jest, kiedy te studia się odbywają i kiedy ponosi się związane z nimi koszty, szczególnie w kontekście czasu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład, w przypadku zawodów prawniczych, wydatki na aplikację adwokacką, radcowską czy studia podyplomowe, które zostały poniesione zanim osoba zaczęła pracować jako adwokat lub radca prawny, nie mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodów z tej działalności. Tak wynika z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 17 października 2014 r. (II FSK 2304/12) oraz z 1 marca 2023 r. (II FSK 2072/20). NSA tłumaczy, że jest to spowodowane tym, iż ustawodawca łączy koszty uzyskania przychodów zawsze z przychodami z określonego źródła. Koszty te zmniejszają przychody właśnie z tego źródła, co oznacza, że są one ściśle powiązane z konkretnym źródłem przychodów. Wydatki na edukację poniesione przed rozpoczęciem działalności są traktowane jako osobiste, gdyż służą podniesieniu ogólnego poziomu wiedzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wydaje się, że organy podatkowe są bardziej skłonne do akceptacji wydatków przedsiębiorców na edukację, jeśli służy ona rozwojowi istniejącej już działalności lub wprowadzeniu nowej specjalizacji. Oto kilka przykładów, kiedy takie wydatki zostały uznane za dopuszczalne koszty podatkowe:

  1. Koszty zaocznych studiów magisterskich z informatyki, które przedsiębiorca odbywał w ramach jednoosobowej działalności usługowej w dziedzinie IT (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 czerwca 2011 r., sygn. ILPB1/415-427/11-4/AA).
  2. Wydatki na studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP, które miały na celu zdobycie kwalifikacji niezbędnych do rozszerzenia działalności (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lipca 2011 r., sygn. ILPB1/415-629/11-2/AA).
  3. Koszty podyplomowych studiów zarządzania projektami poniesione przez przedsiębiorcę doradzającego w zakresie zarządzania projektami, w celu pozyskania większej liczby klientów (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2010 r., sygn. IPPB1/415-938/10-2/EC).
  4. Wydatki na studia doktoranckie z ekonomii poniesione przez przedsiębiorcę prowadzącego kursy i szkolenia z ekonomii i zarządzania (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 stycznia 2012 r., sygn. ILPB1/415-1243/11-2/AA).

Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące tego, czy wydatki na edukację można zaliczyć do kosztów podatkowych, nie są jednak jednolite i zależą od szczegółów danej sytuacji. Na przykład, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z 16 maja 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-147/13-2/AP) nie zaakceptował wydatków lekarza medycyny na odbycie studiów doktoranckich jako kosztów podatkowych, uznając je za inwestycję w ogólną wiedzę i edukację, a więc za wydatki osobiste.

 

Przykład

Podsumowując, wydatki na kursy językowe, zakup specjalistycznej literatury i prasy, dostęp do serwisów internetowych, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach branżowych (włącznie z kosztami podróży i noclegów), a nawet kurs prawa jazdy, mogą być zaliczone do kosztów firmowych tylko wtedy, gdy wyraźnie wiążą się z prowadzoną działalnością. Jeżeli jednak te wydatki służą tylko podniesieniu ogólnego poziomu wiedzy, nie mogą być one wliczone do kosztów działalności gospodarczej.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA