| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Odliczenie darowizny na cele kształcenia zawodowego

Odliczenie darowizny na cele kształcenia zawodowego

Podatnicy mają możliwość odliczania niektórych darowizn przekazywanych w ciągu roku podatkowego, m.in. na cele krwiodawstwa, kultu religijnego. Od tego roku ustawodawca wprowadził nowy rodzaj darowizny, która korzysta z tej preferencji podatkowej, mianowicie darowiznę na kształcenie zawodowe dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Odliczenie darowizny ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.

Darowizna na kształcenie zawodowe

Możliwość odliczenia nowej darowizny wprowadziła ustawa reformująca system kształcenia zawodowego w Polsce, tj. ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2245).

W związku ze zmianą odliczać można darowizny przekazane na rzecz kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Jeżeli chodzi o szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, zgodnie z powyższą ustawą, należy przez to rozumieć:

a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są przyjmowane:

- w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c – osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,

- w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f – niepełnoletnie i pełnoletnie osoby.

Natomiast przez publiczne placówki i centra należy rozumieć placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Darowiznę mogą odliczyć podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiednie regulacje znalazły się w obydwu ustawach, tj. w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Limit odliczenia darowizn

Wysokość darowizny w tym zakresie będzie można odliczać w ramach obowiązującego limitu dla darowizn. Limit ten w przypadku podatników PIT wynosi do 6%, natomiast dla podatników CIT maksymalnie 10% uzyskanego dochodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Przy czym, darowizn nie odlicza się:

- na rzecz osób fizycznych,

- na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

- zwróconych w jakiejkolwiek formie,

- zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

- odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- uprzednio odliczonych od dochodu.

Odliczeniu podlegają darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Dokumentacja i odliczenie darowizny

Podatnik korzystający z odliczenia musi posiadać dokumenty, zawierające dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Odliczenie można zrealizować w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Darowiznę można również wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym, gdzie należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Z odliczania będzie można skorzystać po raz pierwszy w rocznym rozliczeniu podatkowym dokonywanym za 2019 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych;

- ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996);

- ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2245).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »