| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Podatnik > Kto może wybrać ryczałt

Kto może wybrać ryczałt

W świetle art. 10 ordynacji podatkowej wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. Jest to z pewnością prostsza w rozliczeniu forma niż opodatkowanie na zasadach ogólnych, która przy niskich kosztach pozwala także na uzyskanie korzyści fiskalnych.

Ryczałt jako jedna z instytucji prawa podatkowego oznacza, że obliczanie należności podatkowych dokonywane jest bez ustalania podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych, lecz w oparciu o przyjętą dla ryczałtu podstawę obliczania podatku. W tym przypadku, jak już wskazano powyżej, ryczałt jest fakultatywny i stanowi uprawnienie podatnika, z którego on może, lecz nie musi korzystać.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), która reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, podatkowi zryczałtowanemu podlegają osoby fizyczne:

  •  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
  •  osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
  •  będące osobami duchownymi

Polecamy: serwis PIT

Jak należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą?

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku wskazują, że pojęcie to rozumieć należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  •  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  •  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  •  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ). Przy czym za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  •  odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  •  są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  •  wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością

W jakiej formie osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy. Wyróżnia się trzy formy ryczałtu, będą to:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »