| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Podatek od środków transportowych 2019 - stawki maksymalne i minimalne

Podatek od środków transportowych 2019 - stawki maksymalne i minimalne

Minister Finansów obwieścił 25 lipca 2018 r. nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Stawki maksymalne podatku od samochodów ciężarowych, autobusów i innych środków transportowych będą w 2019 roku wyższe o ok. 1,6% od obowiązujących w 2018 roku. Faktyczne stawki podatku od nieruchomości na dany rok ustalają rady gmin w formie uchwały ale stawki te nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów. 15 października 2018 r. Minister Finansów obwieścił minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Obowiązki podatników podatku od środków transportowych

Warto wiedzieć, że obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych ciąży (co do zasady) na właścicielach lub współwłaścicielach (solidarnie) ww. środków transportowych. W sytuacji zmiany właściciela zarejestrowanego (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) środka transportowego (np. w wyniku sprzedaży) - obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy środków transportu niezarejestrowanych uprzednio w Polsce),
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty (dotyczy środków transportu zarejestrowanych wcześniej w Polsce, które zmieniają właściciela).

Podatnicy tego podatku mają w szczególności obowiązek składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu (tj  wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w gminie na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika), deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Podatnicy muszą też korygować te deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – .

Podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny na rachunek budżetu właściwej gminy (bez wezwania) w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Ten harmonogram dotyczy podatników, którzy

Natomiast w sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy (pierwsza rejestracja lub nabycie) powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Gdy obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »