Kategorie

Ulga na powrót. Imigranci zapłacą niższy PIT niż Polacy

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Ulga na powrót. Imigranci zapłacą niższy PIT niż Polacy
Ulga na powrót. Imigranci zapłacą niższy PIT niż Polacy
shutterstock
Ulga na powrót. Dzięki projektowanej uldze podatkowej imigranci będą w pierwszym roku po przeprowadzce do Polski płacić o połowę niższy PIT niż osoby, które nigdy się stąd nie wyprowadził.

Ulga na powrót

W kolejnych trzech latach przyjezdni będą mogli odliczyć 50 proc. podatku zapłaconego za poprzedni rok.

Słowem, kto przeniesie swoją rezydencję podatkową do Polski, będzie płacić niższy PIT, i to aż przez cztery lata.

Ulga ma zachęcić Polaków do powrotu do kraju, ale… obejmie również imigrantów z innych państw – wynika z projektu Polskiego Ładu.

Nie tylko na powrót

Jej nazwa może być nieco myląca, bo preferencja obejmie również imigrantów, którzy po raz pierwszy osiedlą się w Polsce. Oni również będą mogli przez cztery lata płacić podatki na preferencyjnych warunkach.

– Projekt nie uzależnia zastosowania tej ulgi od kryterium obywatelstwa czy poprzedniego miejsca zamieszkania – potwierdza Patrycja Zdanowicz-Pastuszak, radca prawny, doradca podatkowy i senior associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

To samo mówi Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy i partner w GLC. – To bardziej ulga na przyjazd niż powrót, bo z nowych przepisów będzie mógł skorzystać na równi Polak, który wcześniej z dowolnych przyczyn wyjechał z kraju, jak i obcokrajowiec, który nigdy wcześniej w Polsce nie mieszkał – stwierdza ekspert.

Gdzie tu równość

W jego ocenie będzie to dodatkowy policzek dla podatników, którzy mimo profiskalnych zmian przewidzianych w Polskim Ładzie postanowią jednak pozostać w ojczyźnie i tu płacić podatki.

– Trudno inaczej określić preferencję dla dotychczasowych nierezydentów oraz dla imigrantów, którzy otrzymają premię tylko z tego powodu, że postanowią wrócić lub osiedlić się w naszym kraju – uważa Bartosz Kubista.

Jego zdaniem nie sposób takiej sytuacji zaakceptować.

– Proponowane zmiany – nawet jeżeli faktycznie sprowadzą nierezydentów na jakiś czas do polskiego systemu podatkowego – są po prostu krzywdzące i niesprawiedliwe dla aktualnych podatników. Priorytetem dla ustawodawcy powinno być zawsze ulżenie swoim aktualnym obywatelom i uczynienie znośną ich sytuacji podatkowej – mówi Bartosz Kubista.

Ulga na powrót - warunki

Projektowana ulga (art. 27h w ustawie o PIT) jest skierowana do osób, które:

 • przed zamieszkaniem w Polsce przez co najmniej trzy lata mieszkały za granicą,
 • udokumentują ten trzyletni okres certyfikatem rezydencji ze swojego kraju (np. z Wielkiej Brytanii, Ukrainy),
 • po przeprowadzeniu się do Polski będą tu mieszkać przez pełne cztery lata,
 • w Polsce będą płacić podatki od całości swoich dochodów (przychodów),
 • będą uzyskiwały w Polsce dochody z następujących źródeł przychodów: umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

Połowę niższy podatek

Ulga ma polegać na odliczeniu:

 • w pierwszym roku (bazowym) – połowy podatku należnego za rok bazowy,
 • w drugim roku – połowy podatku obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi,
 • w trzecim roku – połowy podatku należnego obliczonego za drugi rok stosowania ulgi,
 • w czwartym roku – połowy podatku należnego obliczonego za trzeci rok stosowania ulgi.

Jak to w praktyce miałoby funkcjonować, wyjaśniamy na przykładzie.

Zgodnie z projektem, odliczenie będzie stosowane w czterech kolejnych latach podatkowych, licząc od końca roku bazowego. MF wyjaśnia (na stronie podatki.gov.pl), że jeżeli podatnik zmienił rezydencję podatkową w 2021 r., to odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek:

 • za lata: 2022, 2023, 2024, 2025, zakładając, że rokiem bazowym podatnika będzie rok zmiany rezydencji, czyli rok 2021, albo
 • za lata: 2023, 2024, 2025 i 2026, jeżeli rokiem bazowym będzie rok następujący po roku zmiany rezydencji, czyli rok 2022.

Jak to w praktyce miałoby funkcjonować, wyjaśnia na przykładzie Rafał Frączyk z Crido.

Przykład

Załóżmy, że obywatel Wielkiej Brytanii lub Ukrainy przeniesie się w 2022 r. do Polski. Tu będzie jego centrum interesów życiowych. Tym samym stanie się on polskim rezydentem podatkowym.

W 2022 r. uzyska dochód, powinien on zostać opodatkowany np. według skali podatkowej PIT (czyli stawek 17 i 32 proc.). Jeśli więc w 2022 r. uzyska on w Polsce 50 tys. zł dochodu, to zgodnie z obecnymi przepisami musiałby zapłacić ok. 8 tys. zł (dokładnie 7974,88 zł – podatek należny), zakładając, że nie korzysta z żadnych ulg i odliczeń. Jeśli przyjmie 2022 r. za bazowy, to z ulgi skorzysta od 2023 r.

W 2023 r. będzie mógł więc odliczyć od podatku połowę PIT należnego za rok bazowy. Załóżmy, że przesiedleniec uzyska dochód, od którego musiałby zapłacić na zasadach ogólnych |20 tys. zł podatku dochodowego. Dzięki uldze będzie mógł odjąć 4 tys. zł (czyli połowę PIT należnego za rok bazowy). W efekcie za 2023 r. zapłaci 16 tys. zł PIT. Tyle wyniesie jego podatek należny po skorzystaniu z ulgi.

W związku z tym w 2024 r. do odliczenia pozostanie 50 proc. podatku należnego za pierwszy rok, czyli 8 tys. zł. Jeśli przesiedleniec w 2024 r. uzyska dochód, od którego musiałby zapłacić na zasadach ogólnych 30 tys. zł podatku dochodowego, to podatek należny wyniesie więc 22 tys. zł.

Idąc dalej, w trzecim roku do odliczenia będzie miał kwotę 11 tys. zł.

Będzie można zoptymalizować

Co więcej, imigrant będzie mógł wybrać, czy zacząć stosować ulgę już w pierwszym roku po przeprowadzce do Polski (czyli po uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego), czy w kolejnym.

– Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie wyboru przez podatnika najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania, tj. wyższej kwoty bazowej do zastosowania odliczenia – czytamy w uzasadnieniu projektu Polskiego Ładu.

Dodatkowo, jeśli imigrant nie wykorzysta w pełni z ulgi w danym roku (bo zabraknie mu podatku, by odliczyć przysługującą kwotę), to będzie mógł odjąć niewykorzystaną część w kolejnych latach, z tym że nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonał pierwszych odliczeń.

Możliwa kumulacja

Będzie można kumulować preferencje podatkowe, bo ulga na powrót będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się z PIT indywidualnie, czy na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci.

Ulga będzie natomiast stosowana dopiero w rozliczeniu rocznym, a więc nie będzie uwzględniana przy poborze zaliczek w trakcie roku.

Był kij, jest marchewka

Według Bartosza Kubisty ulga na powrót (a w zasadzie przyjazd) to dość kontrowersyjne rozwiązanie.

– Należy oczywiście docenić wysiłki polskiego ustawodawcy starającego się ściągnąć do kraju podatników, który wcześniej postanowili go opuścić. Tylko czy takie rozwiązanie jest na pewno zgodne z zasadą równości i sprawiedliwości podatkowej? – zastanawia się ekspert.

Nie ma wątpliwości, że ulga na powrót stawia byłych nierezydentów na wyraźnie lepszej pozycji niż polskich podatników.

– Wydaje się to irracjonalne – mówi Bartosz Kubista.

Ekspert zwraca też uwagę, że wcześniej MF wprowadziło kij w postaci exit tax, a więc konieczność zapłaty podatku od wyprowadzki z Polski. Teraz oferuje nierezydentom marchewkę w postaci ulgi na powrót.

Ulga przyciągnie cudzoziemców

W ocenie Patrycji Zdanowicz-Pastuszak projektowana preferencja może odnieść zamierzony przez ustawodawcę skutek – może zachęcić osoby z zagranicy do osiedlania się w Polsce.

Podobnego zdania jest Rafał Frączyk. Ekspert wskazuje, że ulga wpisuje się w ogólną tendencję polskiego rządu nakłaniającą cudzoziemców (szczególnie wysoko wykwalifikowanych) do osiedlania się i pracy w naszym kraju (zaprezentowaną np. w Polityce migracyjnej Polski na lata 2021–2022).

– Proponowane rozwiązania mogą więc przyciągnąć większą liczbę wysoko wykwalifikowanych obcokrajowców i równocześnie uzupełnić braki kadrowe w kluczowych sektorach polskiej gospodarki – uważa Rafał Frączyk.

Zwraca uwagę na to, że ulga na powrót nie jest pierwszym takim rozwiązaniem na świecie.

– Podobne regulacje, zachęcające do uzyskiwania statusu rezydenta podatkowego i tworzenia nowych miejsc pracy, zostały np. wdrożone niedawno w Grecji. Również tam nie ograniczają się one wyłącznie do obywateli tego państwa – wskazuje ekspert Crido.

Ulga także w ZUS

Ulga na powrót ma też działać w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w preferencji podatkowej, jeśli powracający mieszkał co najmniej trzy lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać z preferencji przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

– Będzie tak, jeśli przez co najmniej pół roku będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS – wskazuje MF.

Resort wyjaśnia, że przez cztery lata budżet państwa będzie finansował pracownikom i zleceniobiorcom składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składkę na ubezpieczenie chorobowe – na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek.

Podobnie osoby, które zamieszkają w Polsce i tutaj będą prowadzić firmę, będą mogły opłacać przez cztery lata jedynie połowę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie natomiast finansowana w całości przez budżet państwa.

– Taka konstrukcja ulgi nie wpływa na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Połowę obciążeń przez okres cztery lat ponosi po prostu budżet państwa – zastrzega MF. ©℗

Marchewka także dla inwestorów

Polski Ład przewiduje również dodatkowe preferencje dla inwestorów, którzy przeniosą swój majątek do Polski. Zasadniczo w uzasadnieniu mowa jest o osobach zagranicznych, ale może to dotyczyć również Polaków będących rezydentami innych krajów. Pojawić ma się bowiem ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) na terytorium Polski (nowy rozdział 6b w ustawie o PIT).

Ma on polegać na tym, że cudzoziemiec lub Polak, który przez pięć lat był rezydentem innego kraju, a po osiedleniu do Polski nadal uzyskuje dochody z zagranicy, będzie mógł płacić od nich ryczałt w wysokości 200 tys. zł rocznie. W ten sposób będzie mógł rozliczać się w Polsce z zagranicznych dochodów nawet przez 10 lat, licząc od przeniesienia tu rezydencji podatkowej.

Warunkiem korzystania z ryczałtu jest m.in. konieczność inwestycji na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100 tys. zł rocznie.

Ryczałt jest więc rozwiązaniem skierowanym do podatników, którzy dysponują takim poziomem aktywów, który pozwala na lokowanie ich na terytorium Polski w przedsięwzięciach pożytecznych społecznie.

– Celem jest więc pozyskanie nowych podatników, a tym samym rozbudowa bazy podatkowej bez jednoczesnego podwyższania obciążeń podatkowych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

MF dodaje, że zachęta w postaci ryczałtu jest konieczna, „gdyż analiza doświadczeń innych państw wskazuje, że obowiązujące przepisy stanowią istotną barierę w pozyskiwaniu nowych rezydentów podatkowych należących do tej grupy podatników”.

Podobne regulacje obowiązują już np. w Szwajcarii (system zryczałtowanego opodatkowania dochodów zagranicznych), Włoszech (możliwość opodatkowania zagranicznych dochodów nowych rezydentów podatkowych zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 100 tys. euro rocznie lub 20 tys. euro w przypadku członka rodziny) oraz Grecji (warunkiem preferencji podatkowej jest obowiązek zainwestowania 500 tys. euro w ciągu trzech lat).

Jak mówi Bartosz Kubista, to kolejna zachęta dla nierezydentów. W jego ocenie broni ją to, że rząd poszukuje strategicznych inwestorów dla polskiej gospodarki.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że doświadczenia włoskie pokazują, iż głównymi beneficjentami takich zmian są piłkarze i włoskie kluby piłkarskie, które mogą kusić największe gwiazdy piłki wyższymi wypłatami na rękę.

– Być może polski ustawodawca również chce zwiększyć konkurencyjność polskiej ekstraklasy w europejskim futbolu? – zastanawia się Bartosz Kubista.

Łukasz Zalewski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.