REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. ze stratą

REKLAMA

W 2002 r. nasza spółka z o.o. nabyła udziały w innej spółce kapitałowej za kwotę 500 000 zł. W tym roku zamierzamy sprzedać nabyte wcześniej udziały, jednakże nie uzyskamy za nie ceny, jaką zapłaciliśmy przy ich nabyciu, lecz znacznie niższą (350 000 zł). Na jakich warunkach kodeksu spółek handlowych powinna odbyć się ta sprzedaż, aby była prawnie skuteczna, i czy poniesiona strata związana z tą sprzedażą podlega podatkowemu rozliczeniu?
Udziały w spółce z o.o. są prawami majątkowymi, które mogą być przedmiotem obrotu.
Wolno jednak sprzedawać tylko udziały spółek już zarejestrowanych – rozporządzanie udziałem przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest nieważne.
Przy zbyciu udziałów należy zachować odpowiednie procedury wynikające z kodeksu spółek handlowych. Przykładowo, zgodnie z art. 180 kodeksu spółek handlowych zbycie udziałów, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W tym względzie aktualność nadal zachowuje orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 maja 1989 r. (sygn. akt III CZP 55/89), zgodnie z którym w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. nabywcy tych udziałów nie mają obowiązku składania notarialnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów – wystarczy zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
O przejściu własności udziałów sprzedawca udziałów albo nabywca powinien zawiadomić spółkę, przekazując jej odpowiedni dowód.
Warto wiedzieć również, że przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają różne formy ograniczenia zbycia udziałów. Szczegółową regulację w tej kwestii zawiera art. 182 k.s.h., który dotyczy przypadku zbycia udziałów uzależnionego od zgody spółki albo innego sposobu ograniczenia tej transakcji. Zgody na zbycie udziałów udziela zarząd w formie pisemnej. W razie odmowy zarządu, na zbycie udziałów może z ważnego powodu pozwolić sąd rejestrowy lub spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd przedstawić innego ich nabywcę.
W razie braku porozumienia na linii wspólnik i spółka, sąd rejestrowy ustala cenę nabycia i termin jej zapłaty na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu w miarę potrzeby opinii biegłego. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty. Warto zapamiętać, że umowa zbycia udziałów zawarta bez zezwolenia spółki z o.o., jeżeli umowa spółki uzależniała to zbycie od zgody zgromadzenia wspólników co do nabywcy, stanowi czynność bezskuteczną (zawieszoną) i to zarówno wobec spółki, jak i w stosunkach między stronami, a to wyklucza bezwzględną nieważność takiej umowy. Umowa taka może stać się skuteczna dopiero wtedy, gdy stosowne zezwolenie zostanie udzielone. Tak więc zgoda udzielona ex post sanuje „ułomną” czynność prawną, którą do chwili udzielenia wymaganej zgody traktuje się jako bezskuteczną – z wyroku SN z 7 września 1993 r. (sygn. akt II CRN 60/93).
Naniesienie odpowiednich zmian w księdze udziałów i liście wspólników należy do zadań zarządu spółki, podobnie jak zgłoszenie nowej listy wspólników w sądzie rejestrowym.
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie udziałów w spółce z o.o. – wydatki takie stają się jednak kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.
Tak więc ten rodzaj wydatków nie stanowi kosztu podatkowego w momencie ich poniesienia.
Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów należy zaliczyć, poza zapłaconą ceną udziałów, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.
Należy pamiętać, że w przypadku zaciągnięcia pożyczki lub kredytu na nabycie udziałów w spółce kapitałowej – prowizja i odsetki od pożyczki lub kredytu, czyli tzw. koszty obsługi tej transakcji jako pochodne środków wydatkowanych na zakup udziałów, nie są wydatkami na nabycie udziałów, lecz stanowią zapłatę za pożyczkę (kredyt) w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji (pismo Ministerstwa Finansów z 31 października 1996 r. nr PO 4/AK-722-662/96 i z 7 sierpnia 2002 r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02). Identyczne stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lutego 2003 r. (sygn. akt I SA/Gd 1658/00) oraz z 5 maja 1999 r. (sygn. akt III SA 1620/97).
Zdaniem ww. podmiotów należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie udziałów od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie udziałów, niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy, są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji.
Również, o czym warto przypomnieć, wydatek poniesiony na poradę prawną związaną z nabyciem udziałów nie stanowi wydatku bezpośrednio warunkującego nabycie tych udziałów. Takie stanowisko w wyroku z 14 kwietnia 2004 r. (sygn. akt III SA 2893/02) zajął wojewódzki sąd administracyjny, który stwierdził, że opinii prawnej sporządzonej w związku z zamiarem nabycia udziałów nie można traktować jako wydatków na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy – usługę prawną na etapie podejmowania decyzji o zakupie udziałów należy zakwalifikować jako koszty mające związek z prowadzoną przez spółkę działalnością oraz planowanymi przedsięwzięciami.
Dochód z tytułu zbycia udziałów należy ustalić na podstawie art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest dochodem, w przypadku gdy koszty przewyższają przychód – mamy do czynienia ze stratą. Dochód osiągnięty ze sprzedaży udziałów łączy się z dochodem z innych źródeł, natomiast strata pomniejsza dochód z innych źródeł lub powiększa stratę ogólną podatnika.
Reasumując, dochód (strata) ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi przez podatnika przy zastosowaniu obowiązującej w roku podatkowym stawki podatku – pismo Ministerstwa Finansów z 22 maja 1997 r. (nr PO 4/AS-802-3538/333/97) i z 5 lutego 1998 r. (nr PO 4/BA-802- -4426/441/97).
Na zakończenie pozostaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (1 proc. wartości rynkowej udziałów), który powstaje w chwili zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Do jego zapłaty oraz do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego są zobowiązane solidarnie strony umowy – dotychczasowy i nowy wspólnik.
Marcin Banasik
Podstawa prawna:
art. 7, art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),
ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),
ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn.zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA