reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od nieruchomości > Czy można złożyć kilka deklaracji na podatek od nieruchomości za jeden okres rozliczeniowy

Czy można złożyć kilka deklaracji na podatek od nieruchomości za jeden okres rozliczeniowy

W podatku od nieruchomości niekiedy wygodnie jest złożyć kilka deklaracji za dany okres rozliczeniowy np. grupując w poszczególnych deklaracjach jednolite składniki majątku. Przewidując spór z fiskusem można wykazać w deklaracji ten majątek, co do którego zasad opodatkowania będzie się toczył spór i ewentualny wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Przepis art. 6 ust. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Jaka nieruchomość nie może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku od nieruchomości

Z użytego w przepisie zwrotu „deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy” można wysnuć wniosek, że możliwe jest złożenie kilku deklaracji za ten sam okres rozliczeniowy. Tą możliwość potwierdził NSA 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FSK 2017/10)

„(…) treść art. 6 ust. 9 u.p.o.l. , w powiązaniu z pozostałymi przepisami tej ustawy dotyczącymi podatku od nieruchomości, nie daje podstawy do kategorycznego stwierdzenia, że podatnik winien złożyć organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości tylko jedną deklarację podatkową, obejmującą wszystkie przedmioty opodatkowania znajdujące się w obszarze właściwości tego organu. Przepis ten używa bowiem sformułowania : "Osoby prawne(...) są zobowiązane (...) składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek (...)". Ustawodawca używa zatem w odniesieniu do deklaracji liczby mnogiej. Podstawa opodatkowania liczona jest odmiennie dla gruntów, budynków i budowli (art. 4 ust. 1 u.p.o.l.), a wysokość stawki opodatkowania nie jest stopniowana w zależności od wartości budowli czy powierzchni gruntu czy budynku, ale w zależności od lokalizacji, sposobu wykorzystywania gruntu czy budynku, rodzaju zabudowy, stanu technicznego czy wieku budynku (art. 5 ust. 1 i 2 u.p.o.l.).'

Jaka część elektrowni wiatrowej jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości

Zdaniem NSA można zatem przyjąć, że w podatku od nieruchomości zobowiązanie podatkowe (w rozumieniu art. 5 O.p.) powstaje odrębnie w stosunku do każdego przedmiotu opodatkowania. Możliwość składania kilku deklaracji przez jednego podatnika (w rozumieniu art. 3 pkt 5 O.p.) przewidziana jest również w odniesieniu do innych podatków (por. art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama