Kategorie

Nowość w VAT – kasy fiskalne „online”

Rödl & Partner
Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość
Nowość w VAT – kasy fiskalne „online”
fot. Fotolia
Z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie uchwalona 15 marca 2019 r., nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy - Prawo o miarach. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązanie pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tzw. kas online. Mają one zastąpić dotychczasowe urządzenia fiskalne. Z pewnymi wyjątkami, bezwzględny obowiązek posiadania kas nowego typu, nastąpi od 1 stycznia 2023 roku.

Nowość – kasy fiskalne „online”

Reklama

Ustawa zakłada stopniowe wycofywanie z rynku kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Nowe kasy rejestrujące (tzw. kasy online) umożliwią przesyłanie danych bezpośrednio do centralnego systemu teleinformatycznego w postaci Centralnego Repozytorium Kas. Trafi tam informacja o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie nowego typu, w tym szczegóły pozwalające na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku VAT, jego stawki, rodzaju towaru lub usługi, czasu i miejsca instalacji kasy, a także dokładnego czasu zaewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Informacje uzyskane za pomocą tzw. kas online będą więc w założeniu stanowiły elektroniczny obraz paragonów. Cechą odróżniającą je od tradycyjnych potwierdzeń zakupu jest brak danych dotyczących konsumenta dokonującego transakcji, a więc pełna anonimizacja danych nabywcy. Elektronizacja zastąpi tym samym nieefektywny wydruk kopii paragonów, znacznie utrudniający kontrolę rozliczeń podatkowych. Przesył danych z tzw. kas online będzie odbywał się w sposób ciągły i zautomatyzowany.

W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, że głównym celem omawianych zmian jest przede wszystkim przeciwdziałanie zjawisku tzw. szarej strefy poprzez zabezpieczenie interesu budżetu państwa oraz zwiększenie rzetelności prowadzonej ewidencji transakcji i poboru podatku. Takie działania z pewnością przyczynią się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz zakładanego uszczelnienia systemu podatku VAT, jako jednego z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa. Naturalnym skutkiem wprowadzonego rozwiązania będzie także zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do elektronicznych pieniędzy oraz paragonów elektronicznych.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących w oparciu o nowe i obecnie powszechnie dostępne rozwiązania technologiczne wynika z konieczności modernizacji dotychczasowego systemu funkcjonującego w Polsce w niezmienionej formie od ponad dwudziestu lat.

Centralne Repozytorium Kas jako system teleinformatyczny

Centralne Repozytorium Kas prowadzone ma być przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcją tego systemu jest m.in. odbieranie i gromadzenie danych z kas rejestrujących oraz ich analiza i kontrola. Szef KAS będzie udostępniał dane z kas rejestrujących ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków ustawowych.

Uproszczony system ewidencji sprzedaży za pośrednictwem nowych kas rejestrujących

Wskazać należy, że tzw. kasy online co prawda nie wyeliminują możliwości otrzymania przez klienta m.in. paragonu fiskalnego w formie papierowej, jednakże na podatniku użytkującym ten rodzaj kasy nie będzie ciążył obowiązek drukowania kopii dokumentów fiskalnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców jest to zatem znaczne uproszczenie.

Nowy sposób ewidencji sprzedaży zwalnia także z obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Powiadomienie takie nastąpi bowiem w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji poprzez uprzednie podłączenie kasy do sieci telekomunikacyjnej. Obowiązek zawiadomienia naczelnika będzie jednak nadal ciążył na podatniku stosującym kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do czasu ich ostatecznego wycofania z rynku.

Ulga w wymianie na kasę fiskalną online

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami, w razie zakupu nowej kasy przedsiębiorcom przysługuje ulga w wysokości 90% wartości netto kasy fiskalnej, nie przekraczająca jednak limitu 700 zł. Ulga nie będzie jednak przysługiwała w przypadku zakupu kas pozostałych rodzajów.

Omawiane odliczenie nie będzie przysługiwało również podatnikom wymieniającym kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Wyjątek stanowią podatnicy zobowiązani ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach (opisanych niżej).

Ulga odliczana jest od podatku należnego. W przypadku gdy kwota ta w okresie rozliczeniowym jest wyższa od należności podatkowych, przedsiębiorcom przysługuje prawo do zwrotu różnicy tych sum na warunkach określonych w ustawie. Mogą też oni alternatywnie odliczyć od podatku należnego tę różnicę za następne okresy rozliczeniowe pod warunkiem, że zakup tzw. kas online nastąpił nie później, niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Nowe rozwiązania – stopniowe zmiany

Nowelizacja wyodrębnia także dwie daty graniczne, po których zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie już możliwy. Po 31 sierpnia 2019 r. nie będzie można już nabyć kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii, a po 31 grudnia 2022 r. –  z elektronicznym zapisem kopii. Oznacza to, że po tych datach nie można będzie nabywać tych kas starego typu. W szczególności, już od września 2019 r. nie można będzie nabywać kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii. Natomiast (oprócz niżej wymienionych branż) będzie można nadal stosować wcześniej nabyte kasy starego typu aż do ich faktycznego wyeksploatowania.

Polecamy: Elektroniczna dokumentacja podatkowa

Bezwzględna wymiana dotychczasowych urządzeń na tzw. kasy online została wprowadzona dla tych branż, dla których w opinii Ministerstwa Finansów istnieje podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w niektórych obszarach ewidencjonowania. Mianowicie:

 1. Do 31 grudnia 2019 r., ewidencję w oparciu o dotychczasowe kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mogą prowadzić podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz usługi sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych (głównie stacje paliw i warsztaty samochodowe).
 2. Wraz z upływem 30 czerwca 2020 r. do wymiany na kasy fiskalne online zobowiązani są podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych  przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo) oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (m.in. hotele, pensjonaty). Dotyczy to również podatników prowadzących sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu, półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 3. Termin 31 grudnia 2020 r. odnosi się natomiast do przedsiębiorców świadczących m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowalne, medyczne, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów takich jak siłownie lub kluby fitness.

Sankcje z tytułu braku lub błędnego wprowadzenia kasy rejestrującej do obrotu

Na podatnika, który nie podda kasy rejestrującej, zarówno dotychczasowej, jak i tzw. kasy online, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 300 zł.  Również w przypadku wprowadzenia do obrotu urządzenia niespełniającego odpowiednich funkcji i wymagań technicznych, lub do którego nie dołączono deklaracji z nim związanej, naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest nałożyć na podmiot wprowadzający kasę do obrotu karę pieniężną sięgającą 5000 zł.

Katarzyna Brzozowska, młodszy konsultant podatkowy w poznańskim biurze Rödl & Partner

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?