reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Wywóz towarów do magazynu w innym kraju UE i ich sprzedaż - rozliczenie VAT

Wywóz towarów do magazynu w innym kraju UE i ich sprzedaż - rozliczenie VAT

Polska firma wywozi swoje towary do magazynu w Wielkiej Brytanii i z tego magazynu będzie je sprzedawać w Wielkiej Brytanii. Jak to rozliczyć w VAT?

Polska firma musi rozliczać wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w Polsce, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz „krajowe” dostawy towarów w Wielkiej Brytanii. Szczegóły w dalszej części artykułu.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi przy tym nie tylko na skutek dokonywania przez podatników dostaw towarów.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT:

(...) za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji w związku z przemieszczaniem towarów do brytyjskiego magazynu w firmie, dochodzić będzie w Polsce do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa o VAT zawiera szczególne przepisy, które mogą mieć zastosowanie w przypadku przemieszczania towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej (art. 20a ustawy o VAT). Z treści pytania nie wynika jednak, aby brytyjski magazyn, z którego mają być przemieszczane towary przez polską firmę, odpowiadał magazynowi konsygnacyjnemu (w rozumieniu art. 2 pkt 27c ustawy o VAT).

Biuletyn VAT

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO
Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności stanowiących dostawę towarów, a także przemieszczenie tych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego (pozostałe warunki uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową zawiera art. 13 ustawy o VAT).

Z pytania wynika, że towary przemieszczane do Wielkiej Brytanii mają być przeznaczone do sprzedaży odbiorcom. Gdyby tak faktycznie miało być, wskazane szczególne przepisy nie mogłyby znaleźć zastosowania. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1212/12/AK):

Funkcjonujący w ustawie o podatku od towarów i usług magazyn konsygnacyjny jest odpowiednikiem instytucji składu typu call off (pobieranie na żądanie). Cechą charakterystyczną tej instytucji jest to, że towary pozostawiane w takim magazynie przeznaczone są dla jednego konkretnego odbiorcy.

Istotą magazynu konsygnacyjnego jest ograniczenie uciążliwości obowiązków administracyjnych związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz przesunięcie momentu, w którym dochodzi do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z definicją magazynu konsygnacyjnego zawartą w art. 2 pkt 27c ustawy, przez magazyn konsygnacyjny rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO
Magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej, przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania (art. 2 pkt 27c ustawy o VAT).

Z powyższego przepisu wynika, że magazyn konsygnacyjny jest wyodrębnionym miejscem przechowywania towarów u jednego, konkretnego podatnika VAT UE. Z magazynu podatnik ten pobiera towary, przy czym przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel następuje w momencie ich pobrania. W tej sytuacji zatem mamy do czynienia z dokonywanymi „na raty” (z przerwą w magazynie) dostawą wewnątrzwspólnotową dla dostawcy i nabyciem wewnątrzwspólnotowym dla nabywcy (prowadzącego magazyn).

(...) w sytuacji, gdy towary umieszczone w magazynie zlokalizowanym na terytorium Wielkiej Brytanii nie będą przeznaczone dla jednego, konkretnego odbiorcy, który jednocześnie będzie ten magazyn prowadził a Spółka będzie dokonywała z niego sprzedaży na rzecz różnych podmiotów, magazynu tego nie będzie można nazwać miejscem odpowiadającym magazynowi konsygnacyjnemu.

W związku z tym na użytek dalszej części odpowiedzi zakładamy, że przepisy szczególne określone w art. 20a ustawy o VAT nie mają w omawianej sytuacji zastosowania.

Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, o których mowa, powstawać będzie w polskiej firmie z chwilą wystawienia faktury (wystawionej przez firmę na siebie samą jako podatnika brytyjskiego), nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (art. 20 ust. 1 ustawy o VAT).

Jednocześnie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów opodatkowane będą VAT według stawki 0% albo stawki krajowej. Stawka 0% będzie mieć zastosowanie, jeżeli odpowiednio spełnione będą określone przepisami art. 42 ust. 1 ustawy o VAT warunki, w tym że polska firma będzie zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako podatnik VAT UE (art. 42 ust. 14 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Jak bowiem czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 maja 2013 r. (sygn. ITPP3/443-74/13/MD):

(...) przepis ten [art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – przyp. autora] odpowiednio stosowany, wprowadza obowiązek dokonania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. W tym szczególnym przypadku pod pojęciem nabywcy należy rozumieć podmiot przemieszczający towar, który występuje w podwójnej roli. Jest on nie tylko „dostawcą”, ale również „nabywcą”.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama