reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Opodatkowanie kryptowalut w 2019 roku – PIT, CIT, VAT i PCC

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 roku – PIT, CIT, VAT i PCC

Obrót kryptowalutami (zwanymi też walutami wirtualnymi) budzi wiele kontrowersji. Organy podatkowe mają różne stanowiska co do opodatkowania waluty wirtualnej na gruncie VAT, PIT, CIT oraz PCC. Od 1 stycznia 2019 roku przychody z obrotu kryptowalutami zostały zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Należy je opodatkować w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym po zakończeniu danego roku podatkowego. Podatnicy nie są obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Co to jest waluta wirtualna ?

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto definicję waluty wirtualnej zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 26 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
oraz jest wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowana jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywana lub przeniesiona albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Opodatkowanie dochodów z kryptowalut na gruncie PIT

Dochodem z odpłatnego zbycia kryptowalut są uzyskane w ten sposób przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje się do przychodów z kapitałów pieniężnych. Należy je wykazać opodatkować w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym po zakończeniu danego roku podatkowego. Podatnicy nie są obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Począwszy od dochodów uzyskanych w 2019 roku nie ma już możliwości opodatkowania dochodów z kryptowalut łącznie z innymi dochodami z działalności gospodarczej.

Ustawa o PIT w art. 17 ust. 1f precyzuje również, co należy rozumieć przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej. Jest to wymiana waluty wirtualnej na:

  • prawny środek płatniczy
  • towar
  • usługę
  • prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna
    lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Zatem przychodami z odpłatnego zbycia mogą być nie tylko pieniądze ale też towary, usługi, czy prawa majątkowe.

Przychód ze zbycia waluty wirtualnej można pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Jak stanowi ustawa o PIT koszty stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie i sprzedaż waluty wirtualnej. To oznacza, że koszty pośrednio związane, jak np. odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup waluty wirtualnej, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. Kosztem nie jest też wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtalną.

Neutralność w PIT

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną nie stanowi przychodu. Co to oznacza?  Podmiot, który dokona wymiany kryptowaluty na inną, nie rozpozna przychodu z tego tytułu. Dopiero, gdy wymieni walutę wirtualną na pieniądze, usługi, towary wtedy powstanie przychód, który będzie należało opodatkować.

Rozliczenie straty

Ustawodawca uniemożliwił odliczenie straty z handlu kryptowalutami powstałej w wykonywaniu działalności gospodarczej przed 2019 rokiem. Stratę można odliczać jedynie w ramach tego samego źródła przychodów. Podsumowując, podatnik osiągający dochód ze zbycia waluty wirtualnej w 2019 roku, nie może obniżyć go o stratę powstałą we wcześniejszych latach. Zakładając, że  podatnik w 2019 roku poniesie stratę z obrotu walutą wirtualną, a w 2020 roku uzyska dochód, to w 2020 roku będzie mógł ten dochód pomniejszyć o stratę osiągniętą tylko w 2019 roku.

Opodatkowanie walut wirtualnych – CIT

Obrót walutą wirtualną opodatkowany jest na gruncie CIT analogicznie jak podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Art.7b ust.1 pkt 6) lit.f) ustawy o CIT stanowi, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań waluty wirtualną.

Zatem obrót kryptowalutami kwalifikuje się na gruncie CIT do przychodów z zysków kapitałowych, nawet wtedy, gdy jest to przedmiotem działalności podatnika. Dochód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej jest to różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia pomniejszona o koszty jego uzyskania. Stawka podatku wynosi 19%. Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami.

Kosztami uzyskania przychodów są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, ustalane tak jak w przypadku podatników PIT.

Czy sprzedaż waluty wirtualnej opodatkowana jest podatkiem VAT?

Sprzedaż waluty wirtualnej zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 7 ustawy o VAT w przypadku gdy miejscem opodatkowania będzie Polska. Zwalnia się transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Takie stanowisko podzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20.09.2018 roku 0115-KDIT1-1.4012.450.2018.2.MN  "Sprzedaż wirtualnych walut – B. za pośrednictwem giełdy, za wynagrodzeniem (w zamian za walutę tradycyjną) będzie stanowić świadczenie usług oraz może być uznana za usługę zwolnioną od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, ale tylko w przypadku, jeżeli miejsce świadczenia tych czynności, a zarazem ich opodatkowania będzie na terytorium Polski. Przy czym, miejsce świadczenia ww. usług, które stanowią usługi finansowe, należy ustalić zgodnie z cyt. art. 28b, 28c oraz 28l ustawy".

Opodatkowanie waluty wirtualnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Zgonie z rozporządzeniem Ministra Finansów do 31 grudnia 2019 roku zostało przedłużone zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Jednym słowem w obecnym stanie prawnym obrót walutą wirtualną nie jest opodatkowy PCC. Resort finansów pracuje nad zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Planuje dodanie zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama