reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Split payment > Kiedy naczelnik urzędu skarbowego nie zgodzi się na uwolnienie środków z rachunku VAT?

Kiedy naczelnik urzędu skarbowego nie zgodzi się na uwolnienie środków z rachunku VAT?

Kontrahenci przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dokonują przelewu kwoty netto na rachunek bankowy przedsiębiorcy, natomiast kwotę VAT przekazują na tzw. rachunek VAT. W razie zgromadzenia środków na rachunku VAT, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak w określonych sytuacjach wydać decyzję odmowną.

Czym jest rachunek VAT?

Rachunek VAT jest prowadzony dla rachunku rozliczeniowego każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają obowiązek prowadzić rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego każdego przedsiębiorcy, poinformować go o numerze rachunku VAT oraz o zasadach i terminach przekazywania danych o saldzie na tym rachunku. Założenie oraz prowadzenie rachunku VAT  jest całkowicie bezpłatne, wolne od prowizji i dodatkowych opłat oraz nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Nie jest konieczne zgłaszanie rachunku VAT do urzędu skarbowego oraz zamieszczanie go na fakturach. Rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej (art.62a ustawy Prawo bankowe).

Wykorzystanie środków z rachunku VAT

Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT nie można swobodnie dysponować, pomimo iż formalnie są one własnością podatnika. Możliwość wydawania tych środków została ograniczona ustawowo. Zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe środki pieniężne ulokowane na rachunku VAT można przeznaczyć wyłącznie na zapłatę:

 1. zobowiązania z tytułu podatku VAT wynikającego ze złożonych deklaracji VAT lub odsetki od tego zobowiązania (w tym również podatek VAT z tytułu importu towarów);
 2. podatku VAT z faktury zakupu, faktury korygującej otrzymanej od podatnika VAT czynnego;
 3. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – ZUS;
 4. należność z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w tym także zaliczek na ten podatek oraz odsetek za zwłokę;
 5. należność z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym także zaliczek na ten podatek oraz odsetek za zwłokę;
 6. podatku akcyzowego oraz przedpłaty podatku akcyzowego, wypłat dziennych i odsetek za zwłokę w jego zapłacie;
 7. należności celnych oraz odsetek od tych należności;
 8. podatku z faktur zaliczkowych wystawionych przez podatników VAT czynnych;
 9. realizacji zajęcia dotyczącego egzekucji należności wynikających z art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego;
 10. dodatkowych zobowiązań podatkowych.

Ponadto dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć środków pieniężnych przez podatnika z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT tego podatnika, posiadany w tym samym banku (art. 62b ust. 2 pkt 6 Prawa bankowego).

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT

Podatnik może w każdym czasie wystąpić z pisemnym wnioskiem o uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT i dokonanie przelewu na rachunek podatnika prowadzony dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wniosek powinien zawierać:

 1. dane podatnika,
 2. numer rachunku VAT, na którym znajdują się środki,
 3. numer rachunku rozliczeniowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który mają być przekazane środki z rachunku VAT oraz
 4. wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.

Adresatem wniosku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Dokonuje on weryfikacji wniosku w terminie 60 dni i wydaje postanowienie w przedmiotowej sprawie. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej. W razie pozytywnej decyzji naczelnik urzędu skarbowego przekazuje informację bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej o konieczności obciążenia rachunku VAT podatnika i przelania konkretnej kwoty na rachunek rozliczeniowy. Wówczas podatnik może swobodnie dysponować przelanymi środkami. (art. 108b ust. 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług).

Odmowa wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadkach wskazanych w art. 108b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Odmowa będzie więc wydana w przypadku:

 1. posiadania przez podatnika zaległości podatkowych w podatku VAT, PIT, CIT, akcyzowego oraz należności celnych wraz z odsetkami za zwłokę według stanu na dzień wydania decyzji (w wysokości odpowiadającej tej zaległości)
 2. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych;
 3. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Obawa niewykonania zobowiązania podatkowego oraz obawa wystąpienia zaległości podatkowych dotyczy nie tylko podatku  VAT, ale również podatków dochodowych, podatku akcyzowego, a także należności celnych.

W przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowych na kwotę niższą niż kwota zawnioskowana, naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzję o odmowie na kwotę odpowiadającą kwocie zaległości podatkowych.

W sytuacji, gdy podatnik nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu skarbowego o odmowie wydania zgody na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT, może w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Natalia Trestka, młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama