REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego

REKLAMA

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.

Kwestię obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (tzw. odliczenie VAT) regulują postanowienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Warunkiem kluczowym skorzystania z prawa do odliczenia jest wykorzystanie nabytych towarów i usług do czynności podlegających opodatkowaniu.

1. Kiedy trzeba posiadać status podatnika VAT czynnego, aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego?

Ustawodawca umożliwia podatnikom dokonanie odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach. Co do zasady, według art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenie podatku naliczonego może być realizowane w przypadku spełnienia przesłanek pozytywnych, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, oraz niewystąpienia przesłanek negatywnych, wymienionych w art. 88 ustawy o VAT. Normy art. 88 ustawy o VAT wskazują bowiem wyjątki pozbawiające podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jeden z nich, wynikający z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, odnosi się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Tacy podatnicy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur.

Ważne!
Za moment rejestracji jako podatnik VAT czynny przyjmuje się datę złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Formułując wymóg formalny związany z rejestracją VAT, ustawodawca wskazuje jednocześnie, że warunkiem dokonania odliczenia podatku naliczonego jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT. Realizując swoje uprawnienie, podatnik powinien zatem niewątpliwie posiadać ten status. Przepisy ustawy o VAT nie nakładają jednak obowiązku, aby wskazany warunek był spełniony już w chwili otrzymania faktury. Oznacza to, że brak statusu czynnego podatnika VAT w dacie wystawienia i otrzymania faktury nie wyklucza prawa dokonania na jej podstawie odliczenia podatku naliczonego.

1.1 Jaką datę rozpoczęcia działalności wskazać w VAT-R, który jest składany po dokonaniu zakupów?

Oczywiście przesłanka formalna wykluczająca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powinna być usunięta przez podatnika. Należy odróżnić moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego od momentu skorzystania z tego prawa. Przy założeniu, że dokonane zakupy będą służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu, podatnik nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury. Chcąc skorzystać z tego prawa, powinien jednak dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W zgłoszeniu rejestracyjnym jako okres rozliczeniowy, od którego podatnik będzie składał deklaracje VAT, należy wskazać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, rozumianą jako moment poniesienia pierwszych wydatków mających związek z przyszłą realizacją czynności opodatkowanych VAT.

W praktyce działalności gospodarczej takie sytuacje nie należą do rzadkości. Podatnicy podejmujący działalność niejednokrotnie realizują bowiem zakupy towarów i usług na jej potrzeby jeszcze przed formalną rejestracją do VAT. Rejestracji, jako podatnicy VAT czynni, dokonują dopiero w momencie faktycznego podjęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Ewentualne opóźnienie w tym zakresie nie wpłynie jednak na przysługujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z otrzymanych faktur.

Przykład
W okresie od września do listopada 2021 r. przedsiębiorca podejmujący jednoosobową działalność gospodarczą dokonywał nabyć towarów i usług związanych z remontem lokalu handlowego, w którym począwszy od kwietnia 2022 r. rozpoczął wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przed rozpoczęciem sprzedaży, 15 kwietnia 2022 r., przedsiębiorca zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. W zgłoszeniu rejestracyjnym zadeklarował, że z tytułu VAT będzie rozliczał się miesięcznie. W składanym zgłoszeniu rejestracyjnym jako datę rozpoczęcia rozliczeń z tytułu VAT podatnik powinien wskazać wrzesień 2021 r., w którym dokonał pierwszych nabyć towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwestia odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług budziła niekiedy pewne wątpliwości interpretacyjne. Pod wpływem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa krajowego organy podatkowe przyznają już obecnie pełne prawo do realizacji odliczenia. Oczywiście pod warunkiem rejestracji jako podatnik VAT czynny przed skorzystaniem z tego prawa od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT.. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.245.2021.2.AW), w której wskazywano, że:

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturach zaliczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę przed formalną rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, bowiem od samego początku zamiarem Wnioskodawcy było wykorzystywanie lokalu w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej polegającej na wynajmie Apartamentu Operatorowi. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jakkolwiek w momencie podpisywania umowy przedwstępnej i otrzymania pierwszych faktur zaliczkowych, Wnioskodawca nie był formalnie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to już od samego początku działał w charakterze podatnika VAT z zamiarem wykorzystania Apartamentu w ramach działalności opodatkowanej (opodatkowanego wynajmu Apartamentu na rzecz Operatora).

Podobnie argumentowano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.1.2021.1.ŻR).

Brak terminowej rejestracji do podatku od towarów i usług nie może być tym samym przesłanką skutkującą wyłączeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabyć towarów i usług, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Sama rejestracja to czynność typowo techniczna, niewpływająca na rzeczywisty status podatnika, stanowiący kategorię obiektywną. W razie uchybień w zakresie terminu rejestracji jako podatnik VAT czynny organy podatkowe powinny umożliwiać korygowanie takiego błędu poprzez dokonanie wstecznej rejestracji do podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę ostatnie interpretacje indywidualne wydawane w tym zakresie, wydaje się, że takie jest również stanowisko organów podatkowych.

1.2. Czy można skorygować VAT-R, gdy wskazano późniejszy okres rozpoczęcia działalności?

Powstaje pytanie, co podatnik powinien zrobić, gdy pierwotnie wskaże faktyczną datę rozpoczęcia działalności. Zdaniem organów podatkowych może złożyć korektę(aktualizację) formularza VAT-R. W cytowanym już piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. czytamy:

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Natomiast w celu dokonania odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturach zaliczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę przed formalną rejestracją Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego konieczne jest uprzednie dokonanie przez Wnioskodawcę odpowiedniej korekty zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla potrzeb podatku od towarów i usług wskazując okres rozliczeniowy, od którego Zainteresowany jako podatnik VAT czynny będzie mógł rozliczać podatek od towarów i usług i składać deklaracje dla potrzeb tego podatku.

2. Kiedy można odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

W przypadku nabyć towarów i usług dokonywanych w okresach rozliczeniowych bezpośrednio poprzedzających moment rejestracji jako podatnik VAT czynny może się okazać, że wszystkie zakupy zostaną rozliczone w bieżącej deklaracji dla podatku od towarów i usług. Przepisy art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT umożliwiają bowiem skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, ewentualnie w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych miesięcy. W praktyce podatnik dokonujący nabyć towarów i usług w ciągu trzech miesięcy poprzedzających okres jego rejestracji jako podatnik VAT czynny może rozliczyć wszystkie te zakupy w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym zarejestrował się jako podatnik VAT czynny.

Autopromocja

Przykład
W okresie od lutego do kwietnia 2022 r. przedsiębiorca podejmujący jednoosobową działalność gospodarczą dokonywał nabyć towarów i usług związanych z wyposażeniem pomieszczeń biurowych firmy. Zawarł umowę najmu lokalu, kupił wyposażenie biura, w tym meble i sprzęt komputerowy. Począwszy od maja 2022 r. przedsiębiorca rozpoczął w tym lokalu wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przed rozpoczęciem sprzedaży, 12 maja 2022 r., zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Odliczenie podatku naliczonego dotyczącego wszystkich nabyć dokonanych przed formalną rejestracją będzie mógł zrealizować jednorazowo, w JPK_V7 za maj 2022 r., gdyż od zakupów dokonanych w lutym na odliczenie ma jeszcze trzy kolejne miesiące.

3. Jakimi dokumentami musi dysponować podatnik, aby odliczyć VAT?

Podstawą odliczenia VAT jest faktura wystawiona na firmę kupującego, zawierająca jej NIP. W przypadku zakupów dokonywanych przed rejestracją problemem może być NIP nabywcy. Kupujący nie zawsze nim dysponuje. Numer NIP nie może być zastąpiony numerem PESEL czy REGON. Należy pamiętać, że nie zawsze uzupełnimy NIP na fakturze. Gdy sprzedawca zaewidencjonuje obrót na kasie, a paragon nie zawiera numeru NIP kupującego, to takie zakupy traktujemy jak prywatne. Nie można później wystawić faktury na firmę, zawierającej NIP kupującego. Jak czytamy w objaśnieniach podatkowych MF z 16 października 2020 r.:

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej i potwierdzona paragonem fiskalnym, fakturę z numerem NIP wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Obowiązek zgłoszenia zamiaru otrzymania faktury przed finalizacją zakupów dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podatników.

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

Dlatego gdy nie dysponujemy jeszcze numerem NIP, a wiemy, że zakupy będą przeznaczone do działalności, to należy ustalić ze sprzedawcą, aby wystawił nam tylko fakturę i nie ewidencjonował tej sprzedaży na kasie. Ujmowanie na kasach rejestrujących sprzedaży na rzecz podatników jest dopuszczalne przepisami ustawy o VAT, ale to od sprzedawcy zależy, czy ujmie taką sprzedaż, czy nie.

Z takich faktur (niewystawionych do paragonu) nabywca może odliczyć VAT, mimo że nie zawierają jego numeru NIP. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.483.2021.2.AK) czytamy:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca spełnił warunki formalne, tj. dokonał 3 listopada 2021 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R wskazując wrzesień 2021 r. jako okres, za który została złożona pierwsza deklaracja dla celów podatku VAT rezygnując z prawa do zwolnienia od 1 września 2021 r., i został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych ww. fakturach, mimo, że faktury te nie zawierały NIP Wnioskodawcy, ponieważ brak NIP-u przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Ponadto - jak wskazał Wnioskodawca - nieruchomości będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stanowisko to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził również w piśmie z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.111.2021.1.DS).

Gdy nabywca otrzyma NIP, może wystawić notę korygującą. Notę należy wysłać sprzedawcy w celu jej potwierdzenia. O sposobie i formie tej akceptacji decydują strony transakcji. Warto zarówno w samej nocie, jak i w wiadomości do kontrahenta zawrzeć informację, że w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie od otrzymania noty korygującej brak sprzeciwu w zakresie korygowanych danych uważa się za akceptację noty korygującej (milcząca akceptacja).

Nabywca może również wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

Podstawa prawna:

 • art. 86 ust. 1, 10 i 11, art. 88 ust. 4 oraz art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1137.

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.1.2021.1.ŻR)

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.245.2021.2.AW)

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.483.2021.2.AK)

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.111.2021.1.DS)

Ewa Kowalska, Ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  REKLAMA