REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaką stawką opodatkować sprzedaż lokali mieszkalnych, parkingu i drogi dojazdowej

Mariusz Darecki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czy całość sprzedaży przez dewelopera lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce, na której oprócz budynku mieszkalnego znajduje się parking i droga dojazdowa, należy opodatkować stawką 7%, czy opodatkować oddzielnie lokal z przypadającym mu udziałem w gruncie i oddzielnie udział w działce, na której znajduje się infrastruktura? Co w przypadku garaży znajdujących się w budynku?

RADA

Autopromocja

Całość sprzedaży może być opodatkowana stawką 7%, ponieważ sprzedawany jest lokal wraz udziałem w gruncie. Stawkę 7% można zastosować również, gdy garaż lub miejsce parkingowe znajdują się w budynku i sprzedawane są jednym aktem notarialnym. Według organów podatkowych należy wyodrębnić wartość lokalu i przypadający mu udział w gruncie od wartości parkingu i drogi i opodatkować je odpowiednio stawkami 7 i 22%.

UZASADNIENIE

Przy sprzedaży budynków i lokali udział w gruncie (prawo użytkowania wieczystego gruntów) podlega opodatkowaniu taką samą stawką VAT jaka ma zastosowanie do dostawy budynku (budowli lub jej części). W przypadku bowiem, gdy przedmiotem dostawy są budynki lub budowle trwale z gruntem związane albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5 ustawy o VAT).

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 1 stycznia 2008 r. również sprzedaż lokali mieszkalnych jest opodatkowana stawką 7%. Stawka 7% ma jednak zastosowanie wyłącznie do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT i § 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego).

Sprzedaż miejsc parkingowych i garaży

Problem powstaje, gdy wraz z mieszkaniem jest sprzedawane miejsce postojowe lub garażowe czy garaże. Jednak skutki ich sprzedaży są uzależnione od wielu czynników.

1. Garaże i miejsca parkingowe w budynku sprzedawane odrębnym aktem

7-proc. stawki VAT nie można zastosować do sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych lub mieszkaniach wraz z udziałem gruntu ich dotyczących.

Dotyczy to przede wszystkim garaży wolno stojących, miejsc postojowych w garażach podziemnych, naziemnych i innych lokali użytkowych wybudowanych w ramach obiektu budownictwa mieszkaniowego, np. lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą lub usługową.

Według organów podatkowych sprzedaż garaży znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych (najczęściej w podziemiach tych budynków), ale stanowiących oddzielne lokale użytkowe i będących przedmiotem oddzielnej sprzedaży na podstawie dwu odrębnych aktów notarialnych, też należy opodatkować stawką 22%. Stanowisko takie wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej 7 grudnia 2007 r. (nr 1401/PV-I/4407/14-9/07/AŁ), powołując się w niej na wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2003 r. (sygn. akt III RN 29/02).

Również sądy administracyjne w takim przypadku uznają, że należy zastosować stawkę 22%.

WAŻNE!

Sprzedaż garaży na podstawie odrębnych aktów notarialnych musi być opodatkowana stawką 22%.

2. Garaże i miejsca parkingowe w budynku sprzedawane wraz lokalem

Największe kontrowersje budzi sytuacja, gdy sprzedaż miejsc garażowych i postojowych dokonywana jest łącznie z mieszkaniem na podstawie jednego aktu notarialnego. Organy skarbowe stoją na stanowisku, że nie stanowią one części przynależnych do mieszkania i podlegają również opodatkowaniu VAT stawką 22%. Ich zdaniem forma sprzedaży nie może mieć wpływu na zasady opodatkowania VAT. Należy wówczas wyodrębnić ułamkową część wartości miejsca garażowego (postojowego) wraz z częścią przynależnego mu gruntu i opodatkować je stawką 22%, a pozostałą część stawką 7%. Pogląd taki wyraził m.in.: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z 3 stycznia 2007 r. nr 1438/443/321-129/2006/AF, Izba Skarbowa w Kielcach w decyzji z 31 października 2007 r., nr PP1/443-108/07, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w piśmie z 11 czerwca 2007 r., nr OG-005/41/2007/PP/443-23/07, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim w piśmie z 15 maja 2007 r., nr USIII/2-443/199/27/J/2007 (aktualne również w obecnym stanie prawnym).

Podatnicy, którzy nie obawiają się konfliktu z urzędem skarbowym, mogą do całości sprzedaży zastosować stawkę 7%.

 

 

Sądy uznają bowiem, że w takim przypadku miejsce postojowe sprzedawane wraz z mieszkaniem (na podstawie jednego aktu notarialnego) podlega opodatkowaniu tą samą stawką VAT co mieszkanie, czyli 7%. Wynika to z braku możliwości sprzedaży miejsc postojowych (garażowych) w oderwaniu od sprzedawanego lokalu, gdyż nie stanowią one samodzielnego lokalu użytkowego. Stanowisko takie przedstawił przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z 19 września 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1052/07), WSA w Poznaniu w wyroku z 15 lutego 2008 r. (sygn. akt I SA/Po 1206/07). Podobnie orzekł NSA w wyroku z 22 czerwca 2005 r. (sygn. akt I FSK 103/05).

3. Garaże i miejsca parkingowe znajdujące się poza budynkiem, stanowiące odrębną własność

Z całą pewnością nie można zastosować stawki 7% przy sprzedaży garaży (wolno stojących) lub miejsc parkingowych położonych poza budynkami mieszkalnymi. Ich sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką podstawowa 22% wraz z udziałem gruntu.

WAŻNE!

Sprzedaż miejsc parkingowych położonych poza budynkami mieszkalnymi jest opodatkowana stawką 22%.

4. Miejsca parkingowe i garaże znajdujące się poza budynkiem, sprzedawane razem z lokalem, gdy nie została zniesiona współwłasność

W takim przypadku można do całości sprzedaży zastosować stawkę 7%. Wynika to z braku możliwości sprzedaży miejsc postojowych (garażowych) w oderwaniu od sprzedawanego lokalu, gdyż nie stanowią one samodzielnego lokalu użytkowego. „Miejsca postojowe znajdujące się poza budynkiem, przypisane danemu lokalowi, przy niezniesionej współwłasności nieruchomości pomiędzy lokatorami również nie mogą być przedmiotem odrębnych umów przenoszących wyłączne prawo do danego miejsca wobec tego, że wszyscy lokatorzy mają w częściach ułamkowych do niego prawo. Z punktu widzenia przepisów podatkowych oznacza to, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku lub poza budynkiem, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług, właściwej dla lokalu mieszkalnego(por. T. Sławińska: Sprzedaż garaży, miejsc parkingowych i piwnic przez podmiot prowadzący działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego artykuł dyskusyjny, „Doradztwo podatkowe” 2002, nr 12, s. 31)” (wyrok z 9 maja 2008 r. WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 363/08).

Urzędy skarbowe również w tym przypadku uznają, że sprzedaż udziału należy również opodatkować stawką 22%.

Sprzedaż udziału gruntu w drodze dojazdowej przypisanej do lokalu

Taka sama sytuacja powstaje w przypadku sprzedaży udziału w drodze dojazdowej do wybudowanego osiedla domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Zdaniem organów podatkowych podlega on opodatkowaniu stawką 22%. Droga zaliczana jest bowiem do budowli, które opodatkowane są stawką 22%. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w piśmie z 8 maja 2008 r. nr IBPP1/443-186/08/AL/KAN-1089/08, KAN-4496/08.

Natomiast Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z 26 kwietnia 2005 r. nr 1471/NUR1/443-72/05/AB napisał, że: „Wobec powyższego należy stwierdzić, że budowle stanowiące infrastrukturę towarzyszącą nie są obiektami budownictwa mieszkaniowego (lub ich częściami) o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b. Udział we współwłasności jest prawem przysługującym współwłaścicielowi. Zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) do rozporządzenia rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Zatem sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości obejmującej budowle stanowiące infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu wraz z trwale związanym z nimi gruntem jest odpłatnym świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i zgodnie z art. 41 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawka podstawową 22%”.

Stanowisko to również jest błędne, ponieważ sprzedaż udziału w drodze, która jest przypisana do lokalu, powinna być opodatkowana według stawki 7%.

Jak powinni postąpić podatnicy

Gdy zdecydujemy się na zastosowanie do całości sprzedaży stawki 7%, w przypadku kontroli prawdopodobnie organy podatkowe zakwestionują takie postępowanie. Jednak mamy bardzo duże szanse na to, że wygramy. Można również wystąpić o interpretację, przedstawiając swoje stanowisko, że można stosować stawkę 7%. Gdy organy podatkowe nie uznają naszej racji, możemy wnieść skargę do WSA.

Jeżeli firma nie chce konfliktu z urzędem skarbowym, powinna zastosować dwie stawki opodatkowania:

• 7% do sprzedaży lokalu mieszkalnego i przypadającego do niego udziału w działce,

• 22% do sprzedaży miejsca postojowego i przypadającego mu udziału w działce oraz udziału w drodze dojazdowej.

Wykaz stawek VAT stosowanych przy sprzedaży garaży i miejsc parkingowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 12-12c, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

• § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 541

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w KSeF - MF planuje w drugiej połowie marca przedstawienie projektu rozwiązań legislacyjnych

  Zmiany w  KSeF. Ministerstwo Finansów chce w drugiej połowie marca przedstawić projekt rozwiązań legislacyjnych do finalnej konsultacji. 

  Organy podatkowe wysyłają podatnikom nieformalne pisma (tzw. listy behawioralne). RPO zapytał Ministra Finansów o podstawę prawną takich działań

  Organy Krajowej Administracji Skarbowej wysyłają obywatelom nieformalne pisma z ewentualnymi zastrzeżeniami co do prawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków podatkowych. Takie działania budzą wątpliwości a także emocje podatników, którzy już odebrali takie "listy behawioralne". Mają oni wątpliwości i pytania co do tej procedury, której nie przewiduje Ordynacja podatkowa. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministra Finansów o kompleksowe wyjaśnienia tych działań. Marcin Wiącek pyta ministra Andrzeja Domańskiego m.in. o to, na jakiej podstawie ustalany jest krąg adresatów listów oraz czy resort kontroluje zasadność ich kierowania do podatników.

  Wakacje kredytowe w 2024 roku - projekt ustawy dziś na posiedzeniu rządu

  Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem dotyczącym wakacji kredytowych na 2024 rok, czyli nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  REKLAMA