| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od nieruchomości > Warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Rada Ministrów wydała 9 stycznia 2015 r. rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. Nowe przepisy wejdą w życie 17 lutego 2015 r. i będą obowiązywać do końca 2020 roku.

Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 174 i określa warunki udzielania zwolnień z:

  1. podatku od nieruchomości,
  2. podatku od środków transportowych

– stanowiących pomoc publiczną, wprowadzanych w drodze uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Celem regulacji jest stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej, w związku z wygaśnięciem z dniem 20.06.2014 r. poprzednio obowiązującego programu określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 927 z późn. zm.), co zapewni ciągłość udzielanej pomocy regionalnej w formie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, oraz stworzy możliwość udzielania nowych rodzajów pomocy i uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji KE i uzyskania stosownych opinii.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Rozporządzenie to zapewni znaczące rozszerzenie możliwości udzielania pomocy w formie zwolnień podatkowych w porównaniu do poprzedniego programu pomocy.

W konsekwencji, od wypłaconych odsetek naliczonych od zaległego za ww. okres zasiłku dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, na mocy tego Rozporządzenia, nie będzie pobierany podatek.

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2015 r.

Pomoc publiczna w formie zwolnień z ww. podatków może być udzielana jako:
1) regionalna pomoc inwestycyjna,
2) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
3) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
4) pomoc na infrastrukturę lokalną
– do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Warunkiem przyznania pomocy publicznej w formie zwolnień z ww. podatków jest nieprzekroczenie następujących progów pomocy w odniesieniu do:
1) regionalnej pomocy inwestycyjnej:
a) 7,5 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 10%,
b) 11,25 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%,
c) 15 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 20%,
d) 18,75 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 25%,
e) 26,25 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%,
f) 37,5 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%;
2) pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 100 mln euro na projekt;
3) pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 50 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;
4) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 15 mln euro na projekt lub jeżeli łączne koszty przekraczają 50 mln euro na projekt;
5) pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową: 2 mln euro na infrastrukturę rocznie;
6) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną: 10 mln euro na tę samą infrastrukturę lub łącznych kosztów powyżej 20 mln euro na tę samą infrastrukturę.

W przypadku przekroczenia ww. progów, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »