| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Niesprzedane towary handlowe w remanencie likwidacyjnym - rozliczenie VAT

Niesprzedane towary handlowe w remanencie likwidacyjnym - rozliczenie VAT

Podatnikowi na dzień likwidacji sklepiku spożywczego pozostały towary, których nie sprzedał i już nie będzie próbował ich odsprzedać. Zrobił remanent. Czy ma obliczyć VAT od tego remanentu, tj. odszukać stawki na każdy asortyment i wyliczyć VAT? Gdzie powinien ująć obliczony VAT od remanentu w ostatniej deklaracji?

Jeżeli przy nabyciu niesprzedanych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, jest on obowiązany do ich opodatkowania VAT w ramach tzw. remanentu likwidacyjnego. Kwotę podatku należnego od remanentu należy wykazać w poz. 33 ostatniej składanej przez podatnika deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy kończą prowadzenie działalności gospodarczej, są obowiązani do opodatkowania VAT w ramach spisu z natury (zwanego również remanentem) towarów pozostałych na dzień zaprzestania wykonywania tych czynności (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Obowiązek sporządzenia spisu z natury VAT

Kiedy sporządzany jest spis z natury

Kiedy nie jest sporządzany spis z natury

Po rozwiązaniu:

• spółki cywilnej lub

• spółki handlowej niemającej osobowości prawnej

Po likwidacji spółki kapitałowej

Po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez podatnika będącego osobą fizyczną

Gdy rozwiązania spółki lub zaprzestania działalności dokonuje podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy

Przez podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarcze

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Spis z natury

W ramach sporządzonego spisu z natury opodatkowaniu podlegają te towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy o VAT).

Przedstawione reguły stosuje się jednak wyłącznie do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy o VAT). Dotyczy to m.in. niesprzedanych towarów handlowych.

Z takim stanowiskiem możemy się spotkać także, przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-514/14-4/JS), w której organ podsumował:

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – w stosunku do zakupionych z dotacji towarów handlowych przysługiwało Jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej Zainteresowana była zobowiązana do wykazania tych towarów w spisie z natury, a tym samym do opodatkowania ich podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 4 ustawy.

Spis z natury towarów sporządzamy na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Rozliczenie niesprzedanych towarów w remanencie

Jeżeli zatem przy nabyciu towarów, o których mowa, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, jest on obowiązany do ujęcia ich w sporządzanym dla celów VAT spisie z natury (remanencie) i obliczenia kwoty podatku należnego przy zastosowaniu:

• podstawy opodatkowania ustalonej według zasad z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT (art. 14 ust. 8 ustawy o VAT); wówczas podstawą opodatkowania towarów handlowych będzie cena nabycia tych towarów lub towarów podobnych, określona w momencie ich dostawy (a więc uwzględniająca zmianę ich wartości rynkowej – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2008 r., sygn. IPPP2/443-1010/08-2/IK, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2011 r., sygn. ITPP1/443-390/11/KM);

• właściwych dla tych towarów stawek VAT.

Kalkulatory

Informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego trzeba dołączyć do ostatniej deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, tj. do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanej za okres rozliczeniowy zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT). W deklaracji tej należy również wykazać obliczoną we wskazany sposób kwotę podatku należnego. Służy do tego poz. 33 VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Informację o dokonanym spisie, ustalonej na jego podstawie wartości oraz o kwocie podatku należnego trzeba dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

• art. 14, art. 29a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »