| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym


Ministerstwo Finansów przygotowało dla organów podatkowych projekty wzorów formularzy podatkowych w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138). Wzory te nie są obligatoryjne ale z pewnością zostaną wykorzystane przez większość gmin.

Zasadniczo wzory formularzy, zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym określa w drodze uchwały rada gminy.

Ministerstwo Finansów informuje, że zamieszczone poniżej formularze deklaracji oraz informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny nie są zatem obligatoryjne. Jest to jedynie jeden z możliwych do wykorzystania wzór zeznań podatkowych zaproponowany przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu na terenie gminy zamieszczonych poniżej wzorów, konieczne jest ich zatwierdzenie przez radę gminy w drodze uchwały i opublikowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Wzory formularzy

Podatek od nieruchomości

• Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
• Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)

Podatek rolny

• Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
• Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZR-1/A)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B)

Podatek leśny

• Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
• Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B)

Objaśnienia

Ministerstwo Finansów zastrzega, że zaprezentowane wzory formularzy wymagają uzupełnienia i dostosowania do potrzeb konkretnego urzędu w następujący sposób:

1. W części A w poz. 4 wszystkich formularzy deklaracji i informacji należy wpisać nazwę i adres siedziby organu podatkowego.

2. Formularze: DN-1 część E. kolumna Stawka podatku, DR-1 część F., poz. 124, DL-1 część E. kolumna Stawka podatku należy uzupełnić wstawiając w odpowiednich polach stawki podatkowe obowiązujące na terenie gminy na dany rok.

3. W formularzu DR-1 należy ponadto w części E. w kolumnie Przelicznik wpisać właściwe ze względu na okręg podatkowy wartości przeliczników.

W przypadku, gdy na terenie danej gminy występuje więcej niż jeden okręg podatkowy, można zwielokrotnić część E. w formularzu DR-1 oraz IR-1 lub zobowiązać podatnika, który posiada użytki rolne zlokalizowane w różnych okręgach podatkowych na terenie gminy do wypełnienia dwóch formularzy DR-1 lub IR-1.

4. W przypadku, gdy rada gminy korzysta z uprawnienia do różnicowania stawek podatku od nieruchomości, w deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości w części E. należy odpowiednio dostosować i uzupełnić katalog rodzajów nieruchomości.

5. W przypadku, gdy na mocy uchwały rada gminy wprowadziła dodatkowe, poza ustawowymi, zwolnienia lub ulgi w podatkach, w załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B oraz ZL-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych) należy uzupełnić katalog o tytuły prawne tych zwolnień lub ulg podatkowych.

6. W załącznikach ZN-1/A, ZR-1A, ZL-1/A (Dane o nieruchomościach) znajdują się części C.3. i C.4., w których podatnik powinien wykazać identyfikatory działek, budynków i lokali oraz dane dotyczące księgi wieczystej nieruchomości.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości obowiązek wykazania tych danych w ewidencji podatkowej powstaje w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku udostępnienia gminie danych z ewidencji gruntów i budynków w formacie określonym przepisami prawa geodezyjno-kartograficznego. Z tego względu gmina może podjąć decyzję o niezamieszczaniu ww. pól w formularzach do momentu powstania obowiązku, jednak wydaje się celowe jak najwcześniejsze rozpoczęcie pozyskiwania tych danych.

7. W załącznikach ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A należy przystosować wielkość pola przeznaczonego do wpisywania przez podatników identyfikatorów działek ewidencyjnych, stosownie do posiadanych informacji o możliwej maksymalnej liczbie działek znajdujących się w posiadaniu podatnika na terenie danej gminy.

8. W załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B, ZL-1/B można przewidzieć zamieszczenie dodatkowego pola w kolumnie Tytuł prawny zwolnienia (ulgi), przykładowo pod nazwą Inne, co pozwoli na wpisanie dodatkowego tytułu prawnego zwolnienia (ulgi), które ewentualnie może zostać wprowadzone w trakcie roku podatkowego, bez konieczności podejmowania uchwały w sprawie nowego formularza podatkowego.

Formularze mogą zostać uzupełnione o dodatkowe dane potrzebne dla wymiaru i poboru podatków, takie jak przykładowo:

- adres podatnika do korespondencji,
- dane o organie rejestrowym (w przypadku osoby prawnej),
- informacja o posiadaniu użytków rolnych na terenie innej gminy (podatek rolny),
- dane o długości budowli liniowych na terenie gminy,
- informacja o numerze konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty podatku,
- informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach) nieruchomości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »