Kategorie

Jak rozliczać sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Mariusz Darecki
inforCMS
Wykupiliśmy w październiku samochód z leasingu operacyjnego. Teraz zamierzamy go sprzedać. Jak powinniśmy rozliczyć tę transakcję?

rada

Jeśli od wykupu samochodu nie minęło 6 miesięcy, to jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką 22%. Gdy od wykupu samochodu minęło 6 miesięcy, sposób rozliczenia VAT zależny będzie od tego, czy przy jego nabyciu przysługiwało pełne prawo odliczenia VAT, czy prawo ograniczone. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Prawo do zastosowania zwolnienia będzie uzależnione od tego, jaki okres minął od wykupu samochodu. Ponieważ leasing operacyjny jest uznany na potrzeby VAT za świadczenie usługi, opłacane przez leasingobiorcę raty za jego użytkowanie traktuje się na równi z nabyciem usługi. Z chwilą zakończenia określonego w umowie okresu leasingu samochód pozostaje nadal własnością leasingodawcy. To w jego gestii pozostaje dalsze nim dysponowanie. Tak więc wykup samochodu przez leasingobiorcę jest odrębną od umowy leasingu umową kupna-sprzedaży. Nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej jego nabycie na warunkach ogólnych. W zależności od rodzaju samochodu odliczenie VAT może być całkowite (w 100%) albo ograniczone do 60% i nie większe niż 6000 zł. Zakres przysługującego prawa do odliczenia VAT od nabycia samochodu ma istotny wpływ na sposób rozliczenia VAT przy jego sprzedaży. Na temat odliczeń od zakupu samochodu i paliwa po wyroku ETS piszemy w bieżącym numerze na str. 13.

Sprzedaż samochodu jako towaru używanego

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu może podlegać zwolnieniu z opodatkowania wówczas, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

• samochód spełnia kryteria do uznania go za towar używany,

• przy jego nabyciu nie przysługiwało nabywcy prawo do odliczenia VAT. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT warunek ten zostaje spełniony również w sytuacji, gdy nabywcy przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, czyli 60% podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł, jeżeli samochód jest towarem używanym (art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

DEFINICJA

Od 1 grudnia 2008 r. towar używany - to ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Oznacza to, że 6-miesięczny okres używania w omawianej sytuacji należy liczyć od dnia nabycia samochodu na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a nie od dnia przyjęcia go do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Przykład

Firma użytkowała samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego przez 3 lata. Po jej zakończeniu wykupiła samochód z datą 25 września 2008 r. Zwolnienie do jego sprzedaży będzie mogła zastosować dopiero po upływie pół roku od tej daty, czyli po 25 marca 2009 r. Jeżeli natomiast sprzeda samochód przed tą datą, musi ją opodatkować 22-proc. stawką VAT.

Korekta podatku naliczonego

Reklama

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży samochodu, od nabycia którego podatnik odliczył częściowo VAT (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy), skutkuje koniecznością jego korekty. Wynika to z faktu, że odliczając VAT nabywca deklaruje, że samochód będzie używany w całości do działalności opodatkowanej. Skoro jednak samochód zostaje sprzedany jako zwolniony z VAT, to zmianie ulega jego przeznaczenie, a w konsekwencji prawo do odliczenia podatku od jego nabycia. W sytuacji takiej zastosowanie ma regulacja art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, nakazująca dokonanie korekty podatku naliczonego. Jeżeli samochód zostanie sprzedany w okresie korekty, podatnik ma obowiązek skorygować odliczony podatek. Korekty musi dokonać w deklaracji, w której rozliczył sprzedaż.

W takim przypadku będzie obowiązywać zasada, że w przypadku gdy sprzedaż towaru zostanie zwolniona od podatku - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku.

Sposób dokonania korekty będzie zależny od wartości nabytego samochodu oraz od tego, czy był on środkiem trwałym.

• Jeżeli wartość nabycia sprzedawanego samochodu, który był zaliczony do środków trwałych podlegających amortyzacji o wartości początkowej równej lub niższej niż 15 000 zł - korekty odliczonego VAT należy dokonać jednorazowo w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano jego sprzedaży. Obowiązuje w tym przypadku roczny okres korekty. Dokonując odprzedaży samochodu po upływie tego okresu, podatnik nie musi już korygować odliczonego VAT.

Przykład

Reklama

W dniu 25 marca 2009 r. firma wykupiła samochód z leasingu za kwotę 12 000 zł (VAT - 2640 zł). Odliczyła 60% podatku naliczonego, czyli 1584 zł. Zamierza go sprzedać po 25 września 2009 r. jako zwolniony z VAT (towar używany). Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi do końca 2009 r., firma będzie zobowiązana w rozliczeniu za miesiąc, w którym go sprzeda, skorygować całą wartość odliczonego podatku w kwocie 1584 zł „in minus”. Sprzedając go natomiast po tej dacie, nie musi już korygować VAT odliczonego od jego nabycia.

• Jeżeli wartość początkowa samochodu, który był zaliczony do środków trwałych podlegających amortyzacji o wartości początkowej wyższej niż 15000 zł, a sprzedaż samochodu nastąpi w trakcie 5-letniego okresu korekty (określonego art. 91 ust. 2 ustawy) - podatnik dokonując sprzedaży samochodu będzie musiał skorygować odliczony VAT od jego nabycia jednorazowo za cały okres, jaki pozostał do końca tego okresu korekty.

 

Przykład

Firma nabyła samochód osobowy (po leasingu operacyjnym) 25 września 2008 r. za kwotę netto 25 000 zł plus VAT 5500 zł i przyjęła go do używania w tym miesiącu. Odliczyła 60% VAT w kwocie 3300 zł. Samochód podlega 5-letniemu okresowi korekty. Jeżeli sprzeda go jako zwolniony w 2009 r., będzie musiała skorygować odliczony VAT „in minus” w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokona sprzedaży, o wartość stanowiącą 4/5 tego odliczenia, czyli o wartość 3300 x 4/5 = 2640 zł. Jeżeli sprzedaż nastąpi w 2010 r., korekta wyniesie 3/5 tego odliczenia, czyli 1980 zł.

• Jeżeli sprzedawany samochód nie będzie zaliczony do środków trwałych podlegających amortyzacji, korekty całego odliczonego podatku sprzedający musi dokonać niezależnie od tego, jaki okres minął od jego nabycia.

Sprzedaż samochodu ze stawką 22%

Jeżeli samochód nie jest towarem używanym (np. był użytkowany przez właściciela krócej niż przez pół roku) albo przy jego nabyciu przysługiwało odliczenie VAT w całości - jego sprzedaż podlega opodatkowaniu 22-proc. stawką VAT. Nie powstaje wówczas jednak obowiązek korekty odliczonego VAT.

Przykład

Firma wykupiła 20 października 2008 r. samochód dostawczy (z leasingu operacyjnego) za kwotę 45 000 plus VAT 9900 zł. Odliczyła całą kwotę VAT. Jego sprzedaż opodatkuje 22-proc. stawką VAT. Mimo że sprzeda go w okresie korekty, nie musi korygować odliczonej kwoty VAT od jego nabycia, ponieważ wykorzystała go ostatecznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego go nabyła, czyli w związku z czynnością opodatkowaną.

• art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 91 ust. 2-6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

• § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1336

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.