| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Kwalifikacja umowy komisu na gruncie VAT

Kwalifikacja umowy komisu na gruncie VAT

W celu uproszczenia rozliczeń dokonywanych w ramach umowy komisu, zrównano z dostawą towarów wydanie towarów między komitentem a komisantem oraz wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Na potrzeby VAT wszystkie wykonywane w ramach umowy komisu czynności są traktowane jak niezależne od siebie dostawy towarów. Tak wynika z wyroku NSA z 10 maja 2019 r. (sygn. I FSK 425/17).

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje zawrzeć umowę komisu, jako komisant. Przedmiotem umowy komisu będzie zlecenie spółce przez komitenta stałej sprzedaży na rachunek komitenta złota inwestycyjnego. Za dokonanie sprzedaży towaru zgodnie z postanowieniami umownymi, komisantowi przysługiwać będzie prowizja w wysokości określonej w umowie komisu, względem ceny sprzedaży towarów. Komisant w terminie określonym w umowie wystawi fakturę wykazując należną na jego rzecz kwotę tytułem prowizji, wynikającą ze sprzedaży dokonanej w danym miesiącu. Prowizja będzie wypłacana więc na rachunek bankowy komisanta na podstawie faktury VAT. Faktura dotycząca prowizji wystawiana będzie w oparciu o zestawienie wszystkich faktur i rachunków dokumentujących sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, w jaki sposób na potrzeby podatku VAT należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań płynących z umowy komisu oraz jaką stawkę podatku VAT względem nich zastosować.

Zdaniem spółki, usługi "pośrednictwa" świadczone w ramach umowy komisu przez komisanta na rzecz komitenta mogą zostać potraktowane względem dostawy towarów (w ramach umowy komisu) za świadczenia złożone, a tym samym również na tej podstawie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla dostawy złota inwestycyjnego.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe w zakresie wskazania, w jaki sposób na potrzeby podatku VAT należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu, natomiast za prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży złota inwestycyjnego. Dostawą towarów jest wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeśli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta. Wobec powyższego umowa komisu, będąc dostawą towarów, nie może być traktowana na gruncie ustawy o VAT, jako świadczenie usług. W przypadku umowy komisu każde wydanie towaru między podmiotami podlega opodatkowaniu i powinno być dokumentowane analogicznie jak dostawa towarów.

WSA we Wrocławiu był podobnego zdania. Wskazał, że fakt zawarcia umowy komisu przez spółkę i określenie w tej umowie wynagrodzenia, jakie przysługuje spółce (komisantowi) za dokonane na rachunek komitenta czynności (dostawy na gruncie ustawy o VAT), a także fakt wystawienia odrębnej faktury obejmującej wszystkie prowizje należne spółce za okres rozliczeniowy nie oznacza, że w ramach umowy komisu wystąpi kolejna czynność - jak ją określa spółka - "swoiście ukształtowana (umową oraz przepisami k.c.) usługa pośrednictwa". Prowizja przysługująca komisantowi od komitenta jest bowiem wynagrodzeniem za dokonane na rzecz komitenta zakup lub sprzedaż rzeczy, a nie odrębną czynnością (usługą). Prowizja jest zatem kwotą należną za dokonane na rzecz komitenta dostawy. Ponieważ umowa komisu na gruncie ustawy o VAT jest skonstruowana jako dostawa towarów, a nie jak sprzedaż komisowa i związana z nią usługa komisu i każde wydanie towaru między podmiotami podlega opodatkowaniu, to dokumentowanie tych czynności powinno być analogiczne jak w przypadku dostawy towarów. Zbędne jest zatem wystawianie faktury obejmującej prowizje należne za dany okres rozliczeniowy, co słusznie zaznaczył organ interpretacyjny.

NSA również oddalił skargę podatnika. W uzasadnieniu wskazał, że kwestia zbieżna z niniejszą, dotyczącą opodatkowania na gruncie VAT czynności wynikających z realizacji umowy komisu była analizowana przez NSA na tle niemal identycznych stanów faktycznych. Przykładowo wskazać można na wyroki NSA z dnia 15 lutego 2019 r. (sygn. I FSK 334/17, sygn. I FSK 245/17, sygn. I FSK 265/17). W przedmiotowej sprawie sąd I instancji prawidłowo zaaprobował stanowisko organu wyrażone w interpretacji, że przy realizacji umowy komisu nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, a tylko z dostawą towarów. NSA w powołanych wyrokach kładzie nacisk na kwestię odrębności kwalifikowania czynności umowy komisu na gruncie prawa cywilnego w kontekście konkretnych przepisów ustawy o VAT. Wskazano w tych wyrokach, że w celu uproszczenia rozliczeń dokonywanych w ramach umowy komisu w ustawie o VAT zrównano z dostawą towarów wydanie towarów między komitentem a komisantem oraz wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »