REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

SLIM VAT 3 - przegląd zmian. Co się zmieni w VAT od 1 lipca i od 15 września 2023 r.?

SLIM VAT 3 - przegląd zmian. Co się zmieni w VAT od 1 lipca i od 15 września 2023 r.?
SLIM VAT 3 - przegląd zmian. Co się zmieni w VAT od 1 lipca i od 15 września 2023 r.?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie największa część nowych przepisów wprowadzanych przez nowelizację ustawy o VAT z 26 maja 2023 r., zwanej pakietem SLIM VAT 3. Zmiana dot. sankcji w VAT weszła w życie już 6 czerwca br., a przepisy dot. HUB-u paragonowego będą obowiązywać od 15 września 2023 r.

SLIM VAT 3 - duże zmiany w VAT

Nowelizacja ustawy o VAT z 26 maja 2023 r. zwana potocznie "SLIM VAT 3" została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2023 poz. 1059. Nowelizacja ta przynosi szereg istotnych zmian w podatku od towarów i usług, z których najważniejsze to:
- podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro,
- doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
- doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty z opóźnieniem,
- zmiany w zasadach wydawania WIS,
- rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
- liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu,
- likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji szacunkowej,
- zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%,
- wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty rocznej,
- wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez "osoby trzecie",
- wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących,
- doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego,
- modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemu OSS oraz IOSS,
- wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do składania deklaracji korygujących poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Autopromocja
Ważne

Zmiany te wchodzą w życie 1 lipca 2023 r. Przy czym już 6 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy, które umożliwią uzależnienie wysokości sankcji VAT od okoliczności popełnienia nieprawidłowości. Natomiast od 15 września 2023 r. obowiązywać będą przepisy dot. tzw. HUB paragonowego, który umożliwi przekazywanie podatnikom e-paragonów.

Polecamy: „VAT 2023. Komentarz”. Książka z aktualizowanym serwisem online

Polecamy: „Przewodnik po zmianach SLIM VAT 3" 

Polecamy: „Zmiany w VAT wprowadzane w ramach pakietu SLIM VAT 3 - konsekwencje praktyczne

Przewodnik po zmianach SLIM VAT 3. Co i kiedy wchodzi w życie?

Lp.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega zmiana

6 czerwca 2023 r.

1.Sankcje VATWprowadzono możliwość ustalenia wysokości dodatkowego zobowiązania według uznania organu podatkowego. Jednocześnie ustawodawca daje wytyczne, jakimi powinien kierować się organ, wymierzając dodatkowe zobowiązanie, oraz ustalił górne granice sankcji. Jest to, w zależności od okoliczności, 30%, 20% albo 15%.

1 lipca 2023 r.

2.Mały podatnikPodwyższono do 2 000 000 euro limit sprzedaży dla małych podatników. Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. kwoty 9 654 000 zł.
3.Kursy walut dla faktur korygującychDoprecyzowano zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt podstawy opodatkowania ustalonej w walucie obcej. Obecnie zasady te wynikają z praktyki organów podatkowych, a od 1 lipca zostaną uregulowane w ustawie o VAT. Zasadą będzie stosowanie kursu pierwotnego do korekt.
4.Korekta WDTUregulowano zasady korekty wewnątrzwspólnotowych dostaw, gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% z opóźnieniem. Dlatego po zmianie z przepisów ustawy o VAT będzie wynikać, że taka transakcja powinna być deklarowana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.
5.Odliczanie VAT od WNTZrezygnowano z obowiązku posiadania faktury od kontrahenta zagranicznego, aby odliczyć VAT z tytułu WNT. Po zmianie podatnik nie będzie musiał korygować odliczonego VAT, gdy miną trzy miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jedynym warunkiem prawa do odliczenia będzie rozliczenie VAT należnego z tytułu WNT.
6.Zwrot VAT w terminie 15 dniZmieniono warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zwrot w terminie 15 dni. Będą mniej rygorystyczne. Ustalono także specjalne terminy na złożenie zażalenia na postanowienie o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu, które zostało uznane za doręczone, mimo że podatnik nie podjął korespondencji (tzw. doręczenie zastępcze).
7.Proporcja szacunkowaZmieniono zasady ustalania proporcji szacunkowej. Podatnicy przyjmą proporcję wyliczoną szacunkowo bez uzgadniania z naczelnikiem US. Jednak będą obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji. Zasady te mają zastosowanie również do preproporcji.
8.Ustalanie, czy proporcja wynosi 100%Zmieniono zasady ustalania, czy możemy przyjąć proporcję w wysokości 100%. Ze zmienionego przepisu będzie wynikało, że jest to możliwe, jeśli proporcja przekroczy 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10 000 zł (zamiast dotychczasowych 500 zł). Pierwszy raz zastosujemy tę zasadę do korekty za 2023 r.
9.Rezygnacja z korekty rocznejWprowadzono możliwość rezygnacji z dokonania korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekroczy dwóch punktów procentowych. Pierwszy raz podatnik będzie mógł skorzystać z tej możliwości w przypadku korekty za 2023 r.
10.Faktury do e-paragonówUregulowano zasady wystawiania faktur do paragonów elektronicznych. W przypadku gdy podatnik wyda e-paragon, a następnie wystawi fakturę zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, to będzie musiał pozostawić w swojej dokumentacji numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarty na e-paragonie.
11.Uwolnienie od odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony VATWprowadzono możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za niezapłacony VAT w przypadku zmiany podatnika nabywającego wierzytelność (faktora).
12.Zapłata z rachunku VATRozszerzono zakres przypadków, gdy możemy korzystać ze środków na rachunku VAT, dokonując również zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych, zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, podatku tonażowego oraz opłaty od małpek.
13.Rezygnacja z drukowania dokumentów kasowychRozszerzono zakres dokumentów, które nie muszą być drukowane. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych.
14.Ulga na zakup kasyUmożliwiono wypłatę podatnikom zwolnionym z VAT ulgi na zakup kas bez wydawania decyzji.
15.Sprzedaż TAX FREEUmożliwiono dokonywanie korekt podatku należnego i zastosowanie stawki 0% w przypadku, gdy sprzedawca zwróci podatek w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, po upływie terminu do złożenia JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy.
16.Zapłata VAT w procedurze OSS i IOSSZmodyfikowano termin płatności VAT w procedurach szczególnych OSS i IOSS przez zastosowanie reguły, zgodnie z którą termin płatności będzie upływał również w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
17.Korekta deklaracji złożonych w systemie OSS i IOSSUmożliwiono, w szczególnych przypadkach składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS.
18.Podmioty uprawnione do składania wniosków o wydanie WISUzupełniono katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS.
19.Zasady składania wniosków o WISZniesiono opłatę należną od wniosku o wydanie WIS w wysokości 40 zł. Obowiązywać będzie nowa wersja formularza WIS-W.
20.Moc wiążąca WISRozszerzono oraz doprecyzowano zakres mocy wiążącej WIS poprzez wskazanie, że oprócz organów podatkowych WIS wiąże również adresatów WIS. Umożliwiono wsteczne stosowanie "nowych" WIS wydanych w efekcie zmiany lub uchylenia pierwotnych WIS. Dodatkowo wskazano, do kiedy treścią WIS chronione są podmioty inne niż adresaci WIS, jak również posiadacze wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz inne podmioty posługujące się WIA.
21.Uchylenie WISDoprecyzowano, w jakich przypadkach niezgodności WIS z przepisami prawa podatkowego nastąpi wygaśnięcie tej WIS. Dodatkowo uznano Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za organ podatkowy wyłącznie właściwy do wszczynania postępowań w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS - z wyłączeniem postępowań przejętych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - do prowadzenia tych postępowań i wydawania decyzji kończących te postępowania. Wskazano dwie nowe przesłanki uchylenia ostatecznej WIS.
22.Przypisanie transportu do transakcjiDoprecyzowano, że zasady alokacji transportu określone w art. 22 ust. 2e ustawy o VAT nie mają zastosowania do dostaw towarów objętych reżimem tzw. uznanego dostawcy.
23.Bagaż osobistyDoprecyzowano, że za bagaż osobisty nie uznaje się paliw innych niż paliwo znajdujące się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwo znajdujące się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów.
24.Zwolnienie z VAT dla przedstawicielstw dyplomatycznychWprowadzono możliwość odstąpienia przed upływem trzech lat, na zasadzie wzajemności, importowanych pojazdów silnikowych zwolnionych z VAT bez konieczności zapłaty stosownych należności.

15 września 2023 r.

25.HUB paragonowyUmożliwiono wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego lub faktury, za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa KAS (tzw. HUB-u paragonowego), bez konieczności podawania danych osobowych nabywcy. Z systemu będą mogli korzystać tylko użytkownicy kas online, gdy producent wgra im odpowiednie oprogramowanie.
 

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna: Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet SLIM VAT 3) - Dz.U. 2023 poz. 1059.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA