reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > VAT od samochodów sprowadzanych z UE - rozliczenia

VAT od samochodów sprowadzanych z UE - rozliczenia

Podatnik VAT, który sprowadza samochód z innego kraju UE, jest obowiązany spełnić dodatkowe warunki, inaczej niż w przypadku zakupu pozostałych towarów. Warunki te zostały od 1 stycznia 2015 r. ograniczone, ale nie zniesiono ich całkowicie. Sposób rozliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów zależy od tego, czy nabycie samochodu można zakwalifikować jako WNT.

Zakup w innym kraju UE

Według art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W ustawie przewidziano dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby transakcję zakwalifikować jako WNT:

1) nabywcą towarów jest:

• podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

• osoba prawna niebędąca podatnikiem,

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem.

POLECAMY: Prowadź automatyczną ewidencję przejazdów i oszczędź nawet 5000 zł

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

WNT nie wystąpi, jeśli nabywcą jest:

- rolnik ryczałtowy, który nabywa samochód dla prowadzonej działalności rolniczej,

- podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

- podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na wysokość obrotów),

• osoba prawna, która nie jest podatnikiem

– jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego oraz w poprzednim roku kwoty 50 000 zł, chyba że wybierze opcję opodatkowania WNT.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 306) ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (VAT-10, VAT-11)

Polski podatnik nie rozliczy także WNT, gdy samochód został kupiony, a jego dostawa była opodatkowana według procedury VAT marża.

Status nabywcy i sprzedawcy nie ma znaczenia, gdy przedmiotem zakupu są samochody, które można zaliczyć do nowych środków transportu. W takim przypadku zawsze rozliczamy WNT.

Zasady rozliczeń zakupu samochodu w innym kraju UE*

Lp.

Status sprzedawcy

Status nabywcy

Sposób opodatkowania dostawy samochodu

Czy rozliczamy WNT

Czy składamy dodatkowe deklaracjelub wniosek do urzędu skarbowego

1

2

3

4

5

6

1.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT czynny

Zasady ogólne

Tak

Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

2.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT czynny

VAT od marży

Nie

Nie

3.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany

Zasady ogólne

Tak

Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

4.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany

VAT od marży

Nie

Nie

5.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który nie wybrał opodatkowania WNT i nie jest do tego zobowiązany, albo osoba, która nie jest podatnikiem

Zasady ogólne lub VAT od marży

Nie

Nie

6.

Podatnik podatku od wartości dodanej korzystający ze zwolnienia z VAT lub osoba niebędąca podatnikiem

Podatnik VAT czynny lub zwolniony

Dostawa zwolniona z VAT lub niepodlegająca opodatkowaniu

Nie

Nie

* Tabela dotyczy rozliczenia zakupu samochodów, których nie zaliczamy do nowych środków transportu. Gdy są to nowe środki transportu, zawsze rozliczamy VAT od WNT.

Od 1 stycznia 2015 r. urząd skarbowy nie wydaje zaświadczenia VAT-25, do tej pory koniecznego do zarejestrowania samochodu. Dlatego gdy nie rozliczamy WNT, nie składamy do urzędu skarbowego również VAT-24.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Rozliczenie WNT od zakupu samochodu

Sposób zapłaty VAT od WNT zależy od tego, czy nabywca będzie rejestrował samochód oraz czy jest to nowy środek transportu (art. 103 ustawy o VAT).

Terminy zapłaty VAT od WNT

Lp.

Rodzaj środka transportu

Czy będzie rejestrowany przez nabywcę lub użytkowany na terytorium kraju

Czy nabywca składa deklaracje VAT-7/VAT-7K/VAT-7D/VAT-8

Termin zapłaty VAT

Termin powstania obowiązku podatkowego

1

2

3

4

5

6

1.

Nowy środek transportu

Tak

Nie

14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

2.

Nowy środek transportu

Nie

Nie

14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

3.

Nowy środek transportu

Tak

Tak

14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Dodatkowo rozliczamy VAT należny w deklaracji.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

4.

Nowy środek transportu

Nie

Tak

VAT należny rozliczamy tylko w deklaracji. Nie płacimy wcześniej VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

5.

Samochód niezaliczany do nowych środków transportu

Tak

Tak

14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Dodatkowo rozliczamy VAT należny w deklaracji.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy samochodu będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

6.

Samochód niezaliczany do nowych środków transportu

Nie

Tak

VAT należny rozliczamy tylko w deklaracji. Nie płacimy wcześniej VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy samochodu będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przedstawmy sposób rozliczenia na przykładach.

Jan Kowalski, który nie jest podatnikiem VAT, kupił nowy samochód w salonie samochodowym na Słowacji. 12 lutego odebrał samochód. W tym samym dniu została wystawiona faktura na kwotę 12 000 euro. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstał 12 lutego. Dlatego do 26 lutego pan Kowalski musi zapłacić VAT i złożyć VAT-10(4). Do obliczenia podstawy opodatkowania przyjmuje kurs euro z 11 lutego (ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego), czyli 4,1999 PLN/EUR. Dlatego podstawa opodatkowania wyniosła 50 398,80 zł, a VAT – 11 591,72 zł. Musi również złożyć VAT-23.

Spółka Alfa kupiła w Niemczech używany samochód osobowy. Transakcja stanowi WNT, a samochód będzie rejestrowany przez spółkę. 12 lutego spółka odebrała samochód. W tym samym dniu została wystawiona faktura na kwotę 6000 euro. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstał 12 lutego. Dlatego do 26 lutego spółka musi zapłacić VAT. Do obliczenia podstawy opodatkowania przyjmuje kurs euro z 11 lutego (ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego), czyli 4,1999 PLN/EUR. Dlatego podstawa opodatkowania wyniosła 25 199,40 zł, a VAT – 5795,86 zł.

Spółka rozlicza zakup w deklaracji VAT-7.

Ponieważ spółka będzie rejestrować samochód, musi złożyć VAT-23. Jeśli podejmie decyzję, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności, aby odliczać pełny VAT związany z tym samochodem, musi złożyć VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem. W naszym przypadku będzie to 19 lutego (12 lutego – poniesienie pierwszego wydatku).

Sprowadzenie do Polski importowanego samochodu

Gdy samochód był importowany do innego kraju UE, a następnie sprowadzony do Polski, również istnieje obowiązek rozliczenia VAT od WNT.

Według art. 11 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W tym przypadku w państwie, z którego przemieszczane są towary, występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, natomiast w państwie, do którego przemieszczane są towary, następuje ich wewnątrzwspólnotowe nabycie. Artykuł 11 ust. 1 ustawy uzależnia uznanie przemieszczenia towarów należących do podatnika z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od tego, czy towary te będą służyć działalności gospodarczej tego podatnika.

Zobacz: VAT 2019

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama