| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Wywóz towarów do magazynu w innym kraju UE i ich sprzedaż - rozliczenie VAT

Wywóz towarów do magazynu w innym kraju UE i ich sprzedaż - rozliczenie VAT

Polska firma wywozi swoje towary do magazynu w Wielkiej Brytanii i z tego magazynu będzie je sprzedawać w Wielkiej Brytanii. Jak to rozliczyć w VAT?

Polska firma musi rozliczać wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w Polsce, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz „krajowe” dostawy towarów w Wielkiej Brytanii. Szczegóły w dalszej części artykułu.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi przy tym nie tylko na skutek dokonywania przez podatników dostaw towarów.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT:

(...) za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji w związku z przemieszczaniem towarów do brytyjskiego magazynu w firmie, dochodzić będzie w Polsce do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa o VAT zawiera szczególne przepisy, które mogą mieć zastosowanie w przypadku przemieszczania towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej (art. 20a ustawy o VAT). Z treści pytania nie wynika jednak, aby brytyjski magazyn, z którego mają być przemieszczane towary przez polską firmę, odpowiadał magazynowi konsygnacyjnemu (w rozumieniu art. 2 pkt 27c ustawy o VAT).

Biuletyn VAT

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO
Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności stanowiących dostawę towarów, a także przemieszczenie tych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego (pozostałe warunki uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową zawiera art. 13 ustawy o VAT).

Z pytania wynika, że towary przemieszczane do Wielkiej Brytanii mają być przeznaczone do sprzedaży odbiorcom. Gdyby tak faktycznie miało być, wskazane szczególne przepisy nie mogłyby znaleźć zastosowania. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1212/12/AK):

Funkcjonujący w ustawie o podatku od towarów i usług magazyn konsygnacyjny jest odpowiednikiem instytucji składu typu call off (pobieranie na żądanie). Cechą charakterystyczną tej instytucji jest to, że towary pozostawiane w takim magazynie przeznaczone są dla jednego konkretnego odbiorcy.

Istotą magazynu konsygnacyjnego jest ograniczenie uciążliwości obowiązków administracyjnych związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz przesunięcie momentu, w którym dochodzi do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z definicją magazynu konsygnacyjnego zawartą w art. 2 pkt 27c ustawy, przez magazyn konsygnacyjny rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO
Magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej, przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania (art. 2 pkt 27c ustawy o VAT).

Z powyższego przepisu wynika, że magazyn konsygnacyjny jest wyodrębnionym miejscem przechowywania towarów u jednego, konkretnego podatnika VAT UE. Z magazynu podatnik ten pobiera towary, przy czym przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel następuje w momencie ich pobrania. W tej sytuacji zatem mamy do czynienia z dokonywanymi „na raty” (z przerwą w magazynie) dostawą wewnątrzwspólnotową dla dostawcy i nabyciem wewnątrzwspólnotowym dla nabywcy (prowadzącego magazyn).

(...) w sytuacji, gdy towary umieszczone w magazynie zlokalizowanym na terytorium Wielkiej Brytanii nie będą przeznaczone dla jednego, konkretnego odbiorcy, który jednocześnie będzie ten magazyn prowadził a Spółka będzie dokonywała z niego sprzedaży na rzecz różnych podmiotów, magazynu tego nie będzie można nazwać miejscem odpowiadającym magazynowi konsygnacyjnemu.

W związku z tym na użytek dalszej części odpowiedzi zakładamy, że przepisy szczególne określone w art. 20a ustawy o VAT nie mają w omawianej sytuacji zastosowania.

Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, o których mowa, powstawać będzie w polskiej firmie z chwilą wystawienia faktury (wystawionej przez firmę na siebie samą jako podatnika brytyjskiego), nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (art. 20 ust. 1 ustawy o VAT).

Jednocześnie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów opodatkowane będą VAT według stawki 0% albo stawki krajowej. Stawka 0% będzie mieć zastosowanie, jeżeli odpowiednio spełnione będą określone przepisami art. 42 ust. 1 ustawy o VAT warunki, w tym że polska firma będzie zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako podatnik VAT UE (art. 42 ust. 14 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Jak bowiem czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 maja 2013 r. (sygn. ITPP3/443-74/13/MD):

(...) przepis ten [art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – przyp. autora] odpowiednio stosowany, wprowadza obowiązek dokonania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. W tym szczególnym przypadku pod pojęciem nabywcy należy rozumieć podmiot przemieszczający towar, który występuje w podwójnej roli. Jest on nie tylko „dostawcą”, ale również „nabywcą”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK