Kategorie

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży poprzez sklep internetowy

Prowadzę sprzedaż poprzez sklep internetowy. Sprzedaż dokumentowana jest fakturami. W jaki sposób i w którym momencie ewidencjonować sprzedaż, w przypadku gdy zapłata następuje wcześniej niż dostawa towarów?
RADA
W przedstawionej sytuacji, jeżeli zapłata należności nastąpiła przed dostawą towaru, to obowiązek podatkowy powstał z chwilą otrzymania należności. Tak będzie również w przypadku, gdy sprzedaż będzie się odbywać za zaliczeniem pocztowym, tj. w chwili otrzymania zapłaty.
UZASADNIENIE
Z pytania jednoznacznie nie wynika podstawowa kwestia: w jaki sposób jest realizowana sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu. Czy dostawa towarów ma charakter sprzedaży wysyłkowej (w transakcjach krajowych) i jest realizowana za pobraniem należności? Czy też nabywcy zamówionych towarów najpierw wpłacają należność za towar, a następnie, po jej otrzymaniu, za pośrednictwem poczty lub kuriera wysyłają go na wskazany adres odbiorcy? Jest to decydujące dla ustalenia, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT od tej sprzedaży. Obie formy sprzedaży wymagają odrębnego omówienia ze względu na fakt, że podlegają odrębnym regulacjom.
Ustawa nie reguluje pojęcia dostawy wysyłkowej w transakcjach krajowych za zaliczeniem pocztowym. Ze sprzedażą wysyłkową w obrocie krajowym mamy do czynienia wówczas, gdy umowy między kontrahentami zawierane są przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W szczególności dotyczy to formy złożenia zamówienia. Umowy zawierane na formularzach, np. wydrukowanych w reklamach prasowych, poczty elektronicznej czy internetu, telefonu, telefaksu, są umowami na odległość. Sprzedaż wysyłkowa występuje wówczas, gdy przedsiębiorca w taki właśnie sposób zorganizował własną działalność i w taki sposób ją realizuje oraz gdy zamieszcza informacje (np. na stronach internetowych) o typie prowadzonej sprzedaży.
Najczęściej dostawa towarów realizowana jest w takiej sytuacji za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, a nabywca uiszcza należność za towar przy dostarczeniu mu tego towaru przez pocztę lub kuriera. Przepisy ustawy określają szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla „sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym” (art. 19 ust. 13 pkt. 6 ustawy). Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. Sam fakt wystawienia faktury przez sprzedawcę nie rodzi powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy zamawiający nie odbierze towaru, wraca on do sprzedawcy i uznaje się, że transakcja nie miała miejsca. Wówczas sprzedawca może anulować wystawioną fakturę.
WAŻNE
Przy sprzedaży za zaliczeniem pocztowym fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem, wystawienie faktury w dniu dostawy towaru (wysyłki) jest jak najbardziej poprawne, ale mimo to obowiązek podatkowy i tak powstanie w dniu otrzymania zapłaty.
Oznacza to, że rozliczenie podatku, wynikającego z wystawionych faktur w deklaracji podatkowej musi nastąpić w rozliczeniu za miesiąc otrzymania zapłaty, a nie miesiąc wystawienia faktury. Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej fakturą VAT dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku (również w tym przypadku) wystawiania faktur VAT. Obowiązek ten jednak istnieje w przypadku żądania jej wystawienia.
Inna diametralnie jest sytuacja, gdy sprzedawca będzie realizował zamówienie, czyli dokona dostawy towaru, dopiero po otrzymaniu pełnej należności od nabywcy. Jak wynika z pytania, firma prawdopodobnie taką właśnie formę sprzedaży stosuje. W takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ogólne dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli zatem nabywca towaru wpłaca należność na poczet przyszłej dostawy, to w świetle przepisów o VAT jest to zaliczka na dostawę towaru. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W takiej sytuacji cała kwota wpłaconej zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, kiedy zostanie zrealizowana dostawa towaru. Jeżeli zaliczka wymaga potwierdzenia fakturą VAT, to należy ją wystawić nie później niż 7 dnia, licząc od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności (zaliczki, przedpłaty, raty, zadatku). Natomiast jeżeli wystawiona faktura na zaliczkę obejmuje całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru nie wystawia faktury VAT. Faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki stanowiącej 100% ceny towaru nie wymaga powtórnego potwierdzania dostawy towaru fakturą.
Przykład
Firma otrzymała 29 czerwca 2005 r. należność na przyszłą dostawę towaru, czyli zaliczkę, w kwocie 150 zł. Następnie nabywca zrezygnował z części towaru. Wobec czego dostarczono mu towar o wartości 100 zł (brutto) 15 lipca 2005 r., a na pozostałą kwotę 50 zł wysłano towar 25 lipca 2005 r. Wysłanie towaru w dwu różnych terminach nie podlega obowiązkowi fakturowania ani też ewidencjonowania w kasie fiskalnej.
• art. 19 ust. 11 i 13 pkt 6, art. 106 ust. 1–4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484
• § 13–14, § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798
Anna Potocka
specjalista w zakresie VAT


Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.