Kategorie

Jak rozliczać sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Mariusz Darecki
inforCMS
Wykupiliśmy w październiku samochód z leasingu operacyjnego. Teraz zamierzamy go sprzedać. Jak powinniśmy rozliczyć tę transakcję?

rada

Jeśli od wykupu samochodu nie minęło 6 miesięcy, to jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką 22%. Gdy od wykupu samochodu minęło 6 miesięcy, sposób rozliczenia VAT zależny będzie od tego, czy przy jego nabyciu przysługiwało pełne prawo odliczenia VAT, czy prawo ograniczone. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Prawo do zastosowania zwolnienia będzie uzależnione od tego, jaki okres minął od wykupu samochodu. Ponieważ leasing operacyjny jest uznany na potrzeby VAT za świadczenie usługi, opłacane przez leasingobiorcę raty za jego użytkowanie traktuje się na równi z nabyciem usługi. Z chwilą zakończenia określonego w umowie okresu leasingu samochód pozostaje nadal własnością leasingodawcy. To w jego gestii pozostaje dalsze nim dysponowanie. Tak więc wykup samochodu przez leasingobiorcę jest odrębną od umowy leasingu umową kupna-sprzedaży. Nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej jego nabycie na warunkach ogólnych. W zależności od rodzaju samochodu odliczenie VAT może być całkowite (w 100%) albo ograniczone do 60% i nie większe niż 6000 zł. Zakres przysługującego prawa do odliczenia VAT od nabycia samochodu ma istotny wpływ na sposób rozliczenia VAT przy jego sprzedaży. Na temat odliczeń od zakupu samochodu i paliwa po wyroku ETS piszemy w bieżącym numerze na str. 13.

Sprzedaż samochodu jako towaru używanego

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu może podlegać zwolnieniu z opodatkowania wówczas, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

• samochód spełnia kryteria do uznania go za towar używany,

• przy jego nabyciu nie przysługiwało nabywcy prawo do odliczenia VAT. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT warunek ten zostaje spełniony również w sytuacji, gdy nabywcy przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, czyli 60% podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł, jeżeli samochód jest towarem używanym (art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

DEFINICJA

Od 1 grudnia 2008 r. towar używany - to ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Oznacza to, że 6-miesięczny okres używania w omawianej sytuacji należy liczyć od dnia nabycia samochodu na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a nie od dnia przyjęcia go do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Przykład

Firma użytkowała samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego przez 3 lata. Po jej zakończeniu wykupiła samochód z datą 25 września 2008 r. Zwolnienie do jego sprzedaży będzie mogła zastosować dopiero po upływie pół roku od tej daty, czyli po 25 marca 2009 r. Jeżeli natomiast sprzeda samochód przed tą datą, musi ją opodatkować 22-proc. stawką VAT.

Korekta podatku naliczonego

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży samochodu, od nabycia którego podatnik odliczył częściowo VAT (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy), skutkuje koniecznością jego korekty. Wynika to z faktu, że odliczając VAT nabywca deklaruje, że samochód będzie używany w całości do działalności opodatkowanej. Skoro jednak samochód zostaje sprzedany jako zwolniony z VAT, to zmianie ulega jego przeznaczenie, a w konsekwencji prawo do odliczenia podatku od jego nabycia. W sytuacji takiej zastosowanie ma regulacja art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, nakazująca dokonanie korekty podatku naliczonego. Jeżeli samochód zostanie sprzedany w okresie korekty, podatnik ma obowiązek skorygować odliczony podatek. Korekty musi dokonać w deklaracji, w której rozliczył sprzedaż.

W takim przypadku będzie obowiązywać zasada, że w przypadku gdy sprzedaż towaru zostanie zwolniona od podatku - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku.

Sposób dokonania korekty będzie zależny od wartości nabytego samochodu oraz od tego, czy był on środkiem trwałym.

• Jeżeli wartość nabycia sprzedawanego samochodu, który był zaliczony do środków trwałych podlegających amortyzacji o wartości początkowej równej lub niższej niż 15 000 zł - korekty odliczonego VAT należy dokonać jednorazowo w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano jego sprzedaży. Obowiązuje w tym przypadku roczny okres korekty. Dokonując odprzedaży samochodu po upływie tego okresu, podatnik nie musi już korygować odliczonego VAT.

Przykład

W dniu 25 marca 2009 r. firma wykupiła samochód z leasingu za kwotę 12 000 zł (VAT - 2640 zł). Odliczyła 60% podatku naliczonego, czyli 1584 zł. Zamierza go sprzedać po 25 września 2009 r. jako zwolniony z VAT (towar używany). Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi do końca 2009 r., firma będzie zobowiązana w rozliczeniu za miesiąc, w którym go sprzeda, skorygować całą wartość odliczonego podatku w kwocie 1584 zł „in minus”. Sprzedając go natomiast po tej dacie, nie musi już korygować VAT odliczonego od jego nabycia.

• Jeżeli wartość początkowa samochodu, który był zaliczony do środków trwałych podlegających amortyzacji o wartości początkowej wyższej niż 15000 zł, a sprzedaż samochodu nastąpi w trakcie 5-letniego okresu korekty (określonego art. 91 ust. 2 ustawy) - podatnik dokonując sprzedaży samochodu będzie musiał skorygować odliczony VAT od jego nabycia jednorazowo za cały okres, jaki pozostał do końca tego okresu korekty.

 

Przykład

Firma nabyła samochód osobowy (po leasingu operacyjnym) 25 września 2008 r. za kwotę netto 25 000 zł plus VAT 5500 zł i przyjęła go do używania w tym miesiącu. Odliczyła 60% VAT w kwocie 3300 zł. Samochód podlega 5-letniemu okresowi korekty. Jeżeli sprzeda go jako zwolniony w 2009 r., będzie musiała skorygować odliczony VAT „in minus” w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokona sprzedaży, o wartość stanowiącą 4/5 tego odliczenia, czyli o wartość 3300 x 4/5 = 2640 zł. Jeżeli sprzedaż nastąpi w 2010 r., korekta wyniesie 3/5 tego odliczenia, czyli 1980 zł.

• Jeżeli sprzedawany samochód nie będzie zaliczony do środków trwałych podlegających amortyzacji, korekty całego odliczonego podatku sprzedający musi dokonać niezależnie od tego, jaki okres minął od jego nabycia.

Sprzedaż samochodu ze stawką 22%

Jeżeli samochód nie jest towarem używanym (np. był użytkowany przez właściciela krócej niż przez pół roku) albo przy jego nabyciu przysługiwało odliczenie VAT w całości - jego sprzedaż podlega opodatkowaniu 22-proc. stawką VAT. Nie powstaje wówczas jednak obowiązek korekty odliczonego VAT.

Przykład

Firma wykupiła 20 października 2008 r. samochód dostawczy (z leasingu operacyjnego) za kwotę 45 000 plus VAT 9900 zł. Odliczyła całą kwotę VAT. Jego sprzedaż opodatkuje 22-proc. stawką VAT. Mimo że sprzeda go w okresie korekty, nie musi korygować odliczonej kwoty VAT od jego nabycia, ponieważ wykorzystała go ostatecznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego go nabyła, czyli w związku z czynnością opodatkowaną.

• art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 91 ust. 2-6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

• § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1336

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.