| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Darowizna od syna ze wspólnego majątku małżeńskiego bez podatku

Darowizna od syna ze wspólnego majątku małżeńskiego bez podatku

Organ podatkowy uznał, że w przypadku darowizny, gdzie syn będzie darczyńcą pieniędzy z małżeńskiego majątku wspólnego, ojciec obdarowanym, a żona syna jedynie wyrazi zgodę na tą darowiznę (ale nie będzie stroną umowy) – cała darowana kwota może być objęta zwolnieniem podatkowym.

Syn darowuje pieniądze ojcu z małżeńskiego majątku wspólnego

O interpretację podatkową zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ojciec, który zamierzał zawrzeć z synem umowę darowizny pieniężnej. Na mocy tej umowy syn miał dokonać przelewu ze swojego konta na konto osobiste ojca. Przedmiotem darowizny będzie określona suma pieniędzy, która pochodzi z majątku stanowiącego współwłasność małżeńską. Żona syna akceptuje darowiznę i wyrazi na nią zgodę w umowie, niemniej jednak umowa będzie spisana jedynie pomiędzy synem i ojcem.

Na przelewie zostanie dokonana adnotacja „darowizna syna dla ojca”. Kwota darowizny znacznie przekroczy kwotę wolną od podatku, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym ojciec, jako wnioskodawca zadał pytanie: Czy otrzymując ww. darowiznę pieniężną, gdzie syn będzie darczyńcą, a wnioskodawca obdarowanym, a żona syna wyrazi zgodę na tę darowiznę – wnioskodawca może skorzystać z ulgi od całej otrzymanej kwoty, biorąc pod uwagę, że syn przekazuje środki zgromadzone w związku z ustrojem współwłasności małżeńskiej ze wspólnego dorobku z żoną?

Zdaniem ojca (jako wnioskodawcy) darowizna w całości powinna być traktowana jako zawarta wyłącznie pomiędzy synem a ojcem i w całości może skorzystać ze zwolnienia dla najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/436-313/14/BD) uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Zwolnienie darowizny z podatku

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2.  udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. Nr 243, poz. 1762 z późn. zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 ww. artykułu 4, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

Rozlicz szybko PITY 2015 z płytą CD

Zgoda żony syna nie oznacza, że jest ona stroną umowy darowizny

Zdaniem organu podatkowego jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki (terminowe złożenie SD-Z2 i darowizna w formie przelewu bankowego) darowizna środków pieniężnych syna na rzecz ojca (wnioskodawcy) będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Według organu dla podatkowej oceny tego zdarzenia nie jest istotne, że darowana kwota środków pieniężnych będzie pochodzić z majątku wspólnego syna wnioskodawcy i jego żony. Okoliczność ta wywiera skutki jedynie w sferze prawa rodzinnego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »