| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Kiedy następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Kiedy następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Zobowiązanie podatkowe powstaje albo z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, np. z dniem sprzedaży nieruchomości, jeśli przepisy podatkowe przewidują obowiązek zapłaty podatku od takiej czynności. Zobowiązanie podatkowe może też powstać z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatników interesuje również kiedy następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalające wysokość tego zobowiązania nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Jeżeli podatnik:
- nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
- w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego

zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania nie powstaje, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (§ 3 art. 68 Ordynacji podatkowej).

Z kolei zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja (§ 4 art. 68 Ordynacji podatkowej).

W niektórych sytuacjach bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu. Jest tak w sytuacji gdy wydanie decyzji jest uzależnione od danego zagadnienia przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata (§ 5 art. 68 Ordynacji podatkowej).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

W trakcie biegu terminu przedawnienia podatnik podniósł zarzut nieważności umowy sprzedaży nieruchomości, której skutkiem był obowiązek zapłaty podatku. W związku z tym złożył pozew do sądu o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości. Czy ma to wpływ na bieg terminu przedawnienia?
Art. 68 Ordynacji podatkowej przewiduje przedawnienie zobowiązania podatkowego wyłącznie w przypadku opieszałości organu podatkowego I instancji. Na przedawnienie to nie ma wpływu ewentualne dalsze postępowanie odwoławcze lub sądowe, wywołane przez samego podatnika. Pogląd ten jest wyrażany w orzecznictwie sądowym, np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1892/06.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »