Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulgi i preferencje podatkowe dla rodzin w rozliczeniu PIT za 2010 rok

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej i jak korzystnie rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem? Na ten temat rozmawiamy z Joanną Narkiewicz – Tarłowską, starszym menedżerem w PwC.

Jakie ulgi prorodzinne podatnicy mogą uwzględnić w zeznaniu rocznym za 2010 r.?

W tym zakresie niewiele się zmieniło. Wciąż łącznie mogą rozliczać się małżonkowie. Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do rozliczenia się wspólnie z dziećmi. Również popularna tzw. „ulga na dzieci” została zachowana, mimo wcześniejszych planów jej czasowego zniesienia.

Prześledźmy zatem każdą z tych podatkowych preferencji. Zacznijmy od wspólnego rozliczania małżonków. Czy coś się zmieniło w tym zakresie?

Główne zasady się nie zmieniły. Małżonkowie wciąż mogą rozliczać się razem. Należy jednak pamiętać, że aby złożyć wspólne zeznanie podatkowe trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, małżeństwo musi trwać przez cały rok podatkowy. Poza tym konieczne jest istnienie ustroju wspólności majątkowej między małżonkami – również przez cały rok.

Osoby, które zawarły umowę intercyzy, nie będą mogły dokonać rozliczenia wspólnego. Warto wspomnieć, że ustrój wspólności majątkowej znosi również separacja. Chodzi oczywiście o separację stwierdzoną przez sąd, a nie o faktyczne odseparowanie małżonków.

Prawo do wspólnego rozliczenia ma również osoba, której małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

Komu wspólne rozliczenie nie przysługuje?

Osobom, które w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wybrały rozliczanie się stawką liniową. Nie skorzystają również osoby rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Jak można skorzystać z tej preferencji podatkowej i dla kogo jest ona korzystna?

Decydującą rolę odgrywa wniosek podatnika. Wspólne rozliczenie z małżonkiem nie nastąpi automatycznie, podatnik musi wyrazić wolę skorzystania z takiego rozwiązania. I tu nastąpi zmiana w roku 2011 – wspólne rozliczenie z małżonkiem będzie możliwe na wniosek wyrażony przez jednego z małżonków (do tej pory oboje małżonkowie musieli to zrobić), pod warunkiem, że w poprzednim roku oboje złożyli taki wniosek.

Najbardziej korzystne wspólne rozliczenie jest dla małżeństw, które osiągają dochody sytuujące się w różnych progach podatkowych, a także w przypadku, gdy pracuje zawodowo (i osiąga przychody z tego tytułu) tylko jeden z małżonków. Można zatem uznać, iż ta ulga ma na celu wyrównanie sytuacji majątkowej małżonków.

Przejdźmy zatem do kolejnej preferencyjnej możliwości, czyli wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Dotyczy to samotnych rodziców. Kogo ustawodawca uważa za osoby samotne?

Z obecnych przepisów wynika, że osoby samotnie wychowujące dziecko to: wdowiec, wdowa, rozwodnik, rozwódka, panna, kawaler, a także osoba, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Pojawiają się tu jednak pewne kontrowersje, bowiem coraz więcej osób żyje w tzw. związkach nieformalnych, jednak wychowują dzieci wspólnie. W świetle przepisów ustawy, mają oni status panny/kawalera – osoby samotnej. Czy mogą skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem?

W tym zakresie mamy jednolite orzecznictwo NSA, który konsekwentnie odmawia prawa do wspólnego rozliczania się z dzieckiem w przypadku pozostawania w tzw. związku nieformalnym.

Dotychczasowe brzmienie przepisów nie regulowało jednak tej kwestii w sposób definitywny, co wiele osób odczytywało jako możliwość korzystania z tej preferencji podatkowej, mimo, iż w rzeczywistości nie byli samotnymi rodzicami.

Więcej na ten temat

Sytuacji nie poprawiały rozbieżne orzeczenia sądów wojewódzkich. Wkrótce to się zmieni. Według nowego stanu prawnego (ale obowiązującego formalnie od rozliczenia za 2011 rok) rozliczenia z dzieckiem będą mogły dokonać jedynie osoby, które faktycznie samotnie wychowują potomstwo.

Pojawia się natomiast pytanie, jak te przepisy będą egzekwowane w praktyce, czyli, mówiąc wprost, jakie możliwości będzie miał konkretny urząd skarbowy, aby sprawdzić, czy podatnik naprawdę samotnie wychowuje dziecko.

Teoretycznie organy podatkowe dysponują szeregiem środków, które mogą przyczynić się do ustalenia rzeczywistej sytuacji podatnika, dla przykładu można wskazać np. zeznania świadków czy oględziny. W praktyce jednak – niestety - w tym zakresie nadal ogromną rolę pełnią tzw. „donosy”.

Niezależnie od sposobu ustalenia sytuacji podatnika, warto wiedzieć, że od rozliczenia za 2011 rok osoby pozostające w tzw. związkach nieformalnych nie będą miały prawa do wspólnego rozliczania się z dzieckiem i będzie to wynikało wprost (dosłownie) z przepisów ustawy. Nie zmieni się natomiast sytuacja osób rzeczywiście samotnie wychowujących dzieci – te osoby zachowają rzecz jasna prawo do wspólnego rozliczenia, w niezmienionym kształcie.

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Skoro jednak ustalimy, że mamy do czynienia z osobą samotnie wychowującą dziecko, która nie pozostaje w związku nieformalnym, ale – załóżmy – otrzymuje regularne wsparcie finansowe, np. od dziadków dziecka. Czy wówczas nadal będzie mogła skorzystać z preferencyjnego rozliczenia?

Moim zdaniem, nie ma żadnych podstaw, by pozbawić ją tego prawa. Należy bowiem pamiętać, iż preferencja, o której mówimy, dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Jest oczywiste, że „wychowanie” stanowi pewien proces, którego nie należy utożsamiać z „utrzymywaniem” dziecka; jest bowiem dużo szerszy.

Celem ustawodawcy było przecież pewnego rodzaju zrekompensowanie trudnej sytuacji osobistej podatnika, będącego samotnym rodzicem. Pomoc finansowa otrzymywana o osób trzecich, czy nawet alimenty – nie powinny wpłynąć na możliwość zastosowania wspólnego rozliczenia dla tych osób.

Pomówmy teraz o najbardziej popularnej uldze „na dzieci”, którą zachowano, mimo rządowych planów jej czasowego zniesienia w pewnych okolicznościach. Nie zdecydowano się na to. Czy wprowadzono jakieś zmiany?

Zasadniczo nie. Mówiąc o uldze na dzieci należy podkreślić, że jest to ulga bardzo korzystna, ponieważ pomniejsza podatek, a nie dochód, będący podstawą jego obliczenia. Mamy zatem do czynienia z ulgą sensu stricte.

Kwota, jaką można odliczyć, jest zależna od tego, ile podatnik ma dzieci. Na każde dziecko przysługuje maksymalnie 1.112,04 zł. Ważne jest jednak, że jeśli dziecko przyszło na świat w 2010 r., ulgę można wykorzystać proporcjonalnie – na każdy miesiąc przypada kwota 92,67 zł.

Jeśli jednak dziecko przyszło na świat np. 6 lutego, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi za cały ten miesiąc.

Zatem tych podatników, którzy zostali rodzicami w 2010 r., przed wypełnieniem zeznania czeka działanie matematyczne, mające na celu obliczenie wysokości ulgi.

Należy również pamiętać, że do zeznania podatkowego nie trzeba dołączać żadnych dokumentów (np. aktu urodzenia dziecka). Musimy natomiast dysponować nimi w razie, gdyby organ zażądał ich okazania.

Komu przysługuje ta ulga?

Przede wszystkim należy wskazać, że z ulgi skorzystają osoby rozliczające na PIT 36 i PIT 37. Nie obejmuje ona podatników rozliczających się liniowo, czy też w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przesłanką skorzystania z ulgi jest wykonywanie władzy rodzicielskiej – jej założeniem jest bowiem faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem i ponoszenie kosztów jego utrzymania.

Ustawodawca starał się nadążyć za wszystkimi możliwymi stanami faktycznymi, stąd też ustawa zakłada kilka rozwiązań szczególnych. Ulga na dzieci przysługuje zatem również opiekunowi prawnemu, o ile zamieszkuje wspólnie z dzieckiem, a więc – w domyśle – ponosi także koszty jego utrzymania. Ta preferencja podatkowa obejmuje również osoby, które pełnią funkcję tzw. rodziny zastępczej.

Ulga przysługuje podatnikowi wychowującemu dziecko małoletnie, a także – niezależnie od wieku – dziecko, któremu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny lub renta socjalna.

Jak traktować dzieci uczące się?

Jeśli dziecko się uczy, z ulgi można korzystać dłużej – do ukończenia przez nie 25 lat życia. Tu znowu trzeba pamiętać, że ulgę ocenia się w perspektywie miesiąca, a nie roku.

Jeśli zatem w 2010 r. dziecko chociaż przez miesiąc uczyło się, rodzic może odliczyć sobie proporcjonalną kwotę za ten miesiąc. że jednak jeśli dziecko uzyskuje swoje dochody, w kwocie przekraczającej kwotę wolną, czyli 3.089 zł, oznacza to dla rodzica utratę prawa do rozliczenia ulgi.

Kiedy jeszcze rodzic traci prawo do ulgi?

Jeśli w trakcie roku został pozbawiony władzy rodzicielskiej, będzie miał prawo do proporcjonalnego rozliczenia ulgi za okres każdy miesiąc, w którym tę władzę sprawował.

Jedynie jeśli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka jest wykonywana władza rodzicielska i sprawowana opieka przez opiekuna prawnego lub przez rodzinę zastępczą, ulgę dzieli się proporcjonalnie do liczby dni, czyli każdemu z tych podatników przysługuje 1/30 ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Co ważne, jeśli władza rodzicielska została podatnikowi w trakcie roku jedynie ograniczona, nie oznacza to utraty prawa do ulgi.

Jak już wspomniałam, co do zasady preferencyjne rozliczenie przysługuje rodzicom, wychowującym dzieci małoletnie – a więc takie, które nie ukończyły 18 roku życia. Są oczywiście wyjątki – np. jeśli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawarło związek małżeński, nie traktujemy go już jako małoletniego i od miesiąca zawarcia tego związku rodzic nie może już skorzystać z ulgi.

Podobny skutek odnosi umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, od miesiąca, w którym fakt ten miał miejsce.

Zdarzają się też sytuacje szczególne, jak np. rozwód lub separacja. Co w takim przypadku dzieje się z ulgą na dzieci? Któremu z rodziców przysługuje?

Temu, któremu przyznano sprawowanie władzy rodzicielskiej, a jeśli przysługuje ona nadal obojgu rodzicom – temu, który faktycznie się dzieckiem opiekuje. W praktyce ustalenie tej kwestii może być trudne. Należy pamiętać, że ulgi nie można podwoić (limit kwoty 1.112,04 zł przysługuje na każde dziecko łącznie na oboje rodziców) – w tym zakresie rodzice muszą dojść do porozumienia, w jaki sposób rozliczyć ulgę. Może to zrobić jedno z nich, mogą się też (przy zachowaniu wymienionego limitu) ulgą podzielić.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: www.taxonline.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy będzie podatek od pustostanów?
  17 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzeczył, że rząd pracuje nad specjalnym podatkiem od pustostanów. Przyznał jednak, że rząd zastanawia się, "co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań". Był to komentarz premiera do medialnych pogłosek o planach wprowadzenia podatku od pustostanów. Tego samego dnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo złym stanie i że jego resort chce zachęcać gminy do wykorzystywania tych zasobów, m.in. przez skrócenie procedury ich remontu. 18 maja 2022 r. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że rozważane są zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury.
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.