Kategorie

Błędne oznaczenie towarów na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Błędne oznaczenie towarów na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
Podatnikowi VAT nie można odmówić prawa do odliczenia VAT tylko dlatego, że faktura zawierała błąd w oznaczeniu towaru – jeżeli jest w stanie przedstawić organom podatkowym wyjaśnienia i dokumenty niezbędne do ustalenia prawdziwego przedmiotu transakcji i potwierdzające, że transakcja została rzeczywiście dokonana. Podatnik w takiej sytuacji ma prawo do odliczenia VAT nawet gdy nie wystawił noty korygującej do błędnych faktur, ani nie zażądał faktur korygujących od swojego kontrahenta.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt C491/18, wydanym po rozpoznaniu wniosku prejudycjalnego złożonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w postępowaniu: Mennica Wrocławska sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Istotny błąd w oznaczeniu towaru na fakturze

Reklama

27 lipca 2015 r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał decyzję, w której zakwestionował dokonane przez Mennicę Wrocławską Sp. z o.o. (dalej: Spółka) odliczenie VAT z uwagi na błędne oznaczenie towarów na fakturach, stanowiących podstawę odliczenia. Towary zostały błędnie oznaczone nazwą „złom złota”, podczas gdy powinny być określone jako „granulat złota”. To był istotny błąd, bowiem „złom złota” jest opodatkowany według mechanizmu odwróconego obciążenia, a „granulat złota” jest opodatkowany według zwykłych zasad opodatkowania VAT. Spółka nie podjęła starań celem uzyskania faktur korygujących od swojego kontrahenta.

Zdaniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z uwagi na ten błąd faktury będące przedmiotem odliczenia (i przedmiotem postępowania podatkowego) nie dokumentują rzeczywistego przebiegu transakcji i nie mogą stanowić podstawy dokonania odliczenia VAT.

Wyżej wymieniona decyzja podatkowa została w marcu 2016 r. utrzymana przez Dyrektora Izby Skarbowej (aktualnie: Izby Administracji Skarbowej) we Wrocławiu i po zaskarżeniu przez Spółkę trafiła do WSA we Wrocławiu, który decyzję uchylił.

Transakcje były rzeczywiste, nie było oszustwa – można odliczyć VAT

Reklama

Zdaniem WSA we Wrocławiu Spółka nie mogła zostać pozbawiona prawa do odliczenia VAT (należnego lub zapłaconego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług), i to nawet biorąc pod uwagę fakt, że Spółka nie wystawiła ona noty korygującej do błędnych faktur ani nie wystąpiła do kontrahenta o faktury korygujące. W ocenie WSA w tym przypadku nie było wątpliwości (nie kwestionowały tego organy podatkowe), że transakcje widniejące na tych fakturach zostały rzeczywiście dokonane, a ich przedmiotem był „granulat złota”. Ponadto organy podatkowe mogły na podstawie innych dowodów (Spółka przekazała w tym celu wystarczające dokumenty i wyjaśnienia) precyzyjnie określić wartość transakcji.

Co istotne, organy podatkowe potwierdziły, że wszystkie (oprócz oznaczenia towaru) informacje widniejące na tych fakturach, a w szczególności sposób rozliczenia VAT, były prawidłowe. Bowiem mimo błędnego oznaczenia towarów na fakturach VAT został prawidłowo pobrany od wystawcy tych faktur zgodnie ze zwykłym systemem opodatkowania VAT, jaki obowiązuje w stosunku do granulatu złota.

Ważne jest też to, że w toku sprawy nie stwierdzono dokonania oszustwa podatkowego ani próby zatajenia informacji ze strony Spółki.

Jednak w grudniu 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (na skutek wniesionej przez Dyrektora IAS we Wrocławiu) skargi kasacyjnej uchylił wyrok WSA we Wrocławiu i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Wobec powyższego WSA we Wrocławiu postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy przepisy dyrektywy [VAT], a zwłaszcza jej art. 168, art. 178 lit. a), art. 226 pkt 6 oraz zasady systemu VAT, w tym zwłaszcza zasady: neutralności podatkowej i proporcjonalności, nie stoją na przeszkodzie takiej praktyce krajowej, która odmawia prawa do odliczenia VAT z faktur, na których widnieje błędny rodzaj towaru, pomimo że w toku postępowania podatkowego (przed wydaniem decyzji) podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty źródłowe potwierdzające istnienie oraz szczegółowe cechy towarów będących przedmiotem transakcji, a które zostały następnie zaakceptowane przez organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, jak też nie stwierdzono zaistnienia oszustwa podatkowego?”.

Materialne i formalne przesłanki odliczenia VAT – TSUE: ważniejsze są materialne

Trybunał Sprawiedliwości UE zaznaczył, że  prawo do odliczenia jest podstawowym prawem podatnika VAT i jedną z najważniejszych zasad wspólnego systemu VAT w UE, określoną w art. 167 i następnych dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie VAT (dyrektywa VAT).

Prawo do odliczenia VAT ma na celu brak obciążenia przedsiębiorcy (podatnika VAT) ekonomicznym ciężarem VAT (neutralność VAT). Bowiem to konsument płacący cenę brutto za towar lub usługę (i nie mający prawa do odliczenia) ma zgodnie z logiką tego podatku ostatecznie ponieść ciężar ekonomiczny VAT-u.

TSUE przypomniał, że materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT są wymienione w art. 168 lit. a) dyrektywy VAT.  Aby móc skorzystać z prawa do odliczenia VAT trzeba spełnić następujące warunki:

1) być podatnikiem VAT

2) towary i usługi, które mają być podstawą do odliczenia, powinny zostać wykorzystywane przez podatnika na późniejszym etapie obrotu na potrzeby jego własnych opodatkowanych VAT-em transakcji oraz powinny być dostarczone przez innego podatnika VAT.

Przesłanki formalne prawa odliczenia VAT są określone w art. 178 lit. a) dyrektywy VAT. Najważniejszą przesłanką formalną odliczenia jest posiadanie faktury sporządzonej zgodnie z art. 226 tejże dyrektywy. Na fakturze muszą m.in. obowiązkowo występować ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i charakter wykonanych usług.

Jednak zgodnie z wieloletnim i utrwalonym już orzecznictwem TSUE podstawowa zasada neutralności VAT wymaga, aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, o ile spełnił materialne przesłanki - , nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymogów formalnych. Tu TSUE wskazał m.in. inne swoje wyroki w tym zakresie (z 15 września 2016 r., Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C‑516/14, Senatex, C‑518/14, z 19 października 2017 r., Paper Consult, C‑101/16).


Zdaniem TSUE za nieprzestrzeganie przesłanek formalnych  można karać np. grzywnami lub innymi karami pieniężnymi ale nie można odmawiać tylko na tej podstawie prawa do odliczenia VAT (o ile można ustalić innymi dowodami niż faktury spełnienie przesłanek materialnych).

TSUE wyraźnie wskazał, że (…) organy podatkowe nie mogą odmówić prawa do odliczenia VAT tylko na tej podstawie, że faktura nie spełnia przesłanek wymaganych w szczególności w art. 226 pkt 6 dyrektywy VAT, jeżeli dysponują one wszystkimi informacjami do zbadania, że są spełnione przesłanki materialne dotyczące tego prawa. Takie stanowisko zajmował TSUE np. w wyroku z 15 września 2016 r., Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C‑516/14, i  wyroku z 21 listopada 2018 r., Vădan, C‑664/16).

To podatnik, który odlicza VAT musi udowodnić spełnienie przesłanek (materialnych i formalnych) skorzystania z prawa do odliczenia VAT. W tym celu muszą potrafić przedstawić organom podatkowym dowody i wyjaśnienia umożliwiające organom podatkowym dokonanie oceny, czy podatnik ma w danym przypadku prawo do odliczenia. Jednak zdaniem TSUE organy podatkowe nie mogą ograniczyć się do zbadania samej faktury, ale muszą również uwzględnić dodatkowe informacje przedstawione przez podatnika.

Z tych wszystkich względów, biorąc pod uwagę zarówno przepisy dyrektywy VAT jak i swoje wcześniejsze orzecznictwo TSUE uznał, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie można odmówić Spółce (Mennicy Wrocławskiej Sp. z o.o.) przysługującego jej prawa do odliczenia VAT

TSUE zgodził się z WSA we Wrocławiu, że nie można odmówić Spółce prawa do odliczenia VAT mimo, że  nie wystawiła noty korygującej do faktur w celu skorygowania błędu, ani że nie zażądała faktur korygujących od swojego kontrahenta. Bowiem spółka współdziałała z organami podatkowymi i przedstawiła im wyjaśnienia i dokumenty wystarczające do określenia rzeczywistego przedmiotu transakcji i potwierdzające faktyczne wykonanie tych transakcji.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.