REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - opodatkowanie VAT

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - opodatkowanie VAT
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - opodatkowanie VAT

REKLAMA

REKLAMA

Uwaga! Tego typu transakcje mogą mieć jedno lub dwa miejsca świadczenia. W efekcie opodatkowanie VAT może wystąpić w jednym lub dwóch państwach członkowskich.

Jednym z warunków opodatkowania w Polsce wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (dalej: WNT) jest to, aby były to nabycia na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). O tym, kiedy do WNT dochodzi na terytorium kraju, decydują art. 25 i 26 ustawy o VAT, tj. przepisy o miejscu świadczenia przy WNT.

Autopromocja

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Podstawowe i dodatkowe

Podstawowe miejsce świadczenia WNT znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary będące przedmiotem tego nabycia znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 25 ust. 1 ustawy o VAT). To miejsce świadczenia występuje zawsze, tj. żadne okoliczności nie wyłączają wystąpienia miejsca świadczenia WNT na terytorium państwa członkowskiego zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Oznacza to, że wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, których wysyłka lub transport kończą się w Polsce, zawsze podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce (niezależnie od tego, kto jest nabywcą towarów).

PRZYKŁAD 1

Dostawa do Polski

Towar będący przedmiotem dostawy między podatnikami X oraz Y został dostarczony z Belgii do Polski. Doszło w związku z tym do WNT, którego miejsce świadczenia znajduje się na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o VAT na terytorium Polski (a więc podlega opodatkowaniu VAT w Polsce).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niekiedy WNT mają także drugie miejsce świadczenia, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu VAT w dwóch państwach członkowskich.

PRZYKŁAD 2

W kraju i w Niemczech

Wróćmy do przykładu 1 i załóżmy, że podatnikiem Y był polski podatnik, który nabywając towar, podał polski numer VAT UE. W tej sytuacji co do zasady miejsce świadczenia WNT znajduje się również na terytorium Polski (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o VAT), a w konsekwencji nabycie towarów podlega opodatkowaniu nie tylko w Niemczech (w państwie zakończenia wysyłki lub transportu towarów), ale także w Polsce.

Może to mieć miejsce, jeżeli nabywca towarów podał w związku z daną transakcją numer VAT UE przyznany przez państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu (numerami VAT UE są w państwach członkowskich zazwyczaj numery krajowe podatników poprzedzone dwuliterowym przedrostkiem danego państwa; wyjątkowo w Niemczech format numeru krajowego jest inny). W przypadkach takich (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o VAT) miejsce świadczenia WNT znajduje się co do zasady również na terytorium państwa członkowskiego, które wydało ten numer VAT UE. Skutkiem tego jest opodatkowanie w dwóch państwach członkowskich, tj.:

1) w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu (państwem tym jest Polska, jeżeli w Polsce zakończyła się wysyłka lub transport towarów), oraz

2) w państwie członkowskim wydania numeru VAT UE, którym nabywca posłużył się w związku z daną transakcją (państwem tym jest Polska, jeżeli numerem VAT UE, którym posłużył się nabywca, jest polski numer VAT UE, czyli NIP poprzedzony przedrostkiem PL).

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Możliwe wyłączenia

Nie zawsze podanie przez nabywcę numeru VAT UE państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu skutkuje ustalaniem dodatkowego miejsca świadczenia WNT. Od zasady tej istnieją bowiem dwa wyjątki.

Pierwszy ma zastosowanie, jeżeli nabywca udowodni (a w zasadzie – jest w stanie udowodnić), że WNT zostało opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD 3

Ważny jest numer

Polski podatnik X jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie tylko w Polsce, ale również w Czechach. Dokonał on WNT towaru od słowackiego dostawcy, który to towar został wysłany ze Słowacji do Czech. W związku z tym nabyciem polski podatnik X (poniekąd pomyłkowo) podał polski numer VAT UE (NIP poprzedzony przedrostkiem PL), lecz nabycie to opodatkował w Czechach (na co posiada dowody). W tej sytuacji nie dochodzi do ustalenia drugiego WNT na terytorium Polski, a więc podatnik X nie musi w Polsce opodatkowywać tego nabycia.

Drugi wyjątek może mieć miejsce, jeżeli nabywca udowodni (a w zasadzie – jest w stanie udowodnić), że WNT zostało uznane za opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, ze względu na zastosowanie procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa w dziale XII ustawy o VAT (art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), a więc jeżeli spełnione są warunki tej procedury dla drugiego z uczestniczących w niej podatników (w tym, jeżeli podatnik ten wystawił fakturę zawierającą dodatkowe informacje zawarte w art. 136 ust. 1 ustawy o VAT). Wyjątek ten ma miejsce, jeżeli spełniony jest drugi warunek, tj. nabywca wykazał w informacji podsumowującej VAT-UE czynności w ramach transakcji trójstronnej dokonywanych przez niego w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT) (zob. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W celu spełnienia tego warunku należy w informacji podsumowującej VAT-UE za właściwy okres rozliczeniowy wykazać:

1) w części D dane o WNT od pierwszego podatnika uczestniczącego w transakcji,

2) w części C – wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz ostatecznego nabywcy.

W obu przypadkach w kolumnach „d” należy wskazać, że chodzi o wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

PRZYKŁAD 4

Trzy podmioty

W dostawie towarów uczestniczą podatnicy VAT UE zarejestrowani w Niemczech, Polsce oraz na Litwie, przy czym towar jest dostarczany bezpośrednio przez podatnika niemieckiego podatnikowi litewskiemu. Jest to wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna rozliczana procedurą uproszczoną (spełnione są wszystkie warunki tej procedury, w tym polski podatnik, będący drugim w kolejności uczestnikiem transakcji, wystawił fakturę zawierającą informacje zawarte w art. 136 ust. 1 ustawy o VAT). Zatem miejsce świadczenia WNT dokonywanego przez polskiego podatnika nie znajduje się w Polsce, jeżeli w informacji VAT-UE za właściwy okres rozliczeniowy:

1) w części D wykaże on dane o WNT od podatnika niemieckiego,

2) w części C wykaże on dane o WDT dla podatnika litewskiego.

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

Podatnik VAT UE

Szczególna sytuacja wystąpi, jeżeli podatnik dokonujący WNT (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem) jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE, lecz nie poda takiego numeru. Wówczas WNT uznaje się za dokonane na terytorium kraju, a więc podlega ono opodatkowaniu w Polsce (niezależnie od opodatkowania VAT w państwie zakończenia wysyłki lub transportu). [przykład 5]

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli nabywca dla WNT podał numer przyznany mu na potrzeby tych transakcji na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, o ile miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów nie znajduje się na terytorium kraju (art. 26 ust. 2 ustawy o VAT). Zatem WNT dokonywane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE w Polsce podlega opodatkowaniu:

1) w Polsce (oraz w państwie zakończenia wysyłki lub transportu, jeżeli jest to państwo członkowskie inne niż Polska) – jeżeli w związku z nabyciem poda on polski numer VAT UE,

2) w Polsce (oraz w państwie zakończenia wysyłki lub transportu, jeżeli jest to państwo członkowskie inne niż Polska) – jeżeli w związku z nabyciem nie poda on polskiego numeru VAT UE ani numeru VAT UE żadnego innego państwa członkowskiego,

3) w państwie członkowskim podania numeru VAT UE, którego użył (oraz w państwie zakończenia wysyłki lub transportu, jeżeli jest to inne państwo członkowskie) – jeżeli w związku z nabyciem podał on numer VAT UE innego niż Polska państwa członkowskiego.

PRZYKŁAD 5

Różne warianty

W związku z WNT z Włoch do Czech polski podatnik zarejestrowany jako polski podatnik VAT UE podał swój polski numer VAT bez przedrostka UE, a więc numer VAT niebędący numerem VAT UE. Mimo to miejsce świadczenia tego nabycia znajduje się co do zasady nie tylko w Czechach, ale także na w Polsce. Podobnie byłoby, gdyby podatnik podał w związku z przedmiotową transakcją polski numer VAT z przedrostkiem UE. Natomiast gdyby podatnik podał numer VAT UE innego niż Polska państwa członkowskiego (np. czeski numer VAT UE), do WNT z miejscem świadczenia na terytorium Polski nie doszłoby.

Miejsce świadczenia WNT znajduje się na terytorium Polski

Rodzaj sytuacji

Podstawa prawna

Towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia znajdują się na terytorium kraju w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Art. 25 ust. 1 ustawy o VAT.

Towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się co prawda na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lecz nabywca w związku z WNT podał polski numer VAT UE (tj. numer NIP poprzedzony kodem PL), a nie ma miejsca jedno z wyłączeń ustalania dodatkowego miejsca świadczenia.

Art. 25 ust. 2 ustawy o VAT.

Towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się co prawda na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lecz nabywca zobowiązany do podania polskiego numeru VAT UE (tj. numeru NIP poprzedzonego kodem PL) w związku z WNT nie podał żadnego numeru VAT UE (tj. numeru dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych).

Art. 26 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy o VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Podstawa prawna

Art. 25 oraz art. 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Jak sprowadzić auto z Niemiec – PDF

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Spadki - testament, zachowek, dziedziczenie. Zmiany w prawie spadkowym 2015 – PDF

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA