reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od dochodów kapitałowych > Zwolnienia z podatku nie ma przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Zwolnienia z podatku nie ma przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Osoby, które zainwestowały w udziały spółek z o.o. przed wprowadzeniem podatku giełdowego nie mają prawa do zwolnienia z tego podatku. Nawet wtedy gdy ich inwestycja została przeprowadzona przed 2004 r.

W latach 2001-2003 r. zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zwolnił od podatku w dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 49, poz. 447, z póź. zm.).

Ustawodawca odebrał inwestorom prawo do tego zwolnienia. Jednak osoby, które nabyły akcje przed 2004 r. zachowały na zasadzie praw nabytych to zwolnienie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z póź. zm.) papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są:
a. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
b. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);

Papierami wartościowymi nie są udziały w spółce z o.o.

Dlatego nie ma prawa do zwolnienia z PIT inwestor, który sprzedał udziały w 2009 r., a nabył je np. w 2002 r. Oceniając możliwość zwolnienia z opodatkowania z uwagi na nabycie udziałów przed 2004 r. organy podatkowa zajmują następujące stanowisko. 15 stycznia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/415-652/09-2/MK) stwierdził:
Z brzmienia wyżej powoływanych przepisów wynika jednoznacznie, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 01 stycznia 2004 r. i nie dotyczy udziałów w spółkach, ponieważ udziały nie są papierami wartościowymi. A zatem przepisy te nie mają zastosowania do dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama