| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Koszty > Koszty noclegów pracowników i posiłków z klientami – rozliczenie PIT

Koszty noclegów pracowników i posiłków z klientami – rozliczenie PIT

Zapewnienie pracownikom noclegów w trasie, finansowanie opłat parkingowych, opłat za przejazd autostradą, a także posiłków spożywanych w czasie spotkania służbowego z klientem, leży wyłącznie w interesie pracodawcy (spółki), a nie pracowników, którzy swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokajają w innym miejscu i w inny sposób oraz którzy - gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę - nie mieliby powodu do ponoszenia takich kosztów.

Tak wynika z wyroku NSA z 20 kwietnia 2017 r., II FSK 760/15.

Sprawa dotyczyła spółki, która zatrudnia na podstawie umów o pracę pracowników na stanowisku doradcy techniczno-handlowego. Jako miejsce pracy w umowie o pracę spółka zamierza wskazać (w drodze zmiany umowy o pracę) obszar kilku województw. Doradcy faktycznie wykonywać będą pracę na terenie przypisanych sobie w umowie o pracę województw, z czym związane będą w sposób nieodłączny stałe przejazdy, wizyty i spotkania z klientami oraz potencjalnymi klientami. Z uwagi na to, że wyjazdy odbywać się będą w ramach obszaru wskazanego w umowie o pracę, jako miejsce wykonywania pracy przez pracownika i będą nieodłącznym oraz stałym elementem wykonywania pracy przez pracownika, wynikającym z charakteru i treści zawartej umowy o pracę, spółka nie traktuje ich jako podróży służbowych. Z tego względu też nie będzie wypłacać pracownikom diet i innych należności przysługujących pracownikom w przypadku podróży służbowych. W trakcie wykonywania pracy zatrudnieni doradcy będą dokonywać za pomocą służbowej karty płatniczej płatności za wydatki związane z wykonywaną pracą. Do wydatków tych należeć będą: wydatki na noclegi pracownika w trasie, opłaty parkingowe, koszty posiłków spożywanych w czasie spotkania służbowego z klientem, opłaty za przejazd autostradą. Pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe związane z wyjazdami przy wykorzystaniu samochodów służbowych.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy powinna traktować poniesione przez siebie wydatki (noclegi, opłaty parkingowe, koszty posiłków spożywanych w czasie spotkań z klientami, opłaty za przejazd autostradą) jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika, stanowiące przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, równowartość poniesionych przez nią wydatków związanych z wyjazdem pracownika w ramach wykonywanej pracy na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej nie będzie stanowić dla pracownika przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Skoro więc wydatki ponoszone będą w imieniu i na rzecz spółki, a nie na cele osobiste pracowników, nie można uznać, że stanowią one nieodpłatne świadczenie skutkujące uzyskaniem wymiernej i trwałej korzyści majątkowej przez pracowników, a tylko taka korzyść wiązałaby się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Organ uznał stanowisko spółki w części dotyczącej ponoszenia przez pracodawcę wydatków (opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą) na rzecz pracowników w związku z korzystaniem z samochodów służbowych spółki za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej ponoszenia przez spółkę na rzecz pracowników kosztów noclegów w trasie i kosztów posiłków spożywanych przez nich w czasie spotkania służbowego z klientem pracowników za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu stwierdził, że skoro spółka będzie ponosić wydatki za noclegi pracowników w trasie w związku z ich wyjazdami - niebędącymi podróżami służbowymi - w ramach obowiązków pracowniczych na rzecz spółki - to wartość tego świadczenia (noclegu) - stanowić będzie dla tych pracowników nieodpłatne świadczenie jako przychód ze stosunku pracy.

WSA w Gliwicach przychylił się do stanowiska organu. Zdaniem sądu pokrycie tych wydatków przez pracodawcę będzie stanowiło dla pracownika przysporzenie majątkowe, gdyby bowiem do niego nie doszło, pracownik musiałby pokryć koszty z własnych dochodów.

NSA podzielił jednak stanowisko spółki. W uzasadnieniu zwrócił uwagę na wyroki NSA (z 2 października 2014 r., II FSK 2387/12, z 9 sierpnia 2016 r., II FSK 1970/14 oraz z 23 lipca 2015 r., II FSK 1689/13) i TK (w wyroku z 8 lipca 2014 r., K 7/13). Sąd wskazał, że zapewnienie pracownikom noclegów w trasie, finansowania opłat parkingowych, czy za przejazd autostradą, a także posiłków spożywanych w czasie spotkania służbowego z klientem leży wyłącznie w interesie pracodawcy (spółki), a nie pracowników, którzy swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokajają w innym miejscu i w inny sposób oraz którzy - gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę - nie mieliby powodu do ponoszenia takich kosztów.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl  26.04.2017

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »