| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > PIT oraz ZUS od kilometrówki i ryczałtu za jazdy lokalne i zamiejscowe

PIT oraz ZUS od kilometrówki i ryczałtu za jazdy lokalne i zamiejscowe

Przedstawiamy zasady rozliczania podatku i składek ZUS od kilometrówki i ryczałtu za jazdy lokalne i zamiejscowe.

Jazdy lokalne - ryczałt i kilometrówka a PIT i ZUS

Zasadniczo opłacanie ryczałtem lub kilometrówką służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu. Zaliczki na podatek od ww. świadczeń nie trzeba odprowadzać tylko wtedy, gdy obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego jego własność w jazdach lokalnych na potrzeby zakładu pracy (lub możliwość przyznania prawa do tego zwrotu) wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 23b updof).

W praktyce zwolnienie to dotyczy listonoszy, pracowników służby leśnej oraz pracowników socjalnych.

Uprawnienia w tym zakresie przyznają im bowiem przepisy:
- ustawy z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 z późn.zm.),
- ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm.),
- ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

Refundacje wydatków poniesionych przy wykorzystywaniu środków transportu nienależących do pracodawcy w jazdach lokalnych w celach służbowych nie podlegają natomiast oskładkowaniu (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej: rozporządzenie składkowe).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia składkowego jest kalkulowanie zwrotu kosztów przy użyciu reguł, limitów i stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pracownikowi przyznano miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne – 400 km. Pracownik wykonuje pracę w mieście do 500 tys. mieszkańców. Pracodawca przyznał pracownikowi stawkę za jeden kilometr w wysokości 1 zł. Ryczałt pieniężny za marzec 2015 r. wyniósł więc 400 zł. Ryczałt z zastosowaniem stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury wynosi natomiast 334,32 zł (400 km x 0,8358 zł). Nadwyżka w wysokości 65,68 zł podlega oskładkowaniu. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł.

Zakładając, że pracownik ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów i złożył PIT-2 rozliczenie za marzec powinno wyglądać następująco:
- 5000 zł + 65,68 zł = 5065,68 zł – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika,
- 5065,68 zł x 13,71% (9,76% + 1,5% + 2,45%) = 694,51 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 5065,68 zł – 694,50 zł = 4371,18 zł – podstawa wymiaru składki zdrowotnej,
- 4371,18 zł x 9% = 393,41 zł – składka zdrowotna,
- 4371,18 zł x 7,75% = 338,77 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek,
- 5000 zł + 400 zł = 5400 zł – podatkowy przychód ze stosunku pracy,
- 5400 zł – 694,50 zł – 111,25 zł = 4594,25 zł (po zaokrągleniu podstawa opodatkowania – 4594 zł),
- (4594 zł x 18%) – 46,33 zł = 780,59 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 780,59 zł – 338,77 zł = 441,82 zł; po zaokrągleniu 442 zł (zaliczka należna do urzędu skarbowego).

Do wypłaty: 5400 zł – (694,51 zł + 393,41 zł + 442 zł) = 3870,08 zł.

Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatkowych samochodów firmowych: Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Zwracanie pracownikom kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych w kwotach przewyższających limity, bez pomniejszania ryczałtu np. o dni nieobecności w pracy, oznacza konieczność opłacenia składek ZUS od różnicy między kwotami wypłaconymi a tymi wynikającymi z zasad zapisanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Grzegorz T. przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta z własnego samochodu i otrzymuje z tego tytułu co miesiąc ryczałt pieniężny w wysokości 585,06 zł (700 km x 0,8358 zł). W marcu 2015 r. chorował przez 3 dni robocze. Mimo nieobecności w pracy pracodawca wypłacił mu pełną kwotę ryczałtu. W tej sytuacji część ryczałtu powinna zostać oskładkowana, ponieważ należność została naliczona bez pomniejszenia o absencję chorobową.

Kwota, od której trzeba obliczyć składki ZUS, powinna zostać skalkulowana następująco:
- 585,06 zł : 22 = 26,59 zł,
- 26,59 zł x 3 dni choroby = 79,77 zł – kwota podlegająca oskładkowaniu.

Z kolei wartość ryczałtu zwolnioną ze składek ZUS należałoby ustalić następująco: 585,06 zł – 79,77 zł = 505,29 zł.

Trzeba pamiętać, że w kontekście zwolnienia ze składek ZUS ww. limity nie mogą być dublowane, tzn. że pracodawca nie może przykładowo wypłacać pracownikom zarówno ryczałtu za jazdy lokalne, jak i kilometrówki. Wyłączenie z oskładkowania możliwe jest do wysokości jednego limitu (przewidzianego albo dla ryczałtu, albo dla kilometrówki). W takiej sytuacji przepisy nie dopuszczają łączenia tych limitów – patrz: interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku z 12 kwietnia 2013 r. (sygn. DI/100000/451/227/2013) – decyzja nr 155.

PIT oraz ZUS od kilometrówki za podróże służbowe (jazdy zamiejscowe)

Inaczej natomiast są rozliczane kwoty kilometrówki zwracane pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej. Jeżeli pracownik na polecenie pracodawcy wyjeżdża w celach służbowych poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza swoje stałe miejsce pracy, to za wykonanie tych obowiązków pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z odbytą podróżą służbową.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »