REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych

Anna Resiak
Ekspert podatkowy
Krzysztof Komorniczak
Doradca podatkowy, prawnik
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych
VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 24 września 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która obecnie została skierowana pod obrady Senatu. Wejście w życie wskazanej ustawy planowane jest na dzień 1 stycznia 2011 r. Wśród szeregu zmian uwagę zwracają te dotyczące zwolnień od podatku VAT, a wśród nich ograniczenie zakresu zwolnienia dla usług edukacyjnych.

Obecnie obowiązująca regulacja

W chwili obecnej zwolnieniu od podatku VAT podlega szereg usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pod pozycją 7 wskazanego załącznika znalazły się usługi w zakresie edukacji (ex 80 PKWiU).

Autopromocja

Zakres ww. zwolnienia jest niezwykle szeroki. Należy zauważyć, iż jest to zwolnienie o charakterze przedmiotowym, co oznacza, że korzystać może z niego każdy podmiot, który świadczy określony rodzaj usług, bez względu na spełnienie jakichkolwiek warunków podmiotowych.

Ze zwolnienia z opodatkowania korzystają w chwili obecnej następujące usługi w zakresie edukacji:
- usługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych (PKWiU 80.10);
- usługi liceów ogólnokształcących, w tym specjalnych (PKWiU 80.21);
- usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży i placówek kształcenia praktycznego (PKWiU 80.22);
- usługi szkolnictwa wyższego (PKWiU 80.30);
- usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy i pilotażu (PKWiU 80.41);
- usługi szkół języków obcych, kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 80.42).

Zwolnienie na gruncie Dyrektywy VAT

Warto podkreślić, iż zakres omawianego zwolnienia jest szerszy niż zakres analogicznego zwolnienia przewidzianego w Dyrektywie VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i oraz j Dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:
- kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie;
- nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Zwolnienie w zakresie świadczenia usług edukacyjnych przewidziane na gruncie Dyrektywy VAT ma charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że świadczenie usług edukacyjnych powinno być zwolnione od podatku wyłącznie wówczas, gdy usługodawcą jest podmiot, który spełnia określone warunki.

Mianowicie, zwolnione są usługi świadczone przez instytucje państwowe lub podmioty, których status został zrównany z instytucją państwową na podstawie przepisów krajowych.

Należy jednak zauważyć, iż organy podatkowe, w przypadku gdy ustawa krajowa jest bardziej liberalna niż przepisy Dyrektywy VAT, nie mogą stosować względem podatnika mniej korzystnych dla niego postanowień Dyrektywy VAT.

Zatem, w obecnej chwili wszelkie usługi w zakresie edukacji, bez względu na to przez kogo są świadczone, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Będą zmiany...

Nowelizacja ustawy uchwalona w dniu 24 września 2010 r. przez Sejm ma na celu dostosowanie polskiej ustawy do postanowień Dyrektywy VAT. Nowelizacja likwiduje załącznik nr 4 do ustawy, a wykaz usług zwolnionych od VAT będzie przeniesiony do ustawy. Zakres usług edukacyjnych zwolnionych od podatku zostanie znacząco zawężony.

Zwolnieniu z VAT podlegać będą od 2011 roku wszelkie usługi świadczone przez:
- jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
- uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz
- dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (proponowane brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT).

Ponadto zwolnione od podatku będą usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (proponowane brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT).

Wskazane przepisy stanowią implementację omówionych powyżej postanowień Dyrektywy VAT. Zakładają one, że zwolnieniu od podatku będą podlegać wyłącznie usługi edukacyjne świadczone przez określone podmioty (objęte systemem oświaty, a więc między innymi przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii).

Zatem, polski ustawodawca zdecydował się na odwołanie do kryterium podmiotowego, przy określeniu, które usługi w zakresie edukacji mogą korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku VAT, tak jak ma to miejsce na gruncie Dyrektywy VAT.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Należy jednak zauważyć, iż problematyczna może być kwestia zwolnienia przewidzianego dla uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Zwolnieniem zostaną bowiem objęte wyłącznie usługi edukacyjne świadczone przez te jednostki w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. W związku z powyższym mogą powstać wątpliwości, czy uczelnia wyższa, która organizuje kursy dla seniorów lub dla dzieci jest nadal uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku.

Tego typu działalność nie może być uznana za świadczenie usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Jednakże zwolnieniu podlegają także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

To rodzi pytanie czy, przykładowo, organizowanie warsztatów dla uczniów liceum przez uczelnię wyższą jest świadczeniem usług ściśle powiązanych z usługami z zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Wydaje się, iż tego typu wątpliwości będą musiały być każdorazowo rozpatrywane, po analizie konkretnego stanu faktycznego.

Ponadto, zgodnie z planowanym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwolnieniu podlegać będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c) finansowane w całości ze środków publicznych

Ustawodawca zdecydował się na pozostawienie zwolnienia od podatku VAT dla ośrodków świadczących usługi szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jednakże wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych powyżej warunków. W praktyce oznacza to znaczące zawężenia zwolnienia.

Wejście w życie omawianej regulacji spowoduje, że zwolnione od podatku będą w zasadzie wyłącznie usługi kształcenia zawodowego świadczone przez podmioty państwowe. Prywatne firmy organizujące kursy takie jak kurs księgowości, kursy informatyczne, czy kurs operatorów wózków widłowych, będą zobowiązane opodatkować swoje usługi.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Kto jeszcze będzie musiał opodatkować swoje usługi?

Do opodatkowania świadczonych przez siebie usług zobowiązane będą wszelkie podmioty, które nie spełniają przedstawionych powyżej kryteriów podmiotowych.

W szczególności należy zauważyć, że zwolnione od opodatkowania nie będą już usługi świadczone przez takie podmioty jak:
- szkoły nauki jazdy i szkoły pilotażu,
- prywatne firmy szkoleniowe, bez względu na rodzaj swojej działalności,
- prywatne szkoły organizujące różnego rodzaju kursy dla dzieci lub seniorów, takie jak tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku, prywatne ogniska muzyczne dla dzieci,
- podmioty prowadzące różnego typu szkolenia sportowe – przykładowo szkoły narciarskie, tenisowe, nurkowe, szkoły tańca,
- podmioty, które świadczą usługi szkoleniowe wyłącznie jako wycinek swojej działalności, powiązany z działalnością główną.

Spółka prowadzi kursy ułatwiające przekwalifikowanie zawodowe dla osób w średnim wieku, przykładowo kursy informatyczne, kursy w zakresie rachunkowości. Spółka ta będzie zobowiązana opodatkować swoje usługi.

Spółka jest producentem specjalistycznych maszyn. Spółka oferuje swoim Klientom przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i optymalnego wykorzystania maszyn. W aktualnym stanie prawnym szkolenia takie są zwolnione z opodatkowania, po wejściu w życie omawianych zmian szkolenia takie powinny zostać przez Spółkę opodatkowane.

Firma posiadająca sieć zakładów fotograficznych organizuje kursy fotografii dla uczniów i studentów. Firma ta świadczy usługi edukacyjne, które w chwili obecnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, jednakże po wejściu w życie omawianych zmian będą podlegać opodatkowaniu.

Usługi edukacyjne, które nie będą dłużej zwolnione od podatku VAT powinny zostać opodatkowane podstawową stawką VAT (w chwili stawka ta wynosi 22% ale od 2011 roku najprawdopodobniej będzie to 23%).

Pozostaje nadal zwolnienie z VAT dla szkół językowych

Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca zdecydował o zachowaniu jednego zwolnienia przedmiotowego, przysługującego bez względu na status podmiotu świadczącego usługi.

Mianowicie usługi nauczania języków obcych (oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) będą nadal zwolnione od podatku VAT bez względu na to, przez kogo będą świadczone.

W tym przypadku ustawodawca rezygnuje z kryterium podmiotowego. W praktyce, powyższe oznacza iż usługi świadczone przez szkoły językowe będą nadal zwolnione od podatku VAT.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA