REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co zrobić, aby w rozliczeniach podatkowych nie pomylić urzędu skarbowego

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Gdy podatnik w rozliczeniach podatkowych pomyli urząd skarbowy, urzędy między sobą powinny wymienić się informacjami. Jednak podatnik powinien sam określić właściwy dla siebie organ podatkowy i wpłacać podatki na odpowiednie konta.

Czy organem podatkowym jest urząd

Podatnik musi uregulować podatek od nieruchomości. Nie wie jednak, do jakiego urzędu powinien go wpłacić. Czy organem podatkowym jest tylko urząd skarbowy?

Autopromocja

Nie

Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa; dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej; samorządowe kolegium odwoławcze. Co ważne, organem podatkowym jest także minister finansów. Minister sprawuje też ogólny nadzór w sprawach podatkowych. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. W przypadku podatku od nieruchomości organem właściwym będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podstawa prawna

• Art. 13 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy inspektor może sam wydać decyzję

Wobec podatnika prowadzona była kontrola skarbowa, która wykazała stratę. Inspektor poinformował podatnika, że teraz wyda decyzję. Czy inspektor może samodzielnie wystawić taki dokument?

Nie

Zarówno przepisy ustawy o kontroli skarbowej, jak i Ordynacji podatkowej nie dają inspektorowi kontroli skarbowej umocowania prawnego do wydawania samoistnej decyzji określającej wysokość straty. Organem wyłącznie właściwym do wydania decyzji określającej wysokość straty jest organ podatkowy. Inspektor nie jest organem podatkowym.

Podstawa prawna

• Art. 13 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wpłata PIT musi być na właściwe konto

Podatniczka musi dopłacić PIT za 2007 rok. Nie zrobiła tego w terminie, bo nie miała środków. Chce dokonać wpłaty teraz. Czy wpłata musi nastąpić na właściwe konto?

Tak

Podatniczka, jeśli miała dopłatę PIT za 2007 rok, wpłaty podatku powinna była dokonać najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. Jeśli tego nie zrobiła, powstała u niej zaległość podatkowa, którą też trzeba uregulować wraz z odsetkami.

Podatnicy, składający urzędom skarbowym zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zobowiązani są także do wpłaty w tym terminie różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Wpłaty podatku można dokonać w formie gotówkowej (w kasie urzędu skarbowego, w banku, w placówce pocztowej) bądź bezgotówkowo (polecenie przelewu, zlecenie płatnicze w formie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez bank lub inną uprawnioną instytucję finansową).

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Wpłata podatku powinna być dokonana do właściwego urzędu skarbowego na konto właściwe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozporządzeniu w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego minister finansów ustalił, że zarówno w przypadku wpłat gotówkowych, jak i bezgotówkowych niezbędne jest dokonanie wpłaty na właściwy numer rachunku bankowego NRB organu podatkowego.

W przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na niewłaściwe konto urzędu skarbowego, tj. na inne niż konto PIT, organ podatkowy zwróci się do podatnika (telefonicznie bądź pisemnie) z prośbą o sprecyzowanie, jakiego podatku wpłata dotyczy, po czym przekaże ją na prawidłowy rachunek.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy może być powołany inny organ podatkowy

Czy jest możliwe ustanowienie innego niż wymienione w przepisach organu jako organu podatkowego?

Tak

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych: szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - jeżeli jest to uzasadnione ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa państwa.

Podstawa prawna

• Art. 13a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy właściwy jest urząd według zamieszkania

Podatnik jest zameldowany w Koszalinie, ale od trzech lat mieszka i pracuje w Gdańsku. Czy rozliczeń z urzędem skarbowym powinno się dokonywać ze względu na miejsce zamieszkania?

Tak

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustały przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Mogą się też zdarzyć sytuacje, że dana osoba nie będzie miała miejsca zamieszkania w Polsce. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

• Par. 4 i par. 11 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy ważne jest zamieszkanie małżonka

Małżonkowie mieszkają w różnych miejscach Warszawy. Jednak składają wspólne zeznanie podatkowe. Czy w takim przypadku dla rozliczeń podatkowych ważne będzie miejsce zamieszkania jednego z małżonków?

Tak

Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

• Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy podatek zależy od położenia domu

Rodzeństwo otrzymało w spadku po ciotce dom. Chcą rozliczyć się z podatku od spadków i darowizn. Czy płatność podatku będzie zależała od położenia nieruchomości?

Tak

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku: jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

Jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub wymienione prawa majątkowe i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - właściwość ustala się według miejsca położenia nieruchomości. W przypadkach innych niż wymienione - właściwy jest urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu.

Podstawa prawna

• Par. 7 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy dla opłat lokalnych jest właściwy urząd

Czy dla opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej właściwość organu podatkowego trzeba ustalić w szczególny sposób?

Tak

Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w sprawach: opłaty targowej - według miejsca położenia targowiska; opłaty miejscowej - według położenia miejscowości, w której jest pobierana opłata; opłaty administracyjnej, o której mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych - według siedziby organu, który dokonał czynności urzędowej.

Podstawa prawna

• Par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Czy dla notariusza ważna jest siedziba

Podatnicy u notariusza podpisali umowę darowizny. Notariusz jednak nie pobrał należnego podatku. Czy notariusz będzie odpowiadał za niedopełnienie tego obowiązku przed urzędem skarbowym właściwym według siedziby jego kancelarii?

Tak

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustala się według adresu siedziby kancelarii notarialnej.

Podstawa prawna

• Par. 9 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

EWA MATYSZEWSKA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  REKLAMA