reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Wyroby medyczne – stawka VAT i definicja

Wyroby medyczne – stawka VAT i definicja

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 5 grudnia 2017 r. wyrok, w którym określił zakres pojęcia wyroby medyczne uprawniający do zastosowania 8% stawki podatkowej. Zdaniem NSA nie budzi wątpliwości, że oprawki do okularów korekcyjnych na gruncie ścisłych definicji ustawy o wyrobach medycznych stanowią wyposażenie wyrobu medycznego, a nie wyrób medyczny. Jednak dokonując wykładni przepisów ustawy o VAT należy sięgnąć do przepisu art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, który wyraźnie wskazuje, że pojęcie wyrobu medycznego na gruncie odrębnych ustaw jest szersze i obejmuje również wyposażenie wyrobu medycznego.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych. Spółka jest opodatkowana na zasadach ogólnych, prowadzi pełną księgowość oraz jest podatnikiem VAT. Produkty oferowane w ramach swojej działalności importuje spoza UE, gdzie produkuje je pod należącymi do spółki znakami towarowymi. Oferowane wyroby po sprowadzeniu na terytorium Polski sprzedawane są polskim kontrahentom, wykorzystującym je do wykonania okularów korekcyjnych. Oprawki do okularów korekcyjnych znajdujące się w ofercie spółki zostały zarejestrowane jako wyrób medyczny w rejestrze wyrobów medycznych.

Oprawki do okularów korekcyjnych spełniają definicję wyposażenia wyrobu medycznego. W chwili obecnej spółka rozlicza się metodą kasową. Oprawki są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski na podstawie odpraw celnych dokonanych na terytorium Polski bądź jednego z krajów wchodzących w skład UE. Podatek VAT jest rozliczany metodą kasową, w okresach kwartalnych. Wszystkie deklaracje VAT-7K za okres działalności spółki zostały złożone w ustawowym terminie w urzędzie skarbowym. Import oprawek do okularów opodatkowany był stawką 23% VAT.

W związku z tym spółka zapytała organ podatkowy:

1) Jaką stawkę VAT należy stosować przy dostawie oprawek do okularów korekcyjnych, które są zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych?

2) Czy w przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi w zakresie opodatkowywania sprzedaży oprawek 8% stawką VAT, spółka może dokonywać sprzedaży ze stawką 8% posiadanych oprawek zakupionych ze stawką 23%?

Zdaniem spółki, właściwe jest zastosowanie stawki VAT 8% w odniesieniu do sprzedaży oprawek korekcyjnych oferowanych przez spółkę, bez względu na rodzaj odbiorcy. Tworzone przez spółkę oprawki są wyposażeniem wyrobu medycznego, tj. artykułem, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Tym samym spółka ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatkowej.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W ocenie organu, oprawki do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych, to w świetle obowiązujących przepisów ich dostawa podlega/będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%. Poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w tym przypadku nie ma zdaniem organu zastosowania, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Natomiast z okoliczności sprawy wynika, że przedmiotowe oprawki do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych.

WSA we Wrocławiu nie zgodził się jednak z organem podatkowym. W uzasadnieniu wskazał, że polski ustawodawca miał prawo skorzystać z przewidzianej w art. 98 ust. 1 Dyrektywy 112 możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT i dodatkowo zawęzić zakres jej zastosowania poprzez wprowadzenie pewnych dodatkowych kryteriów. W ocenie sądu, obie definicje (krajowa i unijna) są do siebie na tyle zbliżone, że nie można mówić o jakichkolwiek wątpliwościach co do prawidłowości implementacji ww. dyrektywy w tym zakresie.

Zdaniem sądu stwierdzić należy, że wskazane uregulowanie prawne (poz. 105 zał. nr 3 do ustawy o VAT) wyraźnie odsyła do stosowania przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Przepisem najbardziej właściwym do tego odesłania jest art. 132 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Skoro ustawodawca na potrzeby innych ustaw, do których niewątpliwie należy ustawa o VAT, posłużył się szerszym pojęciem wyrobu medycznego, do których zaliczył również wyposażenie wyrobu medycznego, to taki zakres pojęcia należy uznać za właściwy. Z tych względów należało przyjąć, że dostawa opraw korekcyjnych do okularów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w Polsce lub innym kraju UE lub posiadających znak CE jako wyposażenie wyrobów medycznych opodatkowana została niższą stawką VAT w wysokości 8%.

NSA również nie przyznał racji organowi podatkowemu. Sąd kasacyjny wskazał, że rzeczywiście w ww. przepisie rozróżnia się wyrób medyczny i wyposażenie wyrobu medycznego, różnie je definiując. Jednak w ustawie o wyrobach medycznych zawarty jest również art. 132, z którego wynika, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki i m.in. wyposażenie wyrobów medycznych. A zatem, ustawa o wyrobach medycznych wskazuje na szersze rozumienie pojęcia wyrobu medycznego. zdaniem NSA, trudno zgodzić się z poglądem organu, aby na potrzeby stosowania stawki obniżonej posługiwać się wąską definicją wyrobu medycznego, skoro ustawa o wyrobach medycznych nakazuje stosowanie szerszej definicji na gruncie odrębnych ustaw.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Dodatkowo NSA podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że w orzecznictwie TSUE wąsko rozumie się pojęcie wyrobów medycznych, ale w sytuacji kiedy krajowy ustawodawca tak a nie inaczej tę kwestię uregulował, to w ocenie NSA, argumentacja zawarta w zaskarżonym wyroku jest przekonująca i ma swoje uzasadnienie w wykładni prawa, którą sąd I instancji przeprowadził, uwzględniając wykładnię systemową zewnętrzną.

Wyrok NSA z 5 grudnia 2017 r. - sygn. I FSK 433/16.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama