REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto musi zainstalować kasy fiskalne w 2006 roku

REKLAMA

1 kwietnia 2006 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Po raz kolejny zostały w nim przedłużone zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych dla określonych kategorii podatników. Zwolnienia obowiązują do końca roku. Część podatników będzie musiała jednak zainstalować kasy przed 1 września. I to bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

FORMULARZE I WZORY
Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 września
 
Niektórzy podatnicy zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) zobowiązani będą rozpocząć ewidencję za pomocą kas fiskalnych bez względu na obrót już od września 2006 roku. W nowym rozporządzeniu powtórzono przepis obowiązujący w starym rozporządzeniu, który wyłączał ze zwolnień od obowiązku ewidencjonowania (bez względu na obrót) sprzedaż gazu płynnego, usługi przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej (poza tymi, które są zwolnione na podstawie załącznika do rozporządzenia) oraz usługi przewozu osób i ładunków taksówkami. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczyna działalność w zakresie wspomnianych usług czy sprzedaży gazu płynnego, od razu ewidencjonuje obrót za pomocą kasy fiskalnej. Nowe rozporządzenie dodatkowo wprowadza kolejne grupy podatników, które muszą od początku ewidencjonować obrót poprzez kasy rejestrujące. Jednocześnie dano tym podatnikom czas na przygotowanie się do wprowadzenia kas. Określono, że przepisy, które wprowadzają bezwzględny obowiązek stosowania kas dla nowych grup podatników, wchodzą w życie 1 września 2006 r. Ponadto każdy podatnik, który zacznie działalność gospodarczą po 1 września 2006 r. w zakresie dostawy towarów objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, będzie musiał zainstalować kasę przed rozpoczęciem działalności firmy.
KTO WPROWADZA KASY OD WRZEŚNIA 2006 ROKU
Od 1 września 2006 r. rejestracja obrotu przy zastosowaniu kasy bezwzględnie obwiązuje przy dostawie:
• silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3),
• sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
• sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3),
• wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT,
• nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.
 
Projekt skorygowany
 
W tym miejscu należy wspomnieć, że w projekcie rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych Ministerstwo Finansów nosiło się z zamiarem wprowadzenia od 1 września bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania poprzez kasy dla jeszcze dwóch grup podatników.
Proponowano, aby obowiązek ewidencjonowania przez kasę wprowadzić przy świadczeniu usług w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych (ex PKWiU50.2), z wyjątkiem usług:
• których cena nie obejmuje zużycia lub wymiany lub z którymi nie jest związana dostawa: silników, części i akcesoriów
• samochodowej pomocy drogowej.
Proponowano też wprowadzenie kas przy dostawie artykułów gospodarstwa domowego (PKWiU 29.7). Jednak po krytycznych opiniach prasowych między innymi po artykułach w Gazecie Prawnej resort finansów odstąpił od tego zamiaru. W związku z tym do 2006 roku nie będzie bezwzględnego obowiązku posiadania kas w warsztatach samochodowych czy sklepach ze sprzętem AGD.
 

Zwolnienie dla obrotu
 
W nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących pozostawiono zasadę zwolnienia ze stosowania ewidencji kasowej dla podatników, którzy nie przekroczyli określonej wysokości obrotu. Dla podatników, którzy rozpoczęli działalność w latach poprzednich, czyli przed 2006 rokiem, limit obrotu wynosi 40 000 zł, a dla podatników rozpoczynających działalność w 2006 roku – limit wynosi 20 000 zł. Do 31 grudnia 2006 roku zwolnieni są więc podatnicy, u których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Należy zauważyć, że dotyczy to obrotu, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dla takich podmiotów obowiązek rozpoczęcia ewidencji kasowej powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło (w trakcie 2006 roku) przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.
Inny limit obrotu przysługuje dla podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2006 roku. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 roku, z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł. Zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.
WAŻNE
W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres).
 
Czynności z załącznika
 
Oddzielne zwolnienie przysługuje dla sprzedaży towarów i usług określonych w załączniku do rozporządzenia. W porównaniu z załącznikiem określonym w starym rozporządzeniu nie wprowadzono wielu poprawek. W niektórych jednak przypadkach są to dość istotne zmiany, które dopuszczają płatność w formach bezgotówkowych. Do 31 grudnia 2006 r. zostały zwolnione tak jak w poprzednim rozporządzeniu usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach. Dodatkowo jednak dodano tutaj możliwość przyjmowania w systemie bezobsługowym należności w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.
Podobnie zwolniona, tak jak dotychczas, jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów bezwzględnie podlegających ewidencji. W poprzednim jednak rozporządzeniu określono, że zwolnienie to się stosuje do towarów, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. W obecnym rozporządzeniu wykreślono wyłączenie w formie płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową.
Należy pamiętać, że w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.
 

Ewidencja kartowiczów
 
Bez zmian pozostały w nowym rozporządzeniu zwolnienia określone dla podatników opodatkowanych kartą podatkową. Nadal więc niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej korzystają ze zwolnienia terminowego, tym razem do 31 grudnia 2006 r. Warunkiem jednak przy niektórych rodzajach działalności opodatkowanej w tej formie jest to, aby były wykonywane bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka. Tak jak to było do tej pory, zwolnienie dla kartowiczów nie ma zastosowania, jeśli wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania. W przypadku zrzeczenia się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie następuje utrata prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2006 roku obrotów w wysokości 40 000 zł. Identyczny skutek następuje, gdy zwolniony ze stosowania kasy podatnik karty podatkowej nie dotrzyma warunku niezatrudniania pracowników.
 
Udział procentowy
 
Ze zwolnienia do 31 grudnia 2006 r. korzystają nie tylko podatnicy, którzy nie przekroczyli określonej kwoty obrotu, ale również podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z tytułu sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu był wyższy niż 70 proc.
Zwolnienie to traci moc z dniem 1 września 2006 roku, jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006 roku udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z tytułu sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu, był równy lub niższy niż 70 proc.
Analogiczne zasady dotyczą zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych przez podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności podlegającej ewidencjonowaniu (czyli na rzecz osób fizycznych) planowanych do zrealizowania do końca 2006 roku – będzie wyższy niż 70 proc. Zwolnienie to traci moc:
• u podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 roku – po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem był równy lub niższy niż 70 proc.
• u podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 roku – po upływie dwóch miesięcy, licząc od 31 grudnia 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, będzie do końca 2006 roku równy lub niższy niż 70 proc.
 
Odliczenie zakupionych kas
 
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł. Odliczenie może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu.
CO ZROBIĆ, BY SKORZYSTAĆ Z ODLICZENIA
1. Przechowuj dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
2. Złóż zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej.
3. Złóż przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.
4. Rozpocznij ewidencjonowanie w obowiązującym terminie.
 

Jak rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej
 
1 Zakup kasę lub kasy fiskalne, które będą odpowiadały kryteriom określonym przez przepisy podatkowe oraz odpowiadały profilowi prowadzonej działalności.
2 Dokonaj fiskalizacji kasy przy pomocy służb serwisowych. W praktyce oznacza to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.
3 Zgłoś kasę w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
4 Nanieś w sposób trwały na obudowę kasy numer ewidencyjny nadany przez naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
5 Złóż do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które będą stosowane do ewidencjonowania.
6 Rozpocznij ewidencjonowanie za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach.
7 Skorzystaj z odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.
 
 

Bogdan Świąder

Gazeta Prawna Nr 66/2006 [Dodatek: Księgowość o Podatki]
z dnia 2006-04-03

Autopromocja

W stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji minister finansów zawęził zakres dopuszczalnych zwolnień, ale też złagodził ograniczenia przedstawione w projekcie rozporządzenia z dnia 6 marca 2006 r. Nadal jednak zakres zwolnień nie jest spójny ze zmianami, jakie zapowiedziała minister finansów, a które mają obowiązywać od 2007 roku. W związku z tym część osób wstrzymuje się z ewentualnym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Początki są zawsze najcięższe, a dodatkowy wydatek na kasę może wpłynąć nawet na powodzenie całego przedsięwzięcia, tym bardziej że jeśli obowiązek rejestracji wystąpi u nas w bieżącym roku, będziemy musieli jej używać i ponosić związane z tym koszty przez kolejne 3 lata lub oddać uzyskany zwrot wydatków. Skoro zatem od 2007 roku ma nastąpić znaczące złagodzenie obowiązku, wiele osób wstrzymuje się z decyzją.
Ograniczenia w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia MF zaprezentował już w projekcie rozporządzenia. Na szczęście w samym rozporządzeniu wycofał się z niektórych ograniczeń. Nie będzie trzeba używać kasy w warsztatach do ewidencjonowania usług obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, chyba że obok usługi będą odrębnie dostarczane niektóre towary (silniki, nadwozia, części i akcesoria).
W porównaniu z projektem rozporządzenia, będzie można korzystać ze zwolnień również w przypadku dostaw artykułów gospodarstwa domowego. Zmiany wprowadzone w opublikowanym rozporządzeniu nie rozwiały wszelkich wątpliwości.
W większości przypadków określono symbole PKWiU pozwalające zidentyfikować towary, których te ograniczenia dotyczą. Należy to ocenić pozytywnie, niestety nie we wszystkich wypadkach odwołano się do PKWiU.
Największe wątpliwości wiążą się ze sprzedażą zapisanych nośników danych. Określono te nośniki bez odwołania do klasyfikacji statystycznych, co będzie prawdopodobnie powodować znaczące trudności interpretacyjne. Tym bardziej że użyto pojęć nie definiowanych w języku polskim (w tym także w słowniku wyrazów obcych) lub takich, których definicja zapewne odbiega od zamierzeń ministerstwa.
Wyliczanka ta nie jest też wyczerpująca, nie wymieniono niektórych powszechnie dostępnych nośników danych, jak np. przenośne pamięci flash, niebędące przecież ani kartridżem, ani kartą pamięci – zazwyczaj były one sprzedawane bez oprogramowania, ale zapewne obecnie znacznie zwiększy się ich popularność i zastosowanie. Handel nimi nie będzie przecież wymagał użytkowania kasy, nawet jeśli będą sprzedawane wraz z programem. Nowe przepisy ograniczające możliwość skorzystania ze zwolnień wchodzą dopiero 1 września 2006 r. – więc jest jeszcze czas na ich poprawę lub choćby interpretację, tak aby na tym tle nie dochodziło później do sporów.
Pozytywnie należy ocenić rozwiązania przejściowe przewidziane przez Ministerstwo Finansów – m.in. 5 miesięcy wakacji od kasy przy ewidencjonowaniu czynności, które były zwolnione do końca marca, a nie zostały wymienione w załączniku do nowego rozporządzenia. Nie zapomniano również o tych, którzy utracili zwolnienie na podstawie poprzedniego rozporządzenia – wprowadzą oni kasy według starych zasad, a nie już od 1 kwietnia 2006 r.
Rozszerzono także zakres zwolnień w przypadku niektórych czynności, jeśli zapłata następuje w formie obrotu bezgotówkowego – teraz również dotyczy to czeków czy kart zarówno płatniczych, jak i kredytowych. Na razie podatnicy uzyskali pewność jak sprawa będzie wyglądać do końca roku 2006 r. Niedługo, zgodnie z obietnica rządu, zapewne dowiemy się, jakie są plany ministerstwa na kolejne lata.
 

Gazeta Prawna Nr 66/2006 [Dodatek: Księgowość o Podatki]
z dnia 2006-04-03

RADA
Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy złożyć pisemne oświadczenie o planowanej liczbie kas oraz adresie ich używania. Następnie należy dokonać fiskalizacji kas. Po fiskalizacji kas należy dokonać zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego oraz zawiadomić o miejscu instalacji kasy w terminie 7 dni. Pozwala to na otrzymanie numeru ewidencyjnego kasy od naczelnika urzędu skarbowego oraz na częściowe odliczenie poniesionych wydatków na zakup kas.
UZASADNIENIE
Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia w formie oświadczenia o planowanej liczbie kas, które będą ostatecznie zainstalowane, oraz miejscu (adresie) ich używania. Taki sam obowiązek istnieje w przypadku dobrowolnego rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od złożenia takiego oświadczenia zależy możliwość skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kas.
WAŻNE!
Przepisy nie określają precyzyjnie, w jakim konkretnie terminie oświadczenie ma być złożone. Istotne natomiast jest, aby nastąpiło to przed obowiązkowym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.
Termin ten ma charakter materialnoprawny, co oznacza, że w razie jego uchybienia nie może zostać przywrócony. Przepisy nie określają wzoru oświadczenia, dlatego należy go sformułować samodzielnie, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej formy i wymaganych informacjach.
Jeżeli firma zgłosiła większą ilość kas niż jedną, nie musi rozpoczynać ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu wszystkich zgłoszonych kas jednocześnie. Warunkiem jest zgłoszenie wszystkich kas we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Ewidencjonowanie może być natomiast rozpoczęte w pierwszym miesiącu przez 1/5 wszystkich zgłoszonych kas (zaokrąglając do liczb całkowitych w górę). Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca należy wówczas rozpocząć ewidencję, stosując kolejne kasy w ilości nie mniejszej niż w pierwszym miesiącu.
Kolejny etap to ufiskalnienie kasy rejestrującej, przez którą rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z jej pamięcią fiskalną, zakończoną wydrukiem kasowego raportu dobowego. Dokonuje tego serwis wskazany przez producenta kasy lub importer kasy. Ufiskalnienie kasy następuje po wpisaniu do pamięci fiskalnej kasy jej numeru unikatowego.
WAŻNE!
Kolejnym obowiązkiem firmy jest zgłoszenie zainstalowania kasy urzędowi skarbowemu. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty fiskalizacji kasy.
Treść i forma zgłoszenia nie jest dowolna. Określa ją załącznik nr 3 do rozporządzenia z 4 lipca 2002 r. Druk zgłoszenia można otrzymać w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Internetu ze stron Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.
Celem złożenia zgłoszenia instalacji kasy jest otrzymanie numeru ewidencyjnego kasy z urzędu skarbowego, przypisanego tylko do tego urządzenia i nieulegającego zmianie w przypadku np. zmiany właściwości urzędu skarbowego. Zgłoszenie to nie jest tożsame z oświadczeniem o planowanej liczbie i miejscu zainstalowania kas rejestrujących. Muszą one być złożone niezależnie w dwu różnych terminach. Każdy z nich wywołuje różne skutki i służy innym celom. Uzyskany numer ewidencyjny kasy w wyniku złożonego zgłoszenia należy nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Niezależnie od złożonego zgłoszenia o instalacji kas przez firmę obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o fiskalizacji kasy w firmie spoczywa również na służbach serwisowych. Również one mają obowiązek złożenia takiej informacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania ufiskalnienia kasy.
Do innych obowiązków, związanych z zainstalowaniem kas, należy prowadzenie i przechowywanie książki kasy rejestrującej. Książka kasy to broszura obligatoryjnie dołączona do kasy przez producenta lub importera kasy (jej wzór określa zał. nr 1 do rozporządzenia). Wpisów do książki mogą dokonywać wyłącznie: producent (importer), sprzedawca, użytkownik kasy, serwisant, urząd skarbowy. Musi być ona przechowywana w miejscu, w którym zainstalowana jest kasa rejestrująca przez cały okres jej użytkowania. Należy ją udostępniać wyłącznie na żądanie właściwych organów oraz służby serwisowej. Ponadto każda używana kasa fiskalna powinna być poddawana obowiązkowemu przeglądowi technicznemu co 12 miesięcy przez właściwy serwis.

Biuletyn VAT 3/2006
z dnia 2006-03-01

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375)
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

REKLAMA