Kategorie

VAT w komisie krajowym oraz międzynarodowym

VAT w komisie krajowym oraz międzynarodowym
VAT w komisie krajowym oraz międzynarodowym
Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku komisu sprzedaży różnią się w zależności od tego, czy dotyczą transakcji krajowych, eksportowych czy wewnątrzunijnych. W jaki sposób prawidłowo dokonywać rozliczeń?

Zgodnie z art. 765 Kodeksu Cywilnego „Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym”.

Z przywołanej definicji wynika, że wyróżnia się dwa rodzaje komisu: komis sprzedaży oraz komis kupna. Komis sprzedaży polega na przyjęciu przez komisanta w komis rzeczy należącej do komitenta w celu jej dalszej odsprzedaży. Natomiast komis kupna polega na nabyciu przez komisanta zamówionej przez komitenta rzeczy w celu odsprzedania mu jej.

Tytułem wstępu należy wskazać, że komisant zawsze działa w swoim imieniu. Oznacza to, że wystawiając fakturę lub paragon fiskalny zawsze podaje swoje dane, nie zaś dane komitenta.

Zasady rozliczenia komisu sprzedaży są różne dla transakcji krajowych, eksportowych oraz wewnątrzunijnych.

Komis sprzedaży w transakcjach krajowych oraz eksportowych

Z punktu widzenia podatku VAT, w ramach całej transakcji komisu sprzedaży dochodzi do dwóch osobnych dostaw towarów.

Pierwsza dostawa towarów następuje w momencie wydania towaru przez komitenta komisantowi. W przypadku transakcji krajowych obowiązek podatkowy dla tej dostawy powstaje według metody kasowej, tj. po otrzymaniu przez komitenta zapłaty od komisanta za wydany towar.

Moim zdaniem takie same zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego należy zastosować w sytuacji, gdy w ramach komisu sprzedaży, w wyniku wydania towaru pomiędzy komitentem a komisantem, towar zostanie wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej (eksport towarów). Wynika to z faktu, że przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego nie przewidują specjalnych zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego dla eksportu towarów. W konsekwencji należy zastosować zasadę przewidzianą dla transakcji krajowych, tj. metodę kasową, o której mowa w art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT (tak samo na gruncie starych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2012 roku, znak: ILPP4/443-110/12-2/BA).

Obowiązek wystawienia faktury VAT przez komitenta powstanie zazwyczaj jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego. Komitent musi bowiem wystawić fakturę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po wydaniu towarów (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2016, znak: IBPP2/4512-1094/15/KO). Taka faktura powinna zawierać adnotację „metoda kasowa”.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przypadku transakcji krajowych podatek VAT wykazany na tej fakturze jest rozliczany przez strony transakcji dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym komisant zapłaci komitentowi za sprzedane towary.

Druga dostawa towarów następuje w momencie wydania towaru przez komisanta na rzecz osoby trzeciej. W przypadku tej transakcji obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, tj. w momencie wydania towarów przez komisanta kupującemu.

PRZYKŁAD

Spółka ABC oddała w lutym 2016 roku koparkę do komisu prowadzonego przez Spółkę XYZ. Koparka pozostawała w komisie do maja 2016 r., kiedy to została nabyta i odebrana przez właściciela firmy budowlanej, który zapłacił za nią w czerwcu 2016 roku. W lipcu 2016 roku Spółka XYZ (komisant) przelała Spółce ABC (komitent) wynagrodzenie za sprzedaną koparkę (pomniejszone o prowizje).

Spółka ABC (komitent) wystawia Spółce XYZ (komisant) fakturę VAT najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po wydaniu koparki, tj. najpóźniej do 15 marca. Spółka XYZ wystawia właścicielowi firmy budowlanej fakturę VAT (ze swoimi danymi) w miesiącu wydania koparki , tj. w maju 2016 roku (najpóźniej do 15 czerwca). W lipcu 2016 roku, tj. po otrzymaniu wynagrodzenia za sprzedaną koparkę, Spółka ABC ma obowiązek rozliczyć podatek należny wynikający z faktury, którą wystawiła Spółce XYZ już w lutym (ew. do 15 marca). W tym samym miesiącu Spółka XYZ ma prawo odliczyć podatek naliczony wykazany na otrzymanej od Spółki ABC fakturze.

Rozliczenie VAT przy sprzedaży wysyłkowej


Komis sprzedaży w transakcjach unijnych

Może się zdarzyć, że w ramach umowy komisu sprzedaży towar zostanie wywieziony do komisanta mającego siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej. Jak wówczas rozliczyć taką transakcję? 

Również w takim przypadku mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi dostawami towaru. Tym razem jednak nie ma możliwości odroczenia momentu rozpoznania obowiązku podatkowego dla transakcji pomiędzy komitentem a komisantem do czasu otrzymania przez komitenta wynagrodzenia.

Oznacza to, że w przypadku wywiezienia towaru do podatnika VAT UE trzeba rozpoznać WDT w miesiącu, w którym nastąpił wywóz, albo w miesiącu następnym (jeżeli komitent nie wystawił do końca miesiąca faktury sprzedaży). 

Organy podatkowe jednoznacznie potwierdzają taki sposób rozliczania tych transakcji, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku, znak: ILPP4/4512-1-359/15-2/KM; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 lipca 2014 roku, znak: IPTPP2/443-321/14-4/JS.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WDT

Co więcej, jeżeli komisantowi nie uda się za granicą sprzedać towaru przyjętego w komis, to jego ponowne sprowadzenie do komitenta będzie stanowiło dla komitenta wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

PRZYKŁAD

Spółka ABC wywiozła koparkę w styczniu 2016 roku do komisu , który znajduje się na terytorium Niemiec. Koparka została sprzedana w marcu 2016 roku i w tym miesiącu właściciel komisu otrzymał od Klienta wynagrodzenie. Spółka ABC otrzymała od właściciela komisu umówione wynagrodzenie w kwietniu 2016 roku.

Rozliczenie transakcji powinno wyglądać w następujący sposób:  W miesiącu wywozu koparki do Niemiec, tj. w styczniu 2016 roku, Spółka ABC powinna rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) (najpóźniej do dnia 15 lutego). Rozliczenie sprzedaży pomiędzy komisantem a nowym właścicielem koparki powinno odbyć się zgodnie z niemiecką ustawą o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz). Moment otrzymania zapłaty przez komitenta za sprzedaną koparkę pozostaje bez znaczenia dla rozliczenia polskiego VAT.

Jeżeli nie udałoby się sprzedać koparki i zostałaby ona odesłana z powrotem przez niemieckiego komisanta do Spółki ABC, to wówczas spółka ta miałaby obowiązek z tego tytułu rozpoznać wewnątrzwspólnotowej nabycie towarów (WNT).

Zasady rozliczania faktur korygujących w 2016 r.


Komis zakupu w transakcjach krajowych i międzynarodowych

W przypadku umowy komisu zakupu również mamy do czynienia z dwoma dostawami towarów.

Pierwsza dostawa towarów to nabycie przez komisanta zamówionych przez komitenta towarów od podmiotu zewnętrznego. Druga dostawa towarów to sprzedaż tych towarów przez komisanta komitentowi.

W odniesieniu do komisu zakupu nie występuje żaden szczególny obowiązek podatkowy. Zarówno krajowy, jak i międzynarodowy komis zakupu rozliczany jest według zasad ogólnych, tj. tak jak zwykłe nabycie i sprzedaż towarów.

PRZYKŁAD

Spółka ABC (komitent) złożyła w styczniu 2016 roku u Spółki XYZ (komisant) zamówienie na specjalistyczną maszynę drukarską. Spółka XYZ nabyła maszynę w marcu 2016 roku. W kwietniu 2016 roku odsprzedał  maszynę Spółce ABC.

Spółka XYZ w marcu 2016 roku miała prawo odliczyć podatek naliczony z faktury otrzymanej od sprzedawcy maszyny drukarskiej. Następnie, w miesiącu kwietniu 2016 roku Spółka XYZ miała obowiązek rozliczyć podatek należny wykazany na fakturze wystawionej na rzecz Spółki ABC, która z kolei w tym miesiącu miała prawo rozliczyć ten podatek jako podatek naliczony.

Warto pamiętać, że jeżeli nabyty przez komisanta towar zostanie przetransportowany bezpośrednio od sprzedawcy towaru do komitenta, to wówczas możemy mieć do czynienia albo z transakcją trójstronną albo z transakcją łańcuchową.

Autor: Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

Kancelaria Prawna Bartkowiak & Kosewski s.c.

www.bksc.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.