| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Prokura – rozliczenie PIT, ubezpieczenia społeczne

Prokura – rozliczenie PIT, ubezpieczenia społeczne

Spółki handlowe dokonujące wypłat wynagrodzeń dla prokurentów nie mają obowiązku pobierania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, lecz powinny sporządzać informacje o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów w formie PIT–8C i przekazywać je prokurentom oraz urzędom skarbowym.

Podatek dochodowy

Jednostronna czynność prawna w formie pisemnej uchwały zarządu spółki  handlowej o udzieleniu prokury czyli pisemny akt powołania osoby do pełnienia funkcji prokurenta jest samoistnym tytułem do wypłaty prokurentowi świadczenia pieniężnego przez spółkę handlową zgodnie z art. 109 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) w szczególności w związku z formą oświadczeń woli zawartą w art. 60 k.c. w ogólności oraz w związku z zasadą możności zapoznania  się z jego treścią ustalającą skuteczność złożenia oświadczenia woli  zawartą w art. 61 k.c.

Ewidencja księgowa prokury

Prokura - udzielenie, wykonywanie, wypowiedzenie

Przychodami z innych źródeł opodatkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, są w szczególności (przykładowo): kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach zgodnie z  art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Spółki handlowe dokonujące wypłat wynagrodzeń dla prokurentów, jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, lecz powinny sporządzać informacje o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów w formie PIT–8C i przekazywać je prokurentom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwych według miejsc zamieszkania podatników w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego zgodnie z art. 42a w/w ustawy o PIT.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Prokurent winien wykazać uzyskane przychody – ujęte w informacji PIT–8C – w zeznaniu rocznym, w pozycji inne źródła, złozyć go do dnia 30 kwietnia roku następnego i odprowadzić podatek dochodowy od w/w dochodu.

Ubezpieczenia społeczne

Prokurenci może pełnić swoje funkcje w  wyniku powoływania ich na te stanowiska uchwałami zarządów spółek handlowych (z zastrzeżeniem odrębnych regulacji zawartych w umowach spółek) bez zawierania odrębnych umów cywilnoprawnych lub umów o pracę ze spółkami; takie wynagrodzenia statutowe prokurentów nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno - rentowym.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, póz 887 ze zm.), nie przewidując objęcia nimi prokurentów. Nie ma jednak, co do zasady, przeszkód, dla zawarcia między spółką a prokurentem umowy o zatrudnienie.

W przypadku wykonywania swoich czynności jedynie na podstawie powołania nie powstaje obowiązek  płacenia składek na ubezpieczenie społeczne/ zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK