reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Przesunięcie terminu płatności a korekta odliczonego VAT

Przesunięcie terminu płatności a korekta odliczonego VAT

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej sprzedaż na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z tej faktury. Korekty trzeba dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jeżeli strony w porozumieniu ustalą nowy termin - 150 dni trzeba liczyć od tego nowego terminu.

Przesunięcie terminu zapłaty - czy muszę korygować odliczony VAT?

Kupiłem lokal i zapłaciłem część ceny. Termin zapłaty pozostałej części ceny został określony w umowie. Lokal został wydany i otrzymałem fakturę, z której odliczyłem VAT. Z powodu problemów finansowych zawarłem porozumienie, które przesuwa ustalony termin płatności. Czy muszę skorygować odliczony VAT, gdy minie 150 dzień od ustalonego pierwotnie terminu płatności?

Nie ma obowiązku korekty odliczonego VAT. Termin 150 dni będzie liczony od nowego terminu płatności.

Zasady korekty odliczonego VAT przez dłużnika określa art. 89b ustawy o VAT. Według tej regulacji w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dłużnik nie koryguje odliczonego VAT, gdy uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy o VAT). W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności (art. 89b ust. 2 ustawy o VAT).

Załóżmy, że 150 dzień od terminu płatności upłynął 6 maja. Gdy dłużnik ureguluje należności po 6 maja, ale do 31 maja, nie musi korygować odliczonego VAT. Gdy zapłaci po 31 maja, musi skorygować VAT, nawet gdy zapłata nastąpi przed terminem złożenia deklaracji za maj, tj. do 25 czerwca br.

Jak z tego wynika, termin 150 dni jest liczony od terminu płatności. W tym przypadku będzie to nowy termin, gdyż umownie (w drodze porozumienia) został zmieniony termin płatności zobowiązań. Dlatego gdy w porozumieniu zawarta zostanie zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, to właśnie ten termin będzie właściwy do liczenia okresu, o którym mowa w art. 89b ustawy.

Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podatki 2014 - Nowy VAT 500 pytań i odpowiedzi na trudne pytania

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Prawidłowość tego stanowiska potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna z 22 kwietnia 2013 r. (sygn. ITPP1/443-68a/13/MS) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której uznał on, że:

(...) w przypadku, gdy przed upływem terminu płatności zobowiązania Wnioskodawca oraz Wierzyciel zawrą pisemne porozumienie o przedłużeniu tego terminu i jednocześnie Wnioskodawca ureguluje zobowiązanie w ostatnim dniu terminu przedłużonego porozumieniem, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego wynikającej z takiej faktury. Wskazać jednakże należy, iż termin zapłaty winien być obustronną wolą stron transakcji zawartej w ramach stosunku cywilnoprawnego. Jeżeli zatem w porozumieniu zawarta zostanie zgodna wola stron, co do innego (nowego) terminu zapłaty, ten termin będzie właściwym do liczenia okresu 150 dni, o którym mowa w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług. W takich zatem okolicznościach, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w opisanym we wniosku porozumieniu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego, przy jednoczesnym założeniu, że porozumienie to będzie faktycznie obustronną wolą stron transakcji, co do ustalenia nowego terminu zapłaty. Dodatkowo wskazać należy, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień), ani nie mają wpływu na ich treść, w tym ustalenia dotyczące terminów płatności. Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają m.in. zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych. Organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęte w nich ustalenia, w tym zasady ustalania terminów płatności, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji postępowania podatkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Marcin Jasiński

prawnik, autor licznych publikacji z zakresu VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama