| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak odliczyć VAT od leasingu operacyjnego samochodu osobowego

Jak odliczyć VAT od leasingu operacyjnego samochodu osobowego

Jesteśmy spółką z o.o. Wziąłem w leasing operacyjny dwa samochody osobowe. Ile mogę odliczyć VAT z czynszu zerowego i inicjalnego oraz z rat leasingowych? Czy mogę odliczyć VAT od paliwa? Jeżeli kupię części zamienne, czy też mogę od nich odliczyć VAT? Podobno „kilometrówki” nie muszę prowadzić?

RADA

Od każdej z tych opłat firma może odliczyć 60% wartości VAT z otrzymanej faktury dokumentującej te koszty. Kwota odliczenia nie może być łącznie wyższa niż 6000 zł dla każdego samochodu. Firma nie może natomiast odliczyć VAT od zakupu paliwa do ich napędu. Odliczenie podatku od zakupu części zamiennych nie podlega ograniczeniu. Prawo to przysługuje na ogólnych zasadach. Nie trzeba prowadzić „kilometrówki”.

UZASADNIENIE

Umowa leasingu operacyjnego na gruncie ustaw podatkowych jest zdefiniowana jako odpłatne świadczenie usługi. Polega ona na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Przedmiot leasingu w okresie trwania umowy przez cały czas jest zaliczony do składników majątku finansującego, który dokonuje jego amortyzacji. Korzystający natomiast ponosi wszelkie koszty związane z przyjęciem przedmiotu leasingu do korzystania (raty leasingowe, opłata wstępna, koszty manipulacyjne i inne koszty wliczone do wartości leasingowanej rzeczy itp).

Przepisy ustawy o VAT ograniczają prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub leasingu samochodów osobowych. W tym przypadku jest możliwe tylko częściowe odliczenie. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i które jednocześnie nie mają cech określonych przepisem art. 86 ust. 4, na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu stanowi 60% kwoty tego podatku od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT). Suma kwoty podatku naliczonego podlegająca odliczeniu, w całym okresie użytkowania samochodu lub pojazdu, powinna stanowić wartość nie większą niż 60% i nie więcej niż 6000 zł (w zależności od tego, która z nich będzie mniejsza). Limit jest liczony dla każdego samochodu.

Przykładowo jeżeli łączna wartość podatku naliczonego od opłat leasingowych będzie wynosiła 10 580 zł, to kwotą graniczną odliczenia będzie 6000 zł, ponieważ 60% tej kwoty stanowi wartość 6348 zł.

Z przepisu wynika, że nie tylko od podstawowych płatności związanych z umową, jak czynsz czy rata, przysługuje odliczenie VAT. Prawo do odliczenia przysługuje także od innych płatności wynikających z umowy leasingu, takich jak prowizje, opłaty wstępne, koszty manipulacyjne, jeżeli są one związane z samochodami osobowymi, a z umowy wynika, że finansujący obciąża nimi korzystającego i koszty te udokumentowane są fakturą VAT. Za podstawę odliczenia VAT firma powinna przyjąć wszystkie te składniki łącznie, ponieważ są one elementami ceny leasingowanych samochodów. Odliczenia należy dokonywać sukcesywnie na podstawie otrzymanych faktur, czyli w miesiącu otrzymania faktury albo w miesiącu następnym. Nie ma natomiast możliwości odliczenia VAT w całej limitowanej kwocie przy pierwszej racie czy opłacie wstępnej, albo odliczania VAT w całości aż do momentu odliczenia kwoty limitu. Z każdej otrzymanej faktury firma powinna odliczać tylko 60% podatku, aż do osiągnięcia ustawowego limitu. Ponadto przy odliczeniu należy mieć na uwadze również inne warunki uprawniające do tego odliczenia, a mianowicie:

l poniesiony wydatek musi stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy);

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2007 r. zasad rozliczania kosztów pośrednich proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, VAT od opłaty inicjalnej (czynszu inicjalnego) powinien być odliczany za dany okres rozliczeniowy w takiej części, w jakiej firma może zaliczyć go do kosztów podatkowych.

l samochód musi być wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (art. 86 ust. 1 ustawy).

Przykład

Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Otrzymała trzy faktury dotyczące:

1) wstępnej raty leasingowej (czynszu inicjalnego) w kwocie netto 20 000 zł, VAT - 4400 zł (wpłata początkowa);

2) jednorazowej opłaty za koszty manipulacyjne w kwocie netto 1200 zł, VAT - 264 zł;

3) raty leasingowej w kwocie netto 1800 zł, VAT - 396 zł.

Firma może odliczyć podatek naliczony z otrzymanych faktur w kwocie nie wyższej niż 60% wartości tego podatku w nich określonego, czyli odpowiednio:

4400 x 60% = 2640 zł

264 x 60% = 158 zł

396 x 60% = 238 zł.

Jeżeli łączna kwota VAT odliczana sukcesywnie od wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem samochodu na podstawie leasingu operacyjnego osiągnie wartość stanowiącą 60% całej kwoty należnego VAT (określonej w umowie) lub 6000 zł od pozostałych rat, odliczenie VAT nie będzie przysługiwało.

Jeżeli samochody będą wykorzystywane do działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej), kwota limitu odliczenia będzie podlegała również zmniejszeniu o współczynnik struktury sprzedaży.

Nieodliczona część kwoty podatku naliczonego stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Firmie nie przysługuje również prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do napędu leasingowanych samochodów osobowych. Ograniczenie to wynika z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ma ono zastosowanie do zakupu paliwa do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust 3 (niespełniających warunków określonych w ust. 4 tego przepisu), które są użytkowane na podstawie umowy leasingu (zarówno finansowego, jak i operacyjnego), jak też stanowiących własność firmy.

Przepisy nie ograniczają natomiast prawa do odliczenia VAT od zakupu części zamiennych do użytkowanych samochodów, od usług napraw serwisowych, przeglądów czy nabycia dodatkowego wyposażenia do samochodów, i to bez względu na ich rodzaj. Od wydatków tych VAT naliczony podlega odliczeniu na zasadach ogólnych. Prawo do odliczenia przysługuje, gdy samochody firma wykorzystuje do działalności opodatkowanej VAT, a poniesione wydatki zalicza do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

l art. 86 ust. 1 i 3-7, art. 88 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029.

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »