| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Jak opodatkować wynagrodzenie agenta?

Jak opodatkować wynagrodzenie agenta?

W celu rozszerzenia swojej działalności przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług agentów, upoważniając ich do zawierania umów w ich imieniu lub na ich rzecz w zamian za wynagrodzenie. Dochody pośredników podlegają opodatkowaniu. W jaki sposób dokonać rozliczeń?

Wynagrodzenie agenta

Umowa agencyjna jest jedną z umów cywilnoprawnych. Zawierana jest między podmiotami profesjonalnymi – obydwie strony muszą mieć status przedsiębiorcy. Na mocy umowy agent zobowiązany jest w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do zawierania umowy w imieniu zleceniodawcy, bądź na jego rzecz, w zamian za co zleceniodawca obowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia. Sposób wynagradzania pośrednika strony mogą ustalić w sposób dowolny w umowie. Często wybieranym rozwiązaniem jest określona suma pieniężna jako podstawa wynagrodzenia wraz z prowizją od zawartych umów, wypłacana każdego miesiąca. Jeżeli jednak strony nie zdecydują się uregulować kwestii wynagrodzenia w umowie, zastosowanie znajdują regulacje wynikające z Kodeksu cywilnego.

Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, iż jeśli strony nie uregulują kwestii wynagrodzenia w sposób odrębny zleceniobiorcy należy się prowizja, a więc wynagrodzenie zależne od ilości zawartych umów bądź ich wartości. Co do zasady wysokość prowizji zostaje określona w umowie. Jeśli strony nie uregulują tej kwestii, należna jest ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju w miejscu prowadzonej przez agenta działalności. Jeśli jednak obliczenie wysokości prowizji w ten sposób jest z jakichś powodów niemożliwe, agentowi należy się prowizja w wysokości adekwatnej do wszelkich okoliczności, które są bezpośrednio powiązane z wykonywaniem czynności mu zleconych.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Prawo do prowizji agent nabywa z chwilą w której dający zlecenie powinien był spełnić określone w umowie świadczenie, bądź też je spełnił. Jeśli w ramach swojej działalności agent zawarł umowę przedwstępną, nie przysługuje mu roszczenie o wynagrodzenie. Jeśli zleceniodawca zaniechał wypłaty wynagrodzenia, agent może wystąpić z roszczeniem o wypłatę w momencie, w którym doszło do spełnienia świadczenia przez klienta.

Przychód agenta

Dla określenia wysokości podatku należnego z tytułu dochodów wynikających z umowy agencyjnej niezbędne jest określenie wysokości przychodów agenta. Jako przychodów agenta nie bierze się pod uwagę kwot wynikających z umów, które zawiera on na rzecz bądź w imieniu zleceniodawcy.

Podstawą do obliczenia przychodu agenta są wystawiane przez niego faktury, które wystawia dającemu zlecenie, a na których powinien on wykazać kwoty należnego mu wynagrodzenia. Ponadto do przychodów agenta zaliczyć można także świadczenia wyrównawcze, które może on uzyskać po rozwiązaniu umowy.

W praktyce podatkowej przychody agenta będącego podmiotem profesjonalnym, które wynikają z umowy agencyjnej traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej, uregulowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie znajduje tutaj zasada przychodu należnego, z której wynika, iż przychodem są wszystkie kwoty, które agentowi się należały, nawet jeśli rzeczywiście ich nie otrzymał.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »