| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Opłata reklamowa 2016 - stawki, podatnicy, przedmiot opodatkowania

Opłata reklamowa 2016 - stawki, podatnicy, przedmiot opodatkowania

Od 2016 r. wszystkie gminy mogą w Polsce mogą pobierać opłatę reklamową od tablic i urządzeń reklamowych - o ile podejmą stosowne uchwały w tym zakresie. Sprawdźmy zatem kto, kiedy i ile powinien płacić w ramach tej opłaty.

Opłata reklamowa – sprawdź, czy Twoja gmina ją uchwaliła

Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która weszła w życie 11 września 2015 r. przyniosła m.in. nowelizację ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tą nowelizacją wprowadzono możliwość (bo każda opłata lokalna jest fakultatywna - może być ale nie musi uchwalona na dany rok przez gminę) pobierania przez gminy nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej.

Większość gmin w Polsce z pewnością chce skorzystać z tej możliwości podreperowania swoich budżetów, ale póki co okazuje się, że gminy mają pewne problemy proceduralne odnośnie podjęcia uchwały ustalającej na 2016 r. obowiązek płacenia opłaty reklamowej.

Tym bardziej więc warto sprawdzić, czy nasza gmina taką uchwałę podjęła.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Opłata reklamowa - przedmiot

Opłata reklamowa może być wprowadzona, właśnie w drodze uchwały rady gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, to czy mamy do czynienia z reklamą, tablicą reklamową, urządzeniem reklamowym, czy szyldem – określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 2 pkt 16a-16d ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określenia te mają następujące definicje ustawowe:

Reklama – upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

Tablica reklamowa – przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklama naklejana na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

Urządzenie reklamowe – przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

Szyld – tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez radę gminy).

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Kto płaci opłatę reklamową

Opłatę reklamową pobiera się od:

1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego.

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób, obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Opłaty reklamowej nie pobiera się,  jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez radę gminy):

1. nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;

2. stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;

3. są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;

4. służą wyłącznie do upowszechniania informacji:

a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,

b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Część stała i część zmienna opłaty reklamowej

Opłata reklamowa składa się :

1) z części stałej i części zmiennej,

2) część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy,

3) część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy,

4) jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w pkt 3, wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Minister Finansów obwieszczeniem z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) określił m.in. maksymalne stawki opłaty reklamowej na 2016 rok.

W 2016 r. część stała opłaty reklamowej nie może przekraczać 2,47 zł dziennie, natomiast część zmienna opłaty nie może być wyższa niż 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »