Kategorie

Nowość w VAT – kasy fiskalne „online”

Rödl & Partner
Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość
Nowość w VAT – kasy fiskalne „online”
Nowość w VAT – kasy fiskalne „online”
fot. Fotolia
Z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie uchwalona 15 marca 2019 r., nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy - Prawo o miarach. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązanie pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tzw. kas online. Mają one zastąpić dotychczasowe urządzenia fiskalne. Z pewnymi wyjątkami, bezwzględny obowiązek posiadania kas nowego typu, nastąpi od 1 stycznia 2023 roku.

Nowość – kasy fiskalne „online”

Ustawa zakłada stopniowe wycofywanie z rynku kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Nowe kasy rejestrujące (tzw. kasy online) umożliwią przesyłanie danych bezpośrednio do centralnego systemu teleinformatycznego w postaci Centralnego Repozytorium Kas. Trafi tam informacja o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie nowego typu, w tym szczegóły pozwalające na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku VAT, jego stawki, rodzaju towaru lub usługi, czasu i miejsca instalacji kasy, a także dokładnego czasu zaewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Informacje uzyskane za pomocą tzw. kas online będą więc w założeniu stanowiły elektroniczny obraz paragonów. Cechą odróżniającą je od tradycyjnych potwierdzeń zakupu jest brak danych dotyczących konsumenta dokonującego transakcji, a więc pełna anonimizacja danych nabywcy. Elektronizacja zastąpi tym samym nieefektywny wydruk kopii paragonów, znacznie utrudniający kontrolę rozliczeń podatkowych. Przesył danych z tzw. kas online będzie odbywał się w sposób ciągły i zautomatyzowany.

W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, że głównym celem omawianych zmian jest przede wszystkim przeciwdziałanie zjawisku tzw. szarej strefy poprzez zabezpieczenie interesu budżetu państwa oraz zwiększenie rzetelności prowadzonej ewidencji transakcji i poboru podatku. Takie działania z pewnością przyczynią się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz zakładanego uszczelnienia systemu podatku VAT, jako jednego z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa. Naturalnym skutkiem wprowadzonego rozwiązania będzie także zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do elektronicznych pieniędzy oraz paragonów elektronicznych.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących w oparciu o nowe i obecnie powszechnie dostępne rozwiązania technologiczne wynika z konieczności modernizacji dotychczasowego systemu funkcjonującego w Polsce w niezmienionej formie od ponad dwudziestu lat.

Centralne Repozytorium Kas jako system teleinformatyczny

Centralne Repozytorium Kas prowadzone ma być przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcją tego systemu jest m.in. odbieranie i gromadzenie danych z kas rejestrujących oraz ich analiza i kontrola. Szef KAS będzie udostępniał dane z kas rejestrujących ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków ustawowych.

Uproszczony system ewidencji sprzedaży za pośrednictwem nowych kas rejestrujących

Wskazać należy, że tzw. kasy online co prawda nie wyeliminują możliwości otrzymania przez klienta m.in. paragonu fiskalnego w formie papierowej, jednakże na podatniku użytkującym ten rodzaj kasy nie będzie ciążył obowiązek drukowania kopii dokumentów fiskalnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców jest to zatem znaczne uproszczenie.

Nowy sposób ewidencji sprzedaży zwalnia także z obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Powiadomienie takie nastąpi bowiem w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji poprzez uprzednie podłączenie kasy do sieci telekomunikacyjnej. Obowiązek zawiadomienia naczelnika będzie jednak nadal ciążył na podatniku stosującym kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do czasu ich ostatecznego wycofania z rynku.

Ulga w wymianie na kasę fiskalną online

Zgodnie z nowymi przepisami, w razie zakupu nowej kasy przedsiębiorcom przysługuje ulga w wysokości 90% wartości netto kasy fiskalnej, nie przekraczająca jednak limitu 700 zł. Ulga nie będzie jednak przysługiwała w przypadku zakupu kas pozostałych rodzajów.

Omawiane odliczenie nie będzie przysługiwało również podatnikom wymieniającym kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Wyjątek stanowią podatnicy zobowiązani ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach (opisanych niżej).

Ulga odliczana jest od podatku należnego. W przypadku gdy kwota ta w okresie rozliczeniowym jest wyższa od należności podatkowych, przedsiębiorcom przysługuje prawo do zwrotu różnicy tych sum na warunkach określonych w ustawie. Mogą też oni alternatywnie odliczyć od podatku należnego tę różnicę za następne okresy rozliczeniowe pod warunkiem, że zakup tzw. kas online nastąpił nie później, niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Nowe rozwiązania – stopniowe zmiany

Nowelizacja wyodrębnia także dwie daty graniczne, po których zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie już możliwy. Po 31 sierpnia 2019 r. nie będzie można już nabyć kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii, a po 31 grudnia 2022 r. –  z elektronicznym zapisem kopii. Oznacza to, że po tych datach nie można będzie nabywać tych kas starego typu. W szczególności, już od września 2019 r. nie można będzie nabywać kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii. Natomiast (oprócz niżej wymienionych branż) będzie można nadal stosować wcześniej nabyte kasy starego typu aż do ich faktycznego wyeksploatowania.

Polecamy: Elektroniczna dokumentacja podatkowa

Bezwzględna wymiana dotychczasowych urządzeń na tzw. kasy online została wprowadzona dla tych branż, dla których w opinii Ministerstwa Finansów istnieje podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w niektórych obszarach ewidencjonowania. Mianowicie:

 1. Do 31 grudnia 2019 r., ewidencję w oparciu o dotychczasowe kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mogą prowadzić podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz usługi sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych (głównie stacje paliw i warsztaty samochodowe).
 2. Wraz z upływem 30 czerwca 2020 r. do wymiany na kasy fiskalne online zobowiązani są podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych  przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo) oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (m.in. hotele, pensjonaty). Dotyczy to również podatników prowadzących sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu, półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 3. Termin 31 grudnia 2020 r. odnosi się natomiast do przedsiębiorców świadczących m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowalne, medyczne, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów takich jak siłownie lub kluby fitness.

Sankcje z tytułu braku lub błędnego wprowadzenia kasy rejestrującej do obrotu

Na podatnika, który nie podda kasy rejestrującej, zarówno dotychczasowej, jak i tzw. kasy online, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 300 zł.  Również w przypadku wprowadzenia do obrotu urządzenia niespełniającego odpowiednich funkcji i wymagań technicznych, lub do którego nie dołączono deklaracji z nim związanej, naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest nałożyć na podmiot wprowadzający kasę do obrotu karę pieniężną sięgającą 5000 zł.

Katarzyna Brzozowska, młodszy konsultant podatkowy w poznańskim biurze Rödl & Partner

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.