reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Jak dochody dziecka wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej

Jak dochody dziecka wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej

Podatnicy, którzy pełnią opiekę rodzicielską mają prawo do ulgi prorodzinnej. W niektórych przypadkach ulga przysługuje także ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi pełnoletnimi. Jak dochody uzyskiwane przez pełnoletnie dziecko wpływają na możliwość skorzystania z ulgi?

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej musi spełnić łącznie kilka warunków. Podatnik w roku podatkowym musi:

1) wykonywać władzę rodzicielską albo

2) pełnić funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo

3) sprawować opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Następne kryterium dotyczy wysokości dochodów, bowiem podatnik (posiadający jedno dziecko) nie może przekroczyć limitu 112.000 zł w przypadku pozostawienia w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (taki dochód stanowi dochód podatnika razem z dochodem jego małżonka). W przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim kwota ta wynosi 56.000 zł.

W świetle art. 27f ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga ma zastosowanie łącznie do obojga rodziców w częściach równych albo w innym stosunku przez nich ustalonych.

Prawo do ulgi prorodzinnej w przypadku dziecka pełnoletniego

Na zasadach powyższych można odliczać ulgę prorodzinną od kwoty podatku dochodowego pomniejszonego o składkę w przypadku dziecka pełnoletniego, jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki:

1) pełnoletnie dziecko otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ważne jest także, iż dochody takiego pełnoletniego dziecka nie mogą przekroczyć 3089 zł w roku podatkowym. W razie przekroczenia tej kwoty rodzice nie mają prawa do ulgi prorodzinnej.

Aby skorzystać z ulgi należy podać w zeznaniu rocznym liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

- odpis aktu urodzenia dziecka;

- zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

- odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

- zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dochody uzyskane przez dziecko a ulga

Przepisy jednoznacznie wskazują, że dochody pełnoletniego dziecka, które przekroczyły kwotę 3089 zł w roku podatkowym pozbawiają rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Kryterium dochodowe nie ma jednak zastosowania w przypadku dochodów uzyskiwanych przez dziecko niepełnoletnie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 lutego 2017 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wskazano, sygn. akt . 2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK, że Wnioskodawczyni wspólnie z małżonkiem nie przekroczyli limitu 112.000 zł do ulgi prorodzinnej. Skorzystali oni z ulgi prorodzinnej za 4 miesiące 2015 roku, ponieważ 21 kwietnia 2015 ich córka ukończyła 18 lat. Córka pracowała głównie w czasie wakacji i jej dochody przekroczyły kwotę 3089 zł. W dniu 6 października 2016 r. Wnioskodawczyni została poinformowana, że w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2015 r. są nieprawidłowości i konieczne będzie złożenie korekty zeznania i zwrot kwoty 370,68 zł wraz z odsetkami. Zdaniem Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo korzystając za cztery miesiące (styczeń, luty, marzec, kwiecień) z ulgi na wychowanie dzieci, w stosunku do córki, która w 2015 r. osiągnęła własne dochody z pracy w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku – 3.089,00 zł, a która 21 kwietnia 2015 r. ukończyła 18 lat.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe. Jak wyjaśnia: " (...) należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonania odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej za okres, w którym córka była małoletnia – do miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 rok życia – włącznie. Nie ma znaczenia, że dziecko uzyskało dochód przekraczający kwotę 3.089 zł w skali roku, gdyż po pierwsze w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego, a po drugie dochód osiągnięty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie ma wpływu na prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej za okres gdy dziecko było niepełnoletnie."

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama